Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας σε Κεραμέως: «Μας αποκλείσατε παντελώς από το πρόγραμμα του Ολοήμερου»
«Το Υ.ΠΑΙ.Θ. διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί περαιτέρω με μη νόμιμο τρόπο τις δύο Ξένες Γλώσσες παραβιάζει τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών αλλά και της ίσης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων»

Υπόμνημα στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως έστειλε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου – Ελλάδα (APLF-DU) για το άρθρο 371 «Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου» του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ.

Στο υπόμνημά του αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί της Γαλλικής Γλώσσας διαπίστωσαν πως «το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας μας ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ από το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου τόσο από τα αντικείμενα της δεύτερης (2ης) ζώνης, «Μελέτη-Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, (αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών Τ.Π.Ε.), τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου, όσο και από συνεχόμενο δίωρο καθημερινά στην τρίτη (3η) ζώνη των «Σχολικών Μαθητικών Ομίλων» και των προβλεπομένων γι’ αυτούς αντικειμένων».

«Το Υ.ΠΑΙ.Θ. διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί περαιτέρω με μη νόμιμο τρόπο τις δύο Ξένες Γλώσσες παραβιάζει τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών αλλά και της ίσης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων ( διδασκαλία  δύο Ξένων Γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση), που επιβάλλεται από το άρθρο 4παρ. 1 του Συντάγματος» τονίζει μεταξύ άλλων.

Οι εκπαιδευτικοί της Γαλλικής Γλώσσας ζητούν την τροποποίηση του Άρθρου 371 «Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου», τη ρητή ένταξη ΚΑΙ του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής γλώσσας στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη-Προετοιμασία», τουλάχιστον για μία διδακτική ώρα και τη ρητή ένταξη στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», και της ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η συνεισφορά της στους εν λόγω υπό δημιουργία σχολικούς μαθητικούς ομίλους  στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές και προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και στη Γαλλική γλώσσα.

Το υπόμνημα

Ακολουθεί το Υπόμνημα του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου – Ελλάδα (APLF-DU) για το άρθρο 371 «Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου» του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ:

«Συνάδει πλήρως με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι έχει να κάνει με την γλωσσομάθεια», η ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ως προς τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;»

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα Α.Ε.Ι. , “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις“, το οποίο κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, περιέχεται στο άρθρο 371«Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου» Διάταξη αναφορικά με το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

 Με τη διάταξη εισάγεται νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιάζουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία, η ανάγκη για περαιτέρω μαθησιακή, παιδαγωγική, κοινωνικοποιητική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, καθώς και η ενίσχυση επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, όσον αφορά στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Συγκεκριμένα μεταξύ των άλλων στο άρθρο 371«Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» στις παραγράφους 1,2 και 3 αναφέρονται και τα ακόλουθα :

«Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες:

Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη-Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης – Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων.

Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι…»

Παράλληλα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση :

«Η διαμόρφωση του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου επιτυγχάνεται με τη διεύρυνση του διδακτικού χρόνου για Μελέτη-Προετοιμασία των μαθητών στη γλώσσα και τα μαθηματικά και τον εμπλουτισμό του με σημαντικό αριθμό προσφερόμενων δημιουργικών και ελκυστικών δραστηριοτήτων στη ζώνη των σχολικών μαθητικών ομίλωντα οποία κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές και προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώση και εμπειρίες για το πώς μαθαίνουν, πώς ερευνούν και πώς γίνονται δημιουργικοί και αποτελεσματικοί άνθρωποι, να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και τα ταλέντα τους, να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της συλλογικότητας».

Με έκπληξη ως εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας διαπιστώσαμε ότι το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας μας ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ από το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου τόσο από τα αντικείμενα της δεύτερης (2ης) ζώνης, «Μελέτη-Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, (αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών Τ.Π.Ε.), τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου, όσο και από συνεχόμενο δίωρο καθημερινά στην τρίτη (3η) ζώνη των «Σχολικών Μαθητικών Ομίλων»και των προβλεπομένων γι’ αυτούς αντικειμένων .

Δεδομένου ότι στο υπό ψήφιση άρθρο 371 γίνεται ρητή αναφορά στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Αγγλικής γλώσσας στη Β’ Ζώνη και καμία αναφορά στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στο εν λόγω άρθρο η Πολιτεία, εν προκειμένω το Υ.ΠΑΙ.Θ. διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί περαιτέρω με μη νόμιμο τρόπο τις δύο Ξένες Γλώσσες παραβιάζει τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών αλλά και της ίσης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων ( διδασκαλία  δύο Ξένων Γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση), που επιβάλλεται από το άρθρο 4παρ. 1 του Συντάγματος.

Και τούτο διότι το

Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν εφαρμόζει ΚΑΙ την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση - Οδηγία (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία υποχρέωσης ισότιμης διδασκαλίας (1+2 ξένες γλώσσες ) καθώς στερεί τη  δυνατότητα απόκτησης ΔΩΡΕΑΝ εμβάθυνσης του επιπέδου γνώσεων από τους μαθητές της Δημόσιας Εκπαίδευσης ισότιμα και των ΔΥΟ Ξένων Γλωσσών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ σύμφωνα με την ανακοίνωση – οδηγία (COM(2008)566), τον Σεπτέμβριο του 2008, της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα: «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση», η γνώση ξένων γλωσσών θεωρείται μία από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτά κάθε πολίτης της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, στόχος της ΕΕ είναι, επομένως, κάθε πολίτης της να κατέχει δύο γλώσσες επιπλέον της μητρικής του και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες στο σχολείο από νεαρή ηλικία.

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση » οι Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας ( 1+2),χωρίς να προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα της εν λόγω οδηγίας προτεραιότητα για καμία από τις δύο Ξένες Γλώσσες που αποφασίζει να εντάξει στο εκπαιδευτικό του σύστημα ένα Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε ουσιαστικά και de facto κατηγοριοποίηση μεταξύ αυτών των δύο Ξένων Γλωσσών με διαφοροποίηση των συνθηκών διδασκαλίας της κάθε μιας στα Αναλυτικά Προγράμματα των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση του Νομοθέτη να ρυθμίζει με όμοιο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις.

Πρόκειται λοιπόν όχι μόνο για ισότητα των πολιτών απέναντι στο Νόμο αλλά και για ισότητα του Νόμου απέναντι στους πολίτες.

Ανάλογο περιεχόμενο έχει η αρχή της ισότητας και ως τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Η Συνταγματική αυτή αρχή καθιερώνει υποχρέωση του Νομοθέτη στην προκειμένη περίπτωση να μη ρυθμίζει με ευνοϊκότερο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις όταν αυτό δεν δικαιολογείται από λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

Στην προκειμένη περίπτωση της εφαρμογής της προαναφερθείσας οδηγίας (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση » η Ελλάδα αναγνώρισε ότι η εν λόγω οδηγία είναι επωφελής για το σύνολο των πολιτών της και ως εκ τούτου αποδέχτηκε την εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό της σύστημα για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλο παρά η ισότιμη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας ( 1+2) και ο εφοδιασμός των πολιτών με τη γνώση τους  σε όμοιο επίπεδο αυτών των Ξένων Γλωσσών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ότι βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων

ως προς τη διδασκαλία τους, παρέχεται εμφανώςλεόντειος αριθμός διδακτικών ωρών σε μια από τις δύο ξένες γλώσσες (στηνπροκειμένη περίπτωση τα Αγγλικά ) ο μαθητής τα διδάσκεται στοΔημοτικό 16 ώρες από την Α’- ΣΤ΄  τάξεις τουΔημοτικού Σχολείου) ενώ στη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (στην προκειμένηπερίπτωση τα Γαλλικά) παρέχονται μόνο 4 ώρες διδασκαλίας (Ε΄ και ΣΤ’τάξεις του Δημοτικού Σχολείου), ενώ ο περαιτέρω αποκλεισμός διδασκαλίας από το ΥΠΑΙΘ που περιέχεται στο υπό ψήφιση άρθρο 371 «Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου», παρίσταται τουλάχιστον καταχρηστικός έως μεροληπτικός σε βάρος της Γαλλικής γλώσσας και των εκπαιδευτικών που την διδάσκουναλλά και των μαθητών που επέλεξαν την εκμάθηση της στο Δημόσιο Σχολείο.

Για τους λόγους αυτούς και όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την τροποποίηση του Άρθρου 371 «Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου»

Τη ΡΗΤΗ ένταξη ΚΑΙ του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής γλώσσας στη  δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη-Προετοιμασία», τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα όπως και τα άλλα αντικείμενα που αναφέρονται ήδη στο υπό ψήφιση άρθρο 371.

Τη ΡΗΤΗ  ένταξη στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», και της ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η συνεισφορά της στους εν λόγω υπό δημιουργία σχολικούς μαθητικούς ομίλους  στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές και προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και στη Γαλλική γλώσσα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

iereas
Κοζάνη: Ένοχος ο κληρικός για την κατηγορία κατάχρησης ασέλγειας σε ανήλικο
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά στις ασελγείς πράξεις τριών ιερέων σε βάρους του 13 τότε ανηλίκου οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη από το 2002 έως το...
Κοζάνη: Ένοχος ο κληρικός για την κατηγορία κατάχρησης ασέλγειας σε ανήλικο
ypaith
Εκπαιδευτικοί: «Συστράτευση» ειδικοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας για κενά και διορισμούς
Θεατρολόγοι, Εικαστικοί, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής συγκεντρώθηκαν μαζί στο Υπουργείο Παιδείας
Εκπαιδευτικοί: «Συστράτευση» ειδικοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας για κενά και διορισμούς
diamantopoulou
Διαμαντοπούλου: Με ποιο τραγούδι ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει στην πολιτική (Vid)
Με αυτό το τραγούδι ξεκαθάρισε η Αν. Διαμαντοπούλου ότι δεν επιστρέφει στην ενεργό πολιτική
Διαμαντοπούλου: Με ποιο τραγούδι ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει στην πολιτική (Vid)