Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την Παρασκευή 10-12-2021 και ώρα 15:00, έως και την Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 15:00

Το ΙΕΠ δημοσιοποίησε σήμερα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους/ες επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής/Διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 5070818.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την Παρασκευή 10-12-2021 και ώρα 15:00, έως και την Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.


Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

Η «Τράπεζα Θεμάτων» είναι μια προσεκτικά και συστηματικά σταθμισμένη συλλογή εξεταστικών αντικειμένων μαζί με το συνοδευτικό λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση, αποθήκευση και ανάκληση κάθε αντικειμένου με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) και στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του. Η δημιουργία και η λειτουργία της ΤΘΔΔ είναι μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία απαιτεί σημαντική προσπάθεια από τους συντελεστές της. Η επιτυχία της βασίζεται στη συνεπή και συνεχή μελέτη των εκπαιδευτικών δεδομένων, στην επαρκή επιστημονική της στήριξη και στην εύρωστη διαχείριση των εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020): Η Πράξη θα υλοποιηθεί με δύο 2 Υποέργα, εκ των οποίων το Υποέργο 1 με τίτλο «Δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)», θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα και περιλαμβάνει τρεις (3) Δράσεις :

1. Δράση 1 με τίτλο «Διοίκηση, Παραγωγή & Διαχείριση Περιεχομένου και Επιστημονική υποστήριξη της Πράξης» Η Δράση περιλαμβάνει 2 Πακέτα Εργασίας. Το ΠΕ1 και το ΠΕ2

2. Δράση 2 με τίτλο «Δημοσιότητα της Πράξης»

3. Δράση 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης»

Αντικείμενο του έργου των Αντισυμβαλλομένων

Το αντικείμενο της διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης περιλαμβάνει υποστηρικτικές ενέργειες όπως: • Σύνταξη σχεδίων απαιτούμενων εγγράφων, προσκλήσεων, συμβάσεων • Συγκέντρωση παραδοτέων των εμπλεκομένων και υποστήριξη στη σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης πληρωμών, αναθέσεων σε αναδόχους κ.λπ. • Ενημέρωση, αρχειοθέτηση, παρακολούθηση και τήρηση φακέλων φυσικού αντικειμένου της Πράξης, φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, ενημέρωση ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. • Επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες και άλλους εμπλεκόμενους, σύνταξη αναφορών και εκθέσεων και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του ΙΕΠ για τις διαδικασίες υλοποίησης, την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τον προγραμματισμό ενεργειών. • Συνεχή επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Έργου και τη Διαχειριστική Αρχή.

Yποβολή αίτησης εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΦΚΑ: Έρχονται 700 νέες μόνιμες προσλήψεις με 7.000 ευρώ το μήνα

Νέο ΜΗΤΡΩΟ επιμελητών Βρεφών, Νηπίων, Παιδιών - Χιλιάδες οι προσλήψεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Απίστευτη καταγγελία! Ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ έπαιρνε τηλέφωνο εκπαιδευτικούς για να κάνουν τηλεκπαίδευση!
Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ σε εκπαιδευτικούς κατόπιν αναφοράς γονέα του σχολείου
Απίστευτη καταγγελία! Ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ έπαιρνε τηλέφωνο εκπαιδευτικούς για να κάνουν τηλεκπαίδευση!
ΠΑΣΑΔ: Voucher 200€ στα σχολεία ανάλογα με το πλήθος των εκπαιδευτικών
Αντιπρόταση ΠΑΣΑΔ για τα τα voucher των 200€ - «Να δοθούν αθροιστικά σε κάθε σχολείο και ανάλογα με το πλήθος των εκπαιδευτικών»
ΠΑΣΑΔ: Voucher 200€ στα σχολεία ανάλογα με το πλήθος των εκπαιδευτικών
τηλεκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί: Φτάνει με την «καραμέλα» της τηλεκπαίδευσης - Μέτρα για ανοιχτά σχολεία τώρα
«Φτάνει πια με την "καραμέλα" της τηλεκπαίδευσης! Τηλεκπαίδευση στην πανδημία, στις καταλήψεις, στο σεισμό, στην κακοκαιρία, σε αναρρωτική άδεια...
Εκπαιδευτικοί: Φτάνει με την «καραμέλα» της τηλεκπαίδευσης