Κατάφωρη αδικία σε βάρος της ειδικότητας των Φυσικών, όσον αφορά τους διορισμούς και την κατανομή τους
Από Γεωγραφία πάμε καλά;

Το «βιολί» της κατάφωρης αδικίας εις βάρος της ειδικότητας των Φυσικών (ΠΕ04.01), όσον αφορά τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, συνεχίστηκε και φέτος, παρά τη γενική κατακραυγή που υπήρξε καθ’ όλην τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς. Κατακραυγή, που δεν εκπορεύθηκε μόνο από τους άμεσα θιγόμενους αναπληρωτές φυσικούς, αλλά και από γονείς και μαθητές, αφού οι τελευταίοι υποχρεώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό να «διδάσκονται» το μάθημα της Φυσικής από «συγγενείς» ειδικότητες, που όμως δεν το έχουν σπουδάσει! Το γεγονός αυτό θα διογκωθεί την ερχόμενη σχολική χρονιά, αφού και πάλι φέτος ο αριθμός διοριζομένων φυσικών είναι τραγικά μικρός και σε πλήρη δυσαναλογία με τις υπόλοιπες ειδικότητες φυσικών επιστημών (χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι), όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:

Μόνιμοι διορισμοί

Φυσικοί (ΠΕ04.01)

Χημικοί (ΠΕ04.02)

Βιολόγοι (ΠΕ04.04)

Γεωλόγοι (ΠΕ04.05)

2022

57

76

296

65

2021

87

305

424

87

 

Στο παρόν άρθρο όμως θα ασχοληθούμε με τον άλλο βασικό παράγοντα της αδικίας, δηλαδή τη γεωγραφική κατανομή των διορισθέντων. Συγκεκριμένα θα συγκρίνουμε τη γεωγραφική κατανομή των διορισθέντων φυσικών με αυτήν της συμπαθούς ειδικότητας των βιολόγων με επίκεντρο την πολυπληθέστερη όλων περιοχή της Αττικής.

Ας μιλήσουν πρώτα οι αριθμοί:

Χωρίς περιοχές B, Γ Πειραιά (λόγω νήσων)

2022

2021

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΠΕ04.01

ΠΕ04.04

ΠΕ04.01

ΠΕ04.04

Α Αθήνας

9

61

 

11

Β Αθήνας

 

 

 

6

Γ Αθήνας

 

17

 

7

Δ Αθήνας

 

24

 

6

Α Ανατολικής Αττικής

3

27

 

7

Β Ανατολικής Αττικής

 

15

 

4

Δυτικής Αττικής

 

13

8

4

Α Πειραιά

 

26

 

4

Σύνολο Αττικής

12

183

8

49

Σύνολο Επικράτειας

57

296

87

424

Ποσοστό % διοριζομένων στην Αττική επί του συνόλου διοριζομένων της ειδικότητας

21

62

9

12

Ποσοστό % διοριζομένων στην Αττική                        επί του συνόλου διοριζομένων ΠΕ04 στην Αττική

5

70

5

32

 

Μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει ένας τέτοιος εμπαιγμός, δηλαδή το τριπλάσιο ποσοστό διοριζομένων βιολόγων στην Αττική το 2022 από αυτό των φυσικών, ενώ είναι εξωφρενικό (και για τις δύο χρονιές 2022 και 2021) το ποσοστό των διοριζομένων βιολόγων στην Αττική (70% και 32% αντίστοιχα) επί του συνόλου των διοριζομένων στην Αττική καθηγητών φυσικών επιστημών (ΠΕ04), αν το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο των φυσικών που είναι μόλις 5% και για τις δύο χρονιές.

Ο εμπαιγμός γίνεται πιο φανερός αν δούμε και τα ποσοστά διορισμών στις περιοχές Α (σε σχέση με τις Β, Γ, Δ), που αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες πόλεις της επαρχίας. Επίσης παραθέτουμε τα ποσοστά διορισμών σε νησιά:

Πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης

2022

2021

Μόνιμοι διορισμοί

ΠΕ04.01

ΠΕ04.04

ΠΕ04.01

ΠΕ04.04

Σύνολο περιοχών Α

16

62

26

71

Σύνολο περιοχών Β, Γ, Δ

16

17

44

50

Ποσοστό % περιοχών Α

50

78

37

59

Σύνολο νήσων

29

20

76

123

Σύνολο Επικράτειας

57

296

87

424

Ποσοστό % νήσων

51

7

87

29

 

