Υπουργείο Παιδείας - ΥΠΑΙΘ
Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τι ισχύει για τους εισαγόμενους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Ως προθεσμία εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/117671/Α5/27-9-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.»
  • Οι εισαγόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής τους μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

i) Αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο και επίσημη μετάφραση του τίτλου.

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της οικείας χώρας για τη δυνατότητα του υποτρόφου να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου απόλυσης.

iii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Παιδείας και Θρησκευμάτων.

iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και των γονέων του. Στην περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικίας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα:

  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου στο οποίο θα αναφέρονται καιστοιχεία γέννησης των γονέων, ή
  • πιστοποιητικά γέννησης του υποψηφίου και των γονέων του, ή
  • αντίγραφα των διαβατηρίων του υποψηφίου και των γονέων του, ή
  • συνδυασμός των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ.

v) Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό που να πιστοποιεί ότι ο υπότροφος κατοικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής, προκειμένου για ομογενείς υποτρόφους.

vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υπότροφος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος και ότι δεν έχει αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους.

vii) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Δείτε ΕΔΩ όλη την απόφαση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ένταση ΑΠΘ
Συλλογικό «χαστούκι» στην καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων από πανεπιστημιακούς 7 συλλόγων ΔΕΠ
«Είμαστε στο πλευρό των φοιτητών μας, των συλλόγων τους και των εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια που διώκονται»
Συλλογικό «χαστούκι» στην καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων από πανεπιστημιακούς 7 συλλόγων ΔΕΠ