αμφιθέατρο πανεπιστήμιο πανελλήνιες πανελλαδικές 2021
Η εφετινή προκήρυξη του ΙΚΥ δεν έχει καμία απολυτως σχέση με την προηγούμενη και, ουσιαστικά, κακώς ονομάζεται ενίσχυση επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αφού τα κριτήρια μοριοδότησης για τις υποτροφίες άλλαξαν και είναι μόνο ακαδημαϊκά!

Η «αριστεία» φαίνεται πως έχει λάβει διαστάσεις ψύχωσης στην κυβέρνηση, αφού όπως προκύπτει από τη μελέτη των προκηρύξεων για υποτροφίες του ΙΚΥ προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες φοιτητών, εφέτος τα κριτήρια μοριοδότησης έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και ΚΑΘΟΛΟΥ με τα κοινωνικά κριτήρια!

Το alfavita.gr αποκαλύπτει ότι η εφετινή προκήρυξη του ΙΚΥ Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019/20» που θα χορηγήσει κατ’ εκτίμηση 2.150 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) δεν έχει πλέον να κάνει με το αν ο φοιτητής ανήκει σε ευπαθή ομάδα, αλλά με το πόσο καλός είναι στα μαθήματα!

Μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά η εφετινή προκήρυξη του ΙΚΥ δεν έχει καμία απολυτως σχέση με την προηγούμενη και, ουσιαστικά, κακώς ονομάζεται ενίσχυση φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αφού τα κριτήρια μοριοδότησης για τις υποτροφίες άλλαξαν και πλέον είναι μόνο ακαδημαϊκά, ενώ τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια ευπαθών ομάδων εξαφανίστηκαν (!) και παίζουν ρόλο μόνο και μόνο για να αυξήσουν το ανώτατο κατά κεφαλήν εισόδημα των υποψηφίων κατά 1.000 έως 2.000 ευρώ...

Με απλά λόγια: Οι υποτροφίες για ευάλωτους φοιτητές, έγιναν  υποτροφίες για άριστους, αλλά εξακολουθούν να ονομάζονται υποτροφίες για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες! 

Όπως θα δείτε, από τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΚΟ έχει αποσυρθεί η επιπλέον μοριοδότηση για αναπηρία, μονογονεϊκότητα κλπ, τα οποία πλέον παίζουν ρόλο μόνο σε μία μικρή αύξηση του κατώτατου εισοδήματος. Στη θέση τους έχει μπει ένας συντελεστής που εξαρτάται από το πόσο επιμελής είναι ο φοιτητής, πόσο καλά αποδίδει στα μαθήματα, ακόμα και από τη βαθμολογία των υποψηφίων στις πανελλήνιες. Στην προηγούμενη προκήρυξη, η απαιτούμενη «επιμέλεια» του φοιτητή, εξασφαλιζόταν με την απαίτηση να έχει επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ώστε να δικαιούται υποτροφία. Τώρα όμως η «επιμέλεια» μεταβάλλεται σε «αριστεία» και η «ευπαθής κοινωνική ομάδα» ουσιαστικά εξαφανίζεται...

Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας φοιτητής με αναπηρία ή μονογονέας λ.χ, έχει ίδια βαθμολογία με κάποιον αρτιμελή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, που όμως φοιτά σε πιο υψηλόβαθμη σχολή, ο δεύτερος θα έχει προτεραιότητα. Αλλά αυτό ΔΕΝ μπορεί να ονομάζεται Υποτροφία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων -και δε γνωρίζουμε και αν είναι σύμφωνο με τους Ευρωπαϊκούς όρους, δεδομένου ότι  το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ας το δούμε αναλυτικά:

Πώς θα γίνει η μοριοδότηση ΕΦΕΤΟΣ

Με την εφετινή προκήρυξη, αλλάζουν όλα και τα κριτήρια της υποτροφίας είναι πλέον ΜΟΝΟ ακαδημαϊκά:

1. Η αξιολόγηση των Υποψηφίων πραγματοποιείται εξατομικευμένα, βάσει των ακόλουθων ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Δ1) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του Υποψήφιου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια]

Οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων στο Πρόγραμμα Σπουδών τους έως τις 31.08.2020. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων, οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών τους έως τις 31.08.2020. Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10.

Δ2) Μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων [0–10 μόρια] Ο μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού αριθμού των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς ο Υποψήφιος έως τις 31.08.2020.

2. Συντελεστής (Δ3) κριτηρίων αξιολόγησης βάσει μορίων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (1 ή 1,2 ή 1,5): Η μοριοδότηση των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων πολλαπλασιάζεται: α) επί 1,5 για τους Υποψήφιους που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 18.000 μόρια εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (>18.000 μόρια) ή β) επί 1,2 ή για τους Υποψήφιους που συγκέντρωσαν από 15.000 έως 18.000 μόρια εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (15.000 ><18.000 μόρια εισαγωγής) γ) επί 1 για τους λοιπούς Υποψήφιους, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων (ειδικές κατηγορίες όπως ΕΠΑΛ, Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης κ.λπ.)

3. Η συνολική μοριοδότηση (ΣM) εκάστου Υποψήφιου ισούται με το άθροισμα των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων πολλαπλασιαζομένου επί του ανωτέρω Συντελεστή Δ3, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Συνολική Μοριοδότηση (ΣM) = (Δ1+Δ2) Χ Δ3

Οσον αφορά τα υπόλοιπα «κριτήρια» -που δείχνουν και πόσο ευάλωτος είναι ο υποψήφιος-  αυτά πλέον χρησιμοποιούνται μονο για να αυξηθεί το κατά κεφαλήν εισόδημα των 7.000€ (για το έτος 2019) πάνω από το οποίο δε μπορεί να λάβει υποτροφία, ως εξής:

Αν ανήκουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων (€8.000,00) ευρώ:

i) Ο Υποψήφιος είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας. ii) Ο Υποψήφιος είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος. Iii) Ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020. iv) Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος οικογένειας με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα Μέλη ή μη). v) Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας. vi) Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. vii) Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. viii) Ο Υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. ix) Ο Υποψήφιος είναι Ρομά. x) O Υποψήφιος είναι πρόσφυγας.

Επίσης, υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υποβάλλουν αίτηση εφόσον το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (€9.000,00) ευρώ

Πώς γινόταν η μοριοδότηση την προηγούμενη φορά

Στην προκήρυξη για τις ίδιες υποτροφίες του 2019 (προηγούμενη κυβέρνηση), το ΙΚΥ είχε ορίσει εντελώς διαφορετικά κριτήρια:

 Εισοδηματικά:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν εισόδημα έως € 2.500,00. Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν εισόδημα € 5.000,00. Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν εισόδημα  έως € 7.500,00.

Κοινωνικά:

Β.1.1 Γονέας με 4 τέκνα και άνω λαμβάνει 12 μόρια. Β.1.2 Γονέας με 3 τέκνα λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.3 Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.4 Εξαρτημένο μέλος γονέα με 4 τέκνα και άνω λαμβάνει 8 μόρια. Β.1.5 Εξαρτημένο μέλος γονέα με 3 τέκνα λαμβάνει 4 μόρια. Β 1.6. Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος, λαμβάνει 6 μόρια. Β.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας-εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο Υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια. 

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

1. Ο Υποψήφιος που: Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 15 μόρια. Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 4452/2017 (Α΄17), λαμβάνει 15 μόρια. Β.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, ή (δ) πρόσφυγας, λαμβάνει 20 μόρια. Β.2.4 Είναι απεξαρτημένος από ουσίες, φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή οροθετικός, λαμβάνει 20 μόρια. Β.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια. Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια. Β.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας Πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές λαμβάνει 10 μόρια.

2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται. 3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς Υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 20 μόρια. 4. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος, ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του ίδιου του Υποψήφιου. Γ: Σπουδές εκτός Τόπου Μόνιμης Κατοικίας Λαμβάνει 30 μόρια ο Υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του, εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Λιγότερες υποτροφίες, περισσότερα χρήματα

Επίσης το 2019 είχαν προκηρυχθεί  3.771 υποτροφίες οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) Οι υποτροφίες χορηγούνταν για διάστημα εννέα (9) μηνών και ανέρχονταν σε (α) Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και (β) Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως (για τους λοιπούς υποτρόφους.) Ως προς τους ακαδημαϊκούς όρους, μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται της υποτροφίας (2017-2018), πλην των πρωτοετών.

Εφέτος, προκηρύχθηκαν 2.150 υποτροφίες με ποσά α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και β) τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά. Οι ακαδημαϊκοί όροι, περιορίζονται στο να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, πράγμα λογικό καθώς όλα τα κριτήρια αφορούν τις επιδόσεις τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βραδινή δίαιτα: Έξι φαγητά για να χάσετε άμεσα βάρος

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα