xatzidakis-vouli
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / INTIME NEWS
Ποιες είναι οι νέες διατάξεις που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Σε διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει νέες διατάξεις που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την επιδοτούμενησυνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Από το νομοσχέδιο, που αφορά την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ που μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δεν θα κατατεθεί η ρύθμιση που προέβλεπε τη σύσταση και λειτουργία από το νέο φορέα μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των επιπέδων, αλλά μόνο επιπέδου 3 και 5, δηλαδή ΕΠΑΣ Μαθητείας και ΙΕΚ.

Μεταβείτε στη διαβούλευση

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τα εξής άρθρα:

Άρθρο 33 Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

1. Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται, εν μέρει ή εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους.

2. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ή κάθε αρμόδιος φορέας αφού διαγνωσθεί η σχετική ανάγκη στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄.

3. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται μόνο από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 36 προς δικαιούχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 34.

4. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να είναι επιδοτούμενη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41.

5. Βασική αρμοδιότητα για την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση έχει η Δ.ΥΠ.Α.. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον είναι αναγκαίο. Ειδικότερα, η Δ.ΥΠ.Α. προκηρύσσει τα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των αναγκών εργασίας που έχουν διαγνωσθεί, τηρεί τους ατομικούς λογαριασμούς δεξιοτήτων και το Μητρώο των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αξιολογεί τους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκηρύσσονται και από άλλους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 34 Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης – προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής

1. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, ώστε να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κατάρτιση, σε συνάρτηση με τους στόχους αυτής.

2. Αποκλείεται από την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο το τελευταίο έτος πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

3. Αποκλείεται από την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει εξαντλήσει τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην κατάρτισή του, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 15 του άρθρου 52 αποκλείεται από την επιδότηση όποιος ενδιαφερόμενος είχε συμμετάσχει σε περισσότερα από δύο (2) προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης τα τελευταία τέσσερα (4) έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης ή σε περισσότερα από πέντε (5) προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Στα προγράμματα της παρούσας δεν περιλαμβάνονται αυτά, στα οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετείχε κατόπιν υπόδειξης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του άρθρου 41.

4. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της επιδότησης στους παρόχους και στους δικαιούχους της κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της επιδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο μπορεί να καταβάλλεται μόνο μετά από την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του προγράμματος και περαιτέρω ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) μόνο μετά από την επιτυχή πιστοποίηση στο πρόγραμμα.

Άρθρο 35 Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων

1. Θεσπίζεται για κάθε καταρτιζόμενο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο που περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, το ιστορικό καταρτίσεων, καθώς και τις πληροφορίες της παρ. 3. Η διαχείριση του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνεται μέριμνα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων αξιοποιείται από τον κάτοχό του και ως μέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάμενων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

3. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων περιλαμβάνει ενδεικτικά:
α) κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού,
β) το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,
γ) τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,
δ) τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

Άρθρο 36 Επιλεξιμότητα παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Στα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και αυτές που τίθενται με κάθε σχετική πρόσκληση.

2. Ειδικότερες προϋποθέσεις για να καταστεί ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιλέξιμος πάροχος επιδοτούμενης κατάρτισης είναι οι εξής:

α) διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, εποπτεία πρακτικής άσκησης, υλοποίηση προγραμμάτων e-learning, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης ή υβριδικής μορφής, εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, παρακολούθηση εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης και προώθησής τους στην απασχόληση.
β) να αξιολογείται θετικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 38, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37.

3. Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι για τους οποίους συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), μετά από την απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 52.

4. Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που προκηρύχθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, εφόσον:
α) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τον φορέα που είχε προκηρύξει το πρόγραμμα ή
β) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους καταρτιζόμενους ή
γ) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 52. Ο φυσικός ή ηλεκτρονικός έλεγχος, καθώς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, ιδίως όταν η εκπλήρωση αυτή είναι προϋπόθεση για να λάβουν οι πάροχοι τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α..

5. Η πρόσκληση μπορεί να επιτρέπει τη συνεργασία δύο ή περισσότερων παρόχων με σκοπό την από κοινού συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον αθροιστικά θα πληρούσαν τα κριτήρια της παρ. 2 και δεν συντρέχει σε κανέναν από τους συνεργαζόμενους παρόχους λόγος αποκλεισμού της παρ. 3 ή της παρ. 4.

Άρθρο 37 Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) τηρεί μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κατά την έννοια του άρθρου 56 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247). Στο μητρώο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, όσοι πάροχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. διαγράφει παρόχους από το μητρώο, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εφόσον προκύψει λόγος αποκλεισμού λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 36. Επίσης, διαγράφει παρόχους, οι οποίοι δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36.

3. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος αποκλεισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει το χρονικό διάστημα αποκλεισμού, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του παρόχου και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον.

4. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός παρόχου κατέστη αρνητική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, ο πάροχος διαγράφεται από το Μητρώο και επιτρέπεται να εγγραφεί εκ νέου σε αυτό μετά από δύο (2) έτη μετά από τη διαγραφή του. Εάν, μετά τη συμμετοχή του στο επόμενο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η αξιολόγησή του παραμείνει αρνητική, ο πάροχος διαγράφεται εκ νέου από το Μητρώο για άλλα δύο (2) έτη.

Άρθρο 38 Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Με απόφαση του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων, καταρτίζεται και υλοποιείται πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησής του.

Το πλαίσιο αυτό ορίζει, ιδίως:

α) την υλοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
β) την εκ των υστέρων αξιολόγηση εισροών και εκροών, στην οποία περιλαμβάνονται και τα ορόσημα επίδοσης των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
γ) το σύστημα λογοδοσίας και
δ) τη σύνδεση της αμοιβής των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με την επίδοσή τους. Ο έλεγχος συμμόρφωσης προς το πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ιδιότητας των παρόχων ως επιλέξιμων και τη διατήρησή τους στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Η αξιολόγηση των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται βάσει της επίδοσης του αξιολογούμενου παρόχου σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν και είναι ανεξάρτητη από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 37. Στα ορόσημα της περ. β) της περ. 1 περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης στο αντικείμενό τους ή, εάν πρόκειται για εργαζομένους που καταρτίσθηκαν, το ποσοστό αυτών που βρήκε νέα εργασία στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,
β) η αξιολόγηση του παρόχου από τους καταρτισθέντες,
γ) το ποσοστό των καταρτισθέντων που πιστοποιείται.

3. Η αξιολόγηση της περ. β) της παρ. 1 καταλήγει σε βαθμολογία για την επίδοση του παρόχου στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η οποία εκφράζεται σε αριθμητική κλίμακα, ως εξής: (1) κακή, (2) ανεπαρκής, (3) ικανοποιητική, (4) πολύ καλή, (5) άριστη. Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση.

Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο η επίδοση παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εάν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταρτισθέντων να βρήκε εργασία εντός 12 μηνών,
β) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων και
γ) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο 39 Πιστοποίηση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διενεργείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι:

α) είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή
β) είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή
γ) είναι εταιρείες λογισμικού ή τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας.

2. Με την πιστοποίηση βεβαιώνεται ότι ο καταρτισθείς απέκτησε σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησε.

Άρθρο 40 Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες

1. Υπό την εποπτεία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων, ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση όλων σε ένα ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο αναβάθμισης δεξιοτήτων. Η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη, εξέλιξη και υποστήριξή της, πραγματοποιούνται με την αρωγή των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Τις πληροφορίες αυτές συγκεντρώνει υποχρεωτικά από όλους τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και εν γένει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σκοπός της λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του καταρτιζόμενου στις υπηρεσίες κατάρτισης και επανακατάρτισης, η εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

3. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους αποδέκτες της, είναι διασυνδεδεμένη με τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων του άρθρου 35, με την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και με κάθε άλλο εργαλείο ή μηχανισμό που αναπτύσσεται για τους σκοπούς του κεφαλαίου Ε΄

Άρθρο 41 Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον αφορά αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται σε πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει προκηρύξει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και παρέχεται από πάροχο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 37.

Άρθρο 42 Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

1. Στις προσκλήσεις για επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δύναται να προβλέπεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό ή μέρος αυτού που οι πάροχοι θα δημιουργήσουν και θα αξιοποιήσουν για την κατάρτιση καθίσταται, μετά το πέρας αυτής, δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της παρ. 1 κατατίθεται σε ηλεκτρονικό αποθετήριο, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο τηρείται από τη Δ.ΥΠ.Α..

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ
ΔΥΠΑ- Ημέρα Καριέρας στα Ιωάννινα: Πάνω από 800 θέσεις εργασίας σε 35 επιχειρήσεις
Στην εκδήλωση, που διοργανώνεται ένα χρόνο μετά την πρώτη «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, έχουν μέχρι στιγμής...
ΔΥΠΑ- Ημέρα Καριέρας στα Ιωάννινα: Πάνω από 800 θέσεις εργασίας σε 35 επιχειρήσεις