Ομολογουμένως εμφανίζονται «κβαντικά» φαινόμενα στον παραπάνω πίνακα: Τα ποσοστά των βιολόγων που διορίζονται στις πιο προσιτές περιοχές Α είναι εξόχως ενισχυμένα (78% και 59%) σε σχέση με των φυσικών (50% και 37% αντίστοιχα), ενώ το αδιανόητο 87% των φυσικών το 2021 (πέρσι το 87% των ούτως ή άλλως ελαχίστων διορισθέντων φυσικών διορίστηκε σε νησιά!!!) είναι το μόνο που μπορεί να διεκδικήσει τα πρωτεία της άνισης μεταχείρισης από το φετινό 7% των βιολόγων· δηλαδή 93% των βιολόγων διορίστηκε φέτος στην ηπειρωτική χώρα! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εισαγωγής στα σχολεία του ανερχόμενου μαθήματος της «κβαντικής» γεωγραφίας!

Τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να μεταφραστούν σε απλά λόγια: Τα παιδιά στις μεγάλες πόλεις δεν έχουν ανάγκη από διδασκαλία Φυσικής και τα παιδιά στα πιο απομακρυσμένα μέρη δεν έχουν ανάγκη από διδασκαλία Βιολογίας.

Αφήνοντας τώρα τα ποσοστά και ερχόμενοι στους απόλυτους αριθμούς, οι παραπάνω πίνακες δείχνουν με σαφήνεια την απλόχερη τοποθέτηση βιολόγων (κυρίως στην Αττική) χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα οργανικά κενά, όπως έχουμε δείξει σε παλαιότερα άρθρα μας. Επίσης δείχνουν την άκριτη τοποθέτηση και φέτος φυσικών σε περιοχές που επίσης δεν υπάρχουν οργανικά κενά, αφού έκλεισαν με τους περσινούς διορισμούς, γεγονός για το οποίο είχαμε ενημερώσει επανειλημμένως τους αρμοδίους, αλλά εκείνοι «αγρόν ηγόραζον».

Όσα εκθέσαμε παραπάνω έχουν φυσικά επίπτωση και στις προσλήψεις αναπληρωτών. Ο ακόλουθος πίνακας είναι αποκαλυπτικός:

Χωρίς περιοχές B, Γ Πειραιά (λόγω νήσων)

Διοριζόμενοι 2022

Προσλήψεις αναπληρωτών σχολικής χρονιάς 2021 - 2022

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΠΕ04.01

ΠΕ04.04

ΠΕ04.01

ΠΕ04.04

Α Αθήνας

9

61

44

46

Β Αθήνας

 

 

11

13

Γ Αθήνας

 

17

22

25

Δ Αθήνας

 

24

32

25

Α & Β Ανατολικής Αττικής

3

42

31

32

Δυτικής Αττικής

 

13

7

7

Α Πειραιά

 

26

38

34

Σύνολο Αττικής

12

183

185

182

Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι ο μόνιμος διορισμός πολύ περισσοτέρων βιολόγων σε κάποιες περιοχές της Αττικής από όσους αναπληρωτές βιολόγους είχαν καλέσει την προηγούμενη χρονιά, καθώς και η ενδεχόμενη παράτυπη τοποθέτησή τους σε οργανική θέση την επόμενη χρονιά με λιγότερες από 12 ώρες α ανάθεσης, θίγει υπέρμετρα τις άλλες ειδικότητες φυσικών επιστημών και προφανώς μαθηματικά σημαίνει ότι οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών βιολόγων στις περιοχές αυτές θα πρέπει να είναι μηδενικές. Πρωτίστως όμως οι θιγόμενοι είναι οι ίδιοι οι μαθητές, που δεν θα μπορέσουν, σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό φέτος, να διδαχθούν το απαιτητικό μάθημα της Φυσικής, από τη μόνη ειδικότητα που το γνωρίζει επαρκώς. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, όταν δηλαδή οι «αρετές» του εμπαιγμού και της ασυδοσίας αφορούν και παιδιά, είναι μονόδρομος να ακολουθηθεί η νομική οδός για οποιαδήποτε παρατυπία.

Αναπληρωτές φυσικοί

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 3
Πανελλαδικές 2023: Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων-Πανελλαδικών εξετάσεων 2023
Πανελλαδικές 2023: Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία