pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου έχει ως εξής:

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ως γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στην Α’ τάξη Λυκείου. Eπιχειρεί την εξοικείωση και την κριτική προσέγγιση των μαθητών/-τριών με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα μέσω ερευνητικών ερωτημάτων, δραστηριοτήτων και διαδικασιών.

Ως σχολικό μάθημα αποσκοπεί στην εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε διαδικασίες μέσω των οποίων θα αποκτήσουν γνώσεις, θα καλλιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνοι, ενεργοί, δημοκρατικοί πολίτες, άνθρωποι με κριτική ικανότητα και δημιουργική δράση. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν στηρίζονται στον άξονα της σχέσης αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης αφενός μεταξύ ατόμου και κοινωνίας και αφετέρου μεταξύ ατόμου και επιμέρους κοινωνιών και της διεθνούς κοινότητας. Η καλλιέργεια αξιών και η υιοθέτηση νοοτροπιών και στάσεων σχετίζονται άμεσα με συμπεριφορές που αρμόζουν στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία και αφορούν την ενεργή, συμμετοχική, δημοκρατική κοινωνική συμπεριφορά με ατομική ευθύνη και κριτικό πνεύμα σε θέματα κοινωνικής συνοχής, ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, ελευθερίας, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού της ετερότητας.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

Σκοπός

Το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Α’ Λυκείου έχει σκοπό να διαμορφώσει έναν ελεύθερο και υπεύθυνο δημοκρατικό πολίτη, που θα κατανοεί την έννοια της δημοκρατίας, θα την υπερασπίζεται και θα σέβεται την ελευθερία έκφρασης της γνώμης. Επίσης, αποσκοπεί στονα κάνει τους/τις μαθητές/-τριες ικανούς/-ές:

- να αντιληφθούν τους βασικούς θεσμούς οργάνωσης της κοινωνίας και της πολιτείας,

- να κατανοήσουν πώς διαμορφώνονται και εκδηλώνονται οι διάφορες πολιτικές νοοτροπίες των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία, ώστε να αναπτύξουν ικανότητα ενσυναίσθησης, μετριοπάθεια και κριτική σκέψη,

- να αναπτύξουν ορθολογική πολιτική σκέψη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ως ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

- να αναγνωρίζουν και να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα,

- να κατανοήσουν τη σημασία των αρχών της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης των προσωπικών ηθικών αξιών τους και την ικανότητά τους να ενεργούν με βάση αυτές.

- να συλλογιστούν πώς ο/η καθένας/-μία μπορεί να ηγηθεί, να πρωτοστατήσει, να καινοτομήσει στην προσπάθεια για την επικράτηση των ηθικών αξιών για την προώθηση της ευημερίας όλων.

Ειδικοί σκοποί

- Η αξιοποίηση εννοιών και ερευνητικών εργαλείων των κοινωνικών επιστημών με σκοπό την κατανόηση της δυναμικής αλληλεξάρτησης της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτείας και των αρχών του Δικαίου.

- Η συναίσθηση ότι αποτελούν μέλη μιας κοινότητας, έχοντας, ταυτόχρονα, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα.

- Η συνειδητοποίηση ότι η δική τους ευζωία είναι συνδεδεμένη με την ευμάρεια της κοινότητας στην οποία μετέχουν.

- Η ανάπτυξη αυτογνωσίας και ικανότητας κριτικής εμβάθυνσης στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα.

- Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για βασικούς θεσμούς της κοινωνίας και της πολιτείας και η εξοικείωση με τη λειτουργία τους.

- Η ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων.

- Η συνειδητοποίηση της αξίας του διαλόγου, ώστε να μάθουν να ακούν και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.

- Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, ανάπτυξης επιχειρηματολογίας και συνεργασίας.

- Η κατανόηση του δημόσιου συμφέροντος ως διαφορετικού από τα κάθε είδους άλλα ιδιοτελή συμφέροντα.

- Η καλλιέργεια και η προώθηση της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Α’ Λυκείου έχει στόχο οι μαθητές/-τριες να γίνουν ικανοί/-ές:

- Να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να συνδιαμορφώνει τους θεσμούς ελεύθερα αλλά και υπεύθυνα.

- Να διακρίνουν την εθνική πολιτική κοινότητα από την παγκόσμια κοινότητα.

- Να εξηγούν τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης και της πολιτικοποίησης.

- Να κατανοήσουν τον ρόλο των ΜΜΕ και των ευρέων κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

- Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το ατομικό μέχρι και το νομοθετικό επίπεδο.

- Να κατανοήσουν τη σχέση πολιτεύματος - κράτους - πολιτικής κοινότητας.

- Να χαρακτηρίζουν την οργάνωση της πολιτείας.

- Να κατανοήσουν τη λογική της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

- Να προσεγγίζουν τη μετανάστευση ως σύνθετο οικονομικό, δημογραφικό, πολιτισμικό και πολιτικό φαινόμενο.

- Να αναλύουν κοινωνικά προβλήματα (κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια, βία κ.ά.), τα οποία εμποδίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συλλογικούς πόρους και διαδικασίες, και να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισής τους.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι Θεματικές Eνότητες του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Α’ τάξης Λυκείου αναπτύσσονται στα εξής Θεματικά Πεδία:

- Ο ελεύθερος, υπεύθυνος και ενεργός πολίτης

- Η λήψη αποφάσεων

- Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία και την πολιτεία

- Η κοινωνία των πολιτών

- Πολίτευμα - Κράτος - Νοοτροπίες - Κοινωνία

- Οργάνωση της πολιτείας και έννομη τάξη

- Η αειφορία ως μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής οργάνωσης

- Μετανάστευση και προσφυγικό ζήτημα

- Κοινωνικά προβλήματα

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η συνέχεια εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κρούσμα λέπρας στο νοσοκομείο Αττικόν μετά την Ευλογιά των Πιθήκων

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

thymios
Αδερφή του Θύμιου: «Θέλω να είναι ζωντανός και αυτοί που το κάνανε θα πληρώσουν» (video)
«Δεν είχαμε καλές σχέσεις» λέει η αδερφή του – Ο διοικητής του Silver Alert δίνει οδηγίες προς τους πολίτες τι να κάνουν αν δουν τον Θύμιο
Αδερφή του Θύμιου: «Θέλω να είναι ζωντανός και αυτοί που το κάνανε θα πληρώσουν» (video)
Απαράδεκτη φραστική επίθεση και χειροδικία γονιού κατά εκπαιδευτικού κατά την επίδοση βαθμολογίας
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εκπαιδευτικοί πέφτουν θύματα παρόμοιων επιθέσεων
Απαράδεκτη φραστική επίθεση και χειροδικία γονιού κατά εκπαιδευτικού κατά την επίδοση βαθμολογίας
astynomia peripoliko
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο ομορφιάς άρπαξε πάνω από 87.000 ευρώ εξαπατώντας 2 ηλικιωμένες
Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκομίσθηκε παράνομα από τις δύο περιπτώσεις, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 87.820 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο ομορφιάς άρπαξε πάνω από 87.000 ευρώ εξαπατώντας 2 ηλικιωμένες