Υπ. Τουρισμού: Αποκλείουν τους απόφοιτους ιστορικών και αρχαιολογικών τμημάτων από το επάγγελμα του ξεναγού
Τον αποκλεισμό τους από τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού καταγγέλλουν οι απόφοιτοι Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Όπως εξηγούν με επιστολή τους στο alfavita.gr οι απόφοιτοι, ο αποκλεισμός αυτός, παρά την ύπαρξη σχετικού νόμου, οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων, ενώ η παρούσα ηγεσία στο υπουργείο Τουρισμού εξακολουθεί να μην εφαρμόζει το νόμο και παρά το γεγονός ότι δεσμεύτηκε να περιμένει την απόφαση του ΣτΕ, στο οποίο αποφάσισαν να καταφύγουν συλλογικά, πρόσφατα (23/12/2021) ψήφισε τροποποιητικό νόμο, ούτως ώστε και σε περίπτωση θετικής απόφασης για τους αποφοίτους από το ΣτΕ, τα ταχύρρυθμα σεμινάρια που τους δίνουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού να μην εφαρμόζονται.

Ακολουθεί το κείμενο διαμαρτυρίας των αποφοίτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την επανέναρξη των ταχύρρυθμων σεμιναρίων του Υπουργείου Τουρισμού:

Το 2012 ψηφίστηκε ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) που προέβλεπε την διεξαγωγή δίμηνης διάρκειας ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Πράγματι, το πρόγραμμα και η δίμηνη διάρκεια των σχετικών σεμιναρίων καταρτίστηκαν το ίδιο έτος με Κοινή Υπουργική Απόφαση (20-12-2012) από τα Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας.

 Η διεξαγωγή των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεκίνησε το 2013 και συνεχίστηκε απρόσκοπτα έως το 2016. Με την ολοκλήρωση τους δινόταν στους συμμετέχοντες η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξεναγών, βάζοντας τέλος στην αγωνία για επαγγελματική αποκατάσταση πολλών αποφοίτων των παραπάνω Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του Ν.4093/2012 σε καμία περίπτωση δεν απαγόρευε την παράλληλη ύπαρξη των Σχολών Ξεναγών, αν και η λειτουργία τους είχε ανασταλεί από το 2010 έως το 2017. Επιπλέον, δεν επιβάρυνε καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό διότι τα δίδακτρα τα κατέβαλαν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Τονίζουμε ότι το 2013 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών  (ΠΟΞΕΝ) είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, υποστηρίζοντας ότι από τα προγράμματα αυτά θίγονταν τα οικονομικά συμφέροντα των ξεναγών και ότι οι απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα για να ξεναγούν. Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημά της, δικαιώνοντας τους απόφοιτους των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας που είχαν ολοκληρώσει τα ταχύρρυθμα προγράμματα.

Το 2017 το Υπουργείο Τουρισμού “πάγωσε” αναιτιολόγητα τη διοργάνωση των δίμηνων προγραμμάτων κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού, αν και, βάσει του Ν.4093/2012, υποχρεούταν να τα πραγματοποιεί τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, αποφασίζοντας το ίδιο έτος την σταδιακή επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών.

Μέσω των δίμηνων προγραμμάτων λάμβαναν κάθε χρόνο την άδεια του ξεναγού τουλάχιστον 120 απόφοιτοι Ιστορικών - Αρχαιολογικών και άλλων συναφών Τμημάτων. Σήμερα, μετά την αναστολή των εν λόγω προγραμμάτων, ο αριθμός αυτός μειώθηκε δραματικά, καθώς στις Σχολές Ξεναγών δίνεται προτεραιότητα εισαγωγής στους αποφοίτους Λυκείου (ΔΕ) σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΕΙ (ΠΕ), εφόσον το 70% των θέσεων πρέπει να καλύπτεται από σπουδαστές της πρώτης κατηγορίας και μόνο το 30% από σπουδαστές της δεύτερης κατηγορίας. Σε αυτό το 30% συμπεριλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ γενικώς και όχι μόνο από Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και συναφή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017, όταν άνοιξε ξανά η σχολή ξεναγών της Αθήνας, από τους 37 εισαχθέντες της σχολής μόνο οι τέσσερις ήταν απόφοιτοι Ιστορικών -Αρχαιολογικών Τμημάτων!

