Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Μεταθέσεις: Η καθυστέρηση, για την οποία μέχρι στιγμής αιτιολόγηση δεν έχει δοθεί -και λογικά θα οδηγήσει σε νέες προθεσμίες- έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που διεκδικούν μετάθεση, συχνά σε ανθρώπους με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και ηλικίες 40 και 50+ ετών...

Την ερχόμενη Κυριακή 31 Οκτωβρίου λήγει, σύμφωνα με το νέο νόμο, η προθεσμία για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, αλλά η σχετική εγκύκλιος μέχρι χτες 25 Οκτωβρίου βράδυ δεν είχε ακόμα εκδοθεί (!) παρότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, θεωρητικά, θα ξεκινούσε στις 16 Οκτωβρίου.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αγωνιούν τις τελευταίες ημέρες για τις ημερομηνίες των μεταθέσεων, αλλά η απάντηση που λαμβάνουν από το "πηγές" του υπουργείου Παιδείας, είναι ότι η εφετινή εγκύκλιος "θα ανακοινωθεί σύντομα" ή "τις αμέσως επόμενες μέρες"

Αυτή η κατάσταση αναμονής όμως συνεχίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι εκπαιδευτικοί περίμεναν την ανακοίνωση της εγκυκλίου καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η προθεσμία, αλλά η εγκύκλιος δεν βγήκε και αναμένεται από μέρα σε μέρα.

Να οριστούν νέες προθεσμίες

Είναι προφανές ότι αυτή η ανεξήγητη καθυστέρηση θα πρέπει να οδηγήσει και σε τροποποίηση των ημερομηνιών ακόμα κι αν η εγκύκλιος εκδοθεί σήμερα. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει επίσης ακόμα μια προχειρότητα του υπουργείου Παιδείας.

Χαρακτηριστικά πέρυσι η σχετική εγκύκλιος είχε εκδοθεί στις 3 Νοεμβρίου και προέβλεπε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 04-11-2020 έως 17-11-2020 (δηλαδή έδινε προθεσμία 14 ημερών) μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) Η είσοδος στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης.

Η καθυστέρηση, για την οποία μέχρι στιγμής καμία αιτιολόγηση δεν έχει δοθεί, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που διεκδικούν μετάθεση, συχνά σε ανθρώπους με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και ηλικίες 40 και 50+ ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν τίποτα...

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Από φέτος οι αιτήσεις μετάθεσης (θα έπρεπε να) υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Επίσης, πάλι από φέτος, οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Κατ’ εξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Μέσα στην ιδία προθεσμία μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για μετάθεση σύμφωνα με το άρθρο 13 του διατάγματος αυτού για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 31η Οκτωβρίου.

Όπου προβλέπεται ως προϋπόθεση μετάθεσης η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων  

Όσον αφορά στις αιτήσεις - προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού από φέτος ισχύει ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. (Άρθρο 169 του ν. 4823/2021)

Το περυσινό λάθος με τους Πολύτεκνους

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν η καθυστέρηση αφορά ή όχι, το λάθος που έγινε στην περυσινή εγκύκλιο με τους Πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Σεπτέμβριο η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζ. Μακρή δήλωσε στη Βουλή ότι η περσινή εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών είχε λάθη επικαλούμενη το με αριθμό πρωτοκόλλου 33349/Ε2/23-3-2021 Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο από το κείμενο του ν. 3454/2006 (75Α) προκύπτει ότι με το άρθρο 6 παρ. 1 (υποπαρ. 1, 2 ,3 και 4) αντικαταστάθηκε ολόκληρο το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944.

Άρα, σημείωσε η υφυπουργός Παιδείας, εκ παραδρομής γράφτηκε στη με αριθμό 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπ/κών ότι εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης όσοι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/06. Το ορθό είναι, υπογράμμισε η Ζ. Μακρή , ότι εντάσσονται όσοι υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 6, η οποία αποτελείται από τις υποπαραγράφους 1, 2, 3 και 4. Κατά συνέπεια, τονίζει η υφ. Παιδείας, όσον αφορά τις μεταθέσεις, στην ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1, υποπαράγρ. 1, 2, 3 του ν. 3454/2006 και δεν αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως. Ως εκ τούτου, επισημαίνει η Ζ. Μακρή, το προαναφερόμενο έγγραφο επέχει θέση διευκρίνισης και άρσης της αντίφασης που προέκυψε μεταξύ της με αρ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκυκλίου μεταθέσεων και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3454/2006 (75Α) και θα υπάρξει σχετική διόρθωση στην νέα εγκύκλιο μεταθέσεων των εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια των μεταθέσεων

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄) είναι:

Α) η συνολική υπηρεσία

Β) η συνυπηρέτηση

Γ) οι οικογενειακοί λόγοι

Δ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

Ε) η εντοπιότητα

ΣΤ) η πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 13 του ανωτέρω άρθρου, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους δ) στη συνολική υπηρεσία ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν στ) στην πρώτη προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την ΠΕΡΥΣΙΝΗ εγκύκλιο των μεταθέσεων (Δευτεροβάθμιας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νίκος Ανδρουλάκης: Από τον ΠΑΣΠ ένα βήμα πριν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΙΝΑΛ: Τα αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα

Σχετικά με την "άψε σβήσε" απόλυση του καθηγητή που χειροδίκησε σε μαθήτρια

Τι ισχύει από τη Δευτέρα 5/12 σε σχολεία και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ που ΔΕΝ χρειάζονται εξετάσεις (Προκήρυξη 7Κ/2019)

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Δημοτικά σχολεία: Την Παρασκευή λήγει το Α' τρίμηνο-Σε κλειστούς φακέλους θα δοθούν οι βαθμοί
Στις 10/12 λήγει το Α' τρίμηνο στα Δημοτικά - Πώς θα παραδοθούν οι βαθμοί
Δημοτικά σχολεία: Την Παρασκευή λήγει το Α' τρίμηνο-Σε κλειστούς φακέλους θα δοθούν οι βαθμοί