pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
yppeth
INTIME NEWS
Διευκρινιστική εγκύκλιο για την αναπλήρωση διευθυντών - υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων εξέδωσε το υπουργείου Παιδείας

Διευκρινίσεις για την αναπλήρωση διευθυντών - υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων παρέχει με εγκύκλιο το υπουργείου Παιδείας.

Πιο αναλυτικά:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α΄167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

« Άρθρο 11

…Ε. Αναπλήρωση

1. Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση…»

Το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88) και ισχύει ως ακολούθως

«»..14. Η προσωρινή αναπλήρωση διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισοβάθμων.»

Επίσης στο άρθρο 11 προβλέπεται

« Άρθρο 11

…Ε. Αναπλήρωση

« 2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ..»

Επιπρόσθετα

Με την παρ. 1Α του άρθρου 49 του ν. 4547/2018(Α΄102) προστίθεται στην παράγραφο Ε του άρθρου 11 του ν. ν.1566/1985 περίπτωση 4. ως εξής:

«…4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176).»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ειδικότερα ισχύει

Α. Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Ε.Κ.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Στις περιπτώσεις βραχειών απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισόβαθμων.

Β. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. ισχύει η παρ.2 της περ. Ε΄ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α΄167), σε συνδυασμό με την παρ. παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88, όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σεσχολείο που εξυπηρετείται από το Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν  ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής ή Υπεύθυνος Τομέα παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση. Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.

Γ. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η  προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατάβαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική
υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Το έγγραφο εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πάτε για μπάνιο; Παραλίες με ή χωρίς μωβ τσούχτρες σήμερα Κυριακή - Δείτε τον χάρτη

1000 ευρώ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε 80000 ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 122 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ του υπ. Πολιτισμού
Πώς θα κάνετε αίτηση για τις θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 
ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 122 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ του υπ. Πολιτισμού
Ηγουμενίτσα: Αγοράκι έπαθε ηλεκτροπληξία σε λούνα παρκ - Ανεστάλη η λειτουργία του
«Λουκέτο» σε λούνα παρκ στην παραλία της Ηγουμενίτσας μετά από τον τραυματισμό ενός μικρού αγοριού από ηλεκτροπληξία
Ηγουμενίτσα: Αγοράκι έπαθε ηλεκτροπληξία σε λούνα παρκ - Ανεστάλη η λειτουργία του