  Ως γνωστόν, η ανεργία πλήττει σκληρά τους κλάδους των ιστορικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών διότι ο κύριος φορέας απασχόλησης των αποφοίτων, που θα έπρεπε να είναι το Δημόσιο, αδυνατεί να τους απορροφήσει. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε να μας δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελμα στον τομέα του τουρισμού, το οποίο βάσει νόμου δικαιούμαστε.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τον τεράστιο πολιτισμικό πλούτο, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ετησίως, επισήμως οι απασχολούμενοι ξεναγοί είναι 681, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του μητρώου ξεναγών του Υπ. Τουρισμού (στοιχεία Μαϊου 2021 ).

Ως εκ περισσού, αναφέρουμε ότι τα πανεπιστημιακά πτυχία που κατέχουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε άριστα στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ξεναγού, δεδομένου ότι μας εξασφαλίζουν και με το παραπάνω το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φοιτητές των σχολών μας επιλέγουν να σπουδάσουν Ιστορία και Αρχαιολογία, γιατί αγαπούν την Ελλάδα και την ιστορία της και δεν εισάγονται τυχαία στις Σχολές μας. Επίσης, οι περισσότεροι απόφοιτοι των τμημάτων μας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών, διδακτορικών και πλείστων ξενόγλωσσων πτυχίων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Η δίμηνη ταχύρρυθμη κατάρτιση, σε τεχνικά και όχι επιστημονικά θέματα, κρίνεται, βάσει του Ν.4093/2012 επαρκής για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος.

 Λόγω των πλείστων αιτημάτων για τη συνέχιση των ανωτέρω σεμιναρίων από φοιτητές και αποφοίτους των Σχολών μας δημιουργήθηκε το 2019 άτυπα μια συλλογικότητα με πάνω από 1400 υπογραφές αποφοίτων των σχολών μας -μολονότι  ο πραγματικός αριθμός των φοιτητών και αποφοίτων που επιθυμούν την επανέναρξη των δίμηνων σεμιναρίων μας είναι κατά πολύ μεγαλύτερος- και δόθηκε εντολή στους εκπροσώπους της συλλογικότητας (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ) να πράξουν τα δέοντα για την επανέναρξη των δίμηνων σεμιναρίων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού. Συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας έχουμε τους διδάσκοντες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ.

Το 2020, ύστερα από συναντήσεις που είχαμε με το Υπουργείο Τουρισμού λάβαμε διαβεβαιώσεις εκ μέρους του πρώην Υπουργού και Υφυπουργού Τουρισμού, ότι το ζήτημα μας θα διευθετηθεί. Εκ τους αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν λήφθηκε καμία απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την επαναφορά των σεμιναρίων κατάρτισης, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το άνοιγμα του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια για την ικανοποίηση του αιτήματός μας προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Νοέμβριο του 2020. Η υπόθεση μας εκδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και είμαστε σε αναμονή της απόφασης του ΣτΕ.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2021 σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού κας Αδάμου Κωνσταντίνας στη Βουλή προς τον Υπουργό Τουρισμού σχετικά με το ζήτημά μας, η νέα Υφυπουργός Τουρισμού, κα Ζαχαράκη Σοφία, δεσμεύτηκε δημόσια ότι το Υπουργείο Τουρισμού θα αναμένει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτήν.

Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι δύο μόλις μήνες μετά την εκδίκαση της υπόθεσής μας στο ΣτΕ και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη συνέχιση ή μη των δίμηνων σεμιναρίων μας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τρεις φορές κατ' έτος βάσει νόμου, το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2021 (παραμονή Χριστουγέννων) τροποποιητική νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4875/2021) για τα σεμινάρια μας, με την οποία ουσιαστικά τα καταργεί, εφόσον βάσει του άρθρου 39 της ανωτέρω, τα ταχύρρυθμα σεμινάρια "δύνανται να πραγματοποιούνται μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο, λαμβανομένων υπόψη των διαμορφούμενων ανά χρονική περίοδο αναγκών για ξεναγούς στην αγορά εργασίας".

Δεχόμαστε έναν άδικο πόλεμο που δυστυχώς εξυπηρετεί συμφέροντα λίγων. Το μόνο που ζητούμε είναι το αναφαίρετο δικαίωμά μας στην δουλειά, σε μια ελεύθερη αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό ζητάμε να γίνει γνωστό το θέμα μας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη Κυριάκο.

Με εκτίμηση,

Η συντονιστική ομάδα αποφοίτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την επανέναρξη των ταχύρρυθμων σεμιναρίων του Υπουργείου Τουρισμού

 

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Δημοτικά Σχολεία: Αλλάζει το ωράριο αποχώρησης των μαθητών

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα