pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
ypaith
Αναλυτικά το ΦΕΚ με τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ στο έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της ευθύνης τους.

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

4. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

5. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης συντονισμού διδακτέας ύλης.

6. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων και των Ε.Κ. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

7. Εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους διευθυντές/προϊσταμένους ή και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

8. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.

9. Εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης διαχειρίζονται στον τομέα της ευθύνης τους την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζουν από διοικητική άποψη την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση. Φροντίζουν, ώστε να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

2. Ειδικότερα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α. Ασκούν τη διοίκηση, εποπτεύουν, καθοδηγούν και συντονίζουν το έργο των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της περιφέρειάς τους.

β. Ενημερώνουν τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους για θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.

γ. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των διοικητικών υπαλλήλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Δύνανται να ασκήσουν πειθαρχική δικαιοδοσία και να διατάξουν πειθαρχική διαδικασία επί όλων των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, εξαιρουμένων των αλλοδαπών εκπαιδευτικών ξένων σχολείων με ξένο πρόγραμμα σπουδών.

δ. Ασκούν διοικητική εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.

ε. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εξαιρουμένων των αλλοδαπών εκπαιδευτικών ξένων σχολείων με ξένο πρόγραμμα σπουδών.

στ. Οργανώνουν και εποπτεύουν τη λειτουργία των σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, που αφορούν στην ενισχυτική διδασκαλία, των ειδικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων, καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και όλων των καινοτόμων δράσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.

ζ. Εισηγούνται αρμοδίως την ίδρυση, την προαγωγή, τη συγχώνευση, τη μεταφορά, τη μετονομασία, τη μετατροπή, την κατάργηση ή τον υποβιβασμό των σχολικών μονάδων καθώς και την προσθήκη νέων Τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ).

η. Εισηγούνται - αιτούνται το χαρακτηρισμό σχολείων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.

θ. Αναστέλλουν τη λειτουργία τάξεων ή ολόκληρου του ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ι. Συσκέπτονται, όποτε κρίνουν αναγκαίο, με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους για θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων με σκοπό τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων.

ια. Συσκέπτονται με εκπροσώπους των Συλλόγων ή Ενώσεων των Εκπαιδευτικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών των Γονέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την εκπαίδευση.

ιβ. Εγκρίνουν τον εσωτερικό κανονισμό των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ιγ. Θεωρούν τους τίτλους σπουδών των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιδ. Θεωρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τηρούνται στα ιδιωτικά σχολεία. ιε. Ενημερώνουν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όσα σοβαρά προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. και εισηγούνται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

ιστ. Συντάσσουν ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους αναφορικά με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, την κατάσταση των σχολείων, τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. και προτείνουν τα αναγκαία μέτρα. Υποβάλλουν την έκθεση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ιζ. Συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων των οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων, εκτός από εκείνες που επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης στην περίπτωση που επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό μη ισότιμου ιδιωτικού σχολείου ή ισότιμου, αλλά χωρίς οργανική θέση.

ιη. Συντονίζουν τη δράση των Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο του πολιτικού σχεδιασμού.

ιθ. Συμμετέχουν ως μέλη στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και οι μεν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούν καθήκοντα Προέδρου, οι δε Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου.

κ. Εγκρίνουν τις μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών εκτός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

κα. Εποπτεύουν την ψηφιακή απεικόνιση στο πληροφοριακό σύστημα myschool των στοιχείων της λειτουργίας των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και είναι υπεύθυνοι για την ψηφιακή απεικόνιση στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-eggrafes της χωροταξικής κατανομής των μαθητών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

κβ. Ασκούν εποπτεία στα ξένα σχολεία αρμοδιότητάς τους με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών αναφορικά με διοικητικά θέματα (διοριστήρια εκπαιδευτικών, άδειες ανατροφής, πειθαρχικούς ελέγχους για καταγγελίες, αξιολόγηση εκπαιδευτικών), εκπαιδευτικά θέματα (ενημέρωση για εκδρομές, έκδοση αδειών ΙΒ) και θέματα λειτουργίας τους (ωρολόγιο πρόγραμμα, υγιεινή, ασφάλεια). Όσον αφορά τα ξένα σχολεία με ξένο πρόγραμμα σπουδών, οι Δ/νσεις εκπαίδευσης ασκούν ελέγχους κατόπιν καταγγελιών, τηρούν αρχεία καταργηθέντων σχολείων, εκδίδουν ισοτιμίες-αντιστοιχίες απολυτηρίων, εκδίδουν άδειες ΙΒ, ενημερώνονται για εκπαιδευτικές εκδρομές και για το ωρολόγιο πρόγραμμα, ελέγχουν την υγιεινή και ασφάλεια των σχολείων, αποστέλλουν απολογιστικά στοιχεία.

κγ. Συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του φακέλου αιτημάτων χορήγησης, τροποποίησης, μεταβίβασης, επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων και τα διαβιβάζουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. κδ. Ελέγχουν τα φροντιστήρια και επιβάλλουν κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων. κε. Εκδίδουν τις άδειες διδασκαλίας για τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία.

κστ. Συνεργάζονται με τους διευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. που έχουν έδρα στην περιοχή ευθύνης τους, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της παρεχόμενης κατάρτισης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων.

κζ. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την επιλογή Υπευθύνου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

κη. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ειδικότερα, ως προς τα θέματα διοίκησης των τμημάτων.

κθ. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τον χαρακτηρισμό ενός ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

λ. Επιλαμβάνονται κάθε θέματος που ρυθμίζεται στην παρούσα και αφορά στη λειτουργία, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής ευθύνης τους, για το οποίο δεν συντρέχει στην κείμενη νομοθεσία ειδική πρόβλεψη περί αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ευρώ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε 80000 ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Σοκαριστικό! Μετέφεραν άστεγο 15χρονο στο Λονδίνο για να κάνουν παράνομη μεταμόσχευση οργάνων στην κόρη γερουσιαστή
Κατηγορούνται ότι μετέφεραν τον άστεγο νεαρό στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να μεταμοσχεύσουν τα όργανά του στην κόρη τους που πάσχει από νεφρική...
Σοκαριστικό! Μετέφεραν άστεγο 15χρονο στο Λονδίνο για να κάνουν παράνομη μεταμόσχευση οργάνων στην κόρη γερουσιαστή
Υπουργείο Παιδείας: 3.500 προσλήψεις αναπληρωτών για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων
Στις επιπλέον ώρες θα γίνεται η μελέτη για την επόμενη ημέρα, προκειμένου τα παιδιά να έχουν ποιοτικό χρόνο στο σπίτι, ανέφερε η κ. Μακρή
Υπουργείο Παιδείας: 3.500 προσλήψεις αναπληρωτών για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων
gallia sxoleia
Γαλλία: Τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά, δεν συγκινούν πλέον τους Γάλλους μαθητές
Ειδικότερα από τους σχεδόν 366.000 υποψηφίους για το γενικό απολυτήριο, μόνο 772 έχουν επιλέξει μια αρχαία γλώσσα ως ειδικότητα το 2022
Γαλλία: Τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά, δεν συγκινούν πλέον τους Γάλλους μαθητές