upourgeio
Και έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας κ.Κεραμέως, ορίστηκαν οι φορείς υλοποίησης των (συνολικά 21) Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Πλαίσιο, ανά έργο, για τα οποία προβλέπεται συνολικό κονδύλι 1.254.591.651€.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση της κ.Κεραμέως, δόθηκε έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Ποιοι φορείς αναλαμβάνουν την υλοποίηση ποιων έργων

Α. Στη δράση : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ανά έργο ορίζονται ως φορείς υλοποίησης οι εξής φορείς :

1. «Μετατροπή συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτό κώδικα, διαδραστικά, ψηφιακά περιβάλλοντα, προσβάσιμα σε όλους, με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής αναβάθμισης συνεργιών με κοινότητες εκπαιδευτικών»: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

2. «Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης»: ΙΤΥΕ Διόφαντος

3. «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης»: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ)

4. «Ψηφιακή Πρόσβαση / Κουπόνι για ψηφιακό εξοπλισμό για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών»: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

5. «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

6. «Εργαλεία για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

7. «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις»: ΙΤΥΕ Διόφαντος

8. «Δράσεις κατάρτισης εκπαιδευτικών»: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 9. «eSchools / Ψηφιακές υπηρεσίες για σχολεία»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

10. «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Β. Στη Δράση: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)» ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής :

1. «Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)»: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

2. «Ίδρυση & λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)»: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

3. «Μετασχηματισμός ΕΕΚ (Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, - Πλατφόρμα ΕΕΚ)» a. Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) b. Πλατφόρμα ΕΕΚ: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

4. «Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας»: ΕΟΠΠΕΠ Γ.

Στη Δράση : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής :

1. «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» ορίζεται ως φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Δ. Στη Δράση : «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» ανά έργο, ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι εξής :

1. «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ) / Επισκέπτες Καθηγητές (Clusters of Research Excellence - CREs / Visiting Professorships)»: a. «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ) - (Clusters of Research Excellence – CREs): ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) b. Επισκέπτες Καθηγητές (Visiting Professorships): ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

2. «Πανεπιστήμια Αριστείας – ΠΑ (Universities of Excellence – UoEs)»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

3. «Βιομηχανικά Διδακτορικά (Industrial PhDs)»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ

4. «Trust Your Stars»: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ σε σύμπραξη με την ΕΘΑΑΕ και το ΕΛΙΔΕΚ

5. «Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης - Στρατηγική για την ανάπτυξη της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών»: ΕΘΑΑΕ σε σύμπραξη με το ΙΕΠ

6. «Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου των Εθνικών Ελληνικών Βιβλιοθηκών»: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Ο διαγωνισμός

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ΕΣΑΑ και επίκειται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το Έργο του Συμβούλου Υποστήριξης έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης του ΥΠΑΙΘ, είτε ως Υπουργείο Ευθύνης -Συντονιστή, είτε ως Φορέα Υλοποίησης των κατωτέρω Δράσεων στο ΤΑΑ. Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και σύμφωνα με τους Προβλεπόμενους Ανθρωπομήνες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, διακρίνονται ως ακολούθως:

 Άξονας 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Digital transformation and digitalisation of education). Περιλαμβάνει ήδη δέκα (10) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 452.584.702 €.

 Άξονας 2: Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων (Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities). Περιλαμβάνει ήδη έξι (6) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 607.826.328 €,.

 Άξονας 3: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training). Περιλαμβάνει ήδη τέσσερις (4) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 80.575.616 €.

 Άξονας 4: Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μεταδευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools). Περιλαμβάνει ήδη μια (1) υποδράση συνολικού Π/Υ 113.605.005 €.

Δείτε ΟΛΗ την απόφαση

Δείτε την  έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Άγριος-ξυλοδαρμός
Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες
Υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες ξυλοκοπήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες