Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Ολοήμερα: Αντιδράσεις για την αντιπαιδαγωγική συγχώνευση Τμημάτων του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου και την παράτυπη χωρίς χορήγηση έγγραφης εντολής και υπό το καθεστώς προφορικών απειλών μετακίνηση της αναπληρώτριας Νηπιαγωγού

Τη συγχώνευση των τμημάτων του ολοήμερου του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου από δύο σε ένα λόγω μη συμμετοχής των νηπίων και προνηπίων στα ολοήμερα τμήματα (το σύνολο των μαθητών των δύο τμημάτων του ολοήμερου έπεσε κάτω από τον αριθμό των 28 μαθητών που αρχικά φοιτούσαν) και την παράτυπη χωρίς χορήγηση έγγραφης εντολής και υπό το καθεστώς προφορικών απειλών μετακίνηση της αναπληρώτριας Νηπιαγωγού, η οποία κάλυπτε το ένα από τα δύο τμήματα του ολοήμερου, σε άλλο Νηπιαγωγείο του Αμαρουσίου, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ.

Οπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί, τα παραπάνω αποτελούν τα αποτελέσματα των αντιλαϊκών – αντιεκπαιδευτικών πολιτικών της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ με τα οποία φαλκιδεύονται και καταστρατηγούνται καθημερινά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών μας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών

Όλη η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Θέμα: « Συγχώνευση των τμημάτων του ολοήμερου του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου και παράτυπη μετακίνηση της Νηπιαγωγού που κάλυπτε το ένα από τα δύο τμήματα».

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ: α) τις απαράδεκτες και αντιπαιδαγωγικές ενέργειες της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας αναφορικά με τη συγχώνευση των τμημάτων του ολοήμερου του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου από δύο σε ένα επικαλούμενη (η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας) τη μείωση του συνόλου των μαθητών, λόγω μη συμμετοχής των νηπίων και προνηπίων στα ολοήμερα τμήματα (το σύνολο των μαθητών των δύο τμημάτων του ολοήμερου έπεσε κάτω από τον αριθμό των 28 μαθητών που αρχικά φοιτούσαν) και β) την παράτυπη χωρίς χορήγηση έγγραφης εντολής και υπό το καθεστώς προφορικών απειλών μετακίνηση της αναπληρώτριας Νηπιαγωγού, η οποία κάλυπτε το ένα από τα δύο τμήματα του ολοήμερου, σε άλλο Νηπιαγωγείο του Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα, παρά την απόφαση – αίτηση του συλλόγου των διδασκόντων του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου (Αριθμός Πράξης 12/24 – 10 – 2022) που ζητούσε από τη Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας να εξετάσει ως μεμονωμένη περίπτωση, διότι συντρέχουν σοβαροί παιδαγωγικοί λόγοι, τη μη σύμπτυξη των δύο τμημάτων του ολοήμερου διότι 1) τα νήπια – προνήπια έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει την περίοδο προσαρμογής έχοντας πλέον εξοικειωθεί με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων τους και μια σύμπτυξη των τμημάτων θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας στην περαιτέρω προσαρμογή τους και στην μετέπειτα εξέλιξή τους, 2) λόγω ελλείψεως κτηριακών υποδομών η σύμπτυξη των τμημάτων σημαίνει την αναγκαστική μετακίνηση των μαθητών καθημερινά, από τη μια αίθουσα στην άλλη, διασχίζοντας τον αύλειο χώρο του συστεγαζόμενου 9ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, 3) μέσα στο σύνολο των μαθητών/μαθητριών των δύο τμημάτων του ολοήμερου προγράμματος υπάρχουν μαθητές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες (εκπαιδευτικές, συναισθηματικές, συμπεριφοράς) εκ των οποίων, δύο έχουν προσκομίσει γνωμάτευση από το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας για παράλληλη στήριξη, η οποία, όπως είναι γνωστό, δεν παρέχεται στο ολοήμερο πρόγραμμα, παρά ταύτα η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας προχώρησε στη σύμπτυξη των εν λόγω τμημάτων.

Επίσης, προκειμένου να μετακινηθεί η συνάδελφος αναπληρώτρια Νηπιαγωγός που κάλυπτε το ένα εκ των δύο τμημάτων του ολοήμερου του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου, με στόχο να καλύψει κενό σε άλλο νηπιαγωγείο, χρησιμοποιήθηκε, κατά την πάγια τακτική της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας, κάθε είδους παρατυπία και προφορική απειλή σε βάρος της συναδέλφου, η οποία είχε καταλάβει το λειτουργικό κενό με βάση τα μόρια της προερχόμενη από την πρώτη περίοδο πρόσληψης αναπληρωτών του σχολικού έτους 2022 – 2023.

Μάλιστα στην απαίτηση της συναδέλφου αναπληρώτριας Νηπιαγωγού να της δοθεί εγγράφως η εντολή μετακίνησης, όπως κατά νόμο οφείλει να κάνει η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας, ασκήθηκαν έντονες πιέσεις και απειλές σε βάρος της μέχρι και του σημείου να εκφοβίζεται η συνάδελφος με την περικοπή μισθού αν δεν αλλάξει άμεσα νηπιαγωγείο με βάση τις προφορικές εντολές της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα αποτελέσματα των αντιλαϊκών – αντιεκπαιδευτικών πολιτικών της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ με τα οποία φαλκιδεύονται και καταστρατηγούνται καθημερινά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών μας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ α) ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ 9ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ, β) ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ/ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, Γ) ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ/ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Καλούμε την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αμαρουσίου και το Σύλλογο Γονέων του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου να πάρουν θέση επί του θέματος συντασσόμενοι με τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου.

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του θέματος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα