Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Ποιους αφορά - Απόφαση για στέγαση και σίτιση κατά προτεραιότητα σε εστίες και κατ' εξαίρεση μετεγγραφές για φοιτητές που προέρχονται από 26 Δήμους σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, και Ρόδο που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας κ. Αγγελου Συρίγου με την οποία αποκτούν προτεραιότητα στη στέγαση και δικαίωμα σε μετεγγραφές καθ' υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού, οι φοιτητές - πληγέντες κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021.

Η απόφαση αφορά φοιτητές που προέρχονται από 26 Δήμους σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, και Ρόδο που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ποιους αφορά 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021 και περιήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας και των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η επιχείρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση (αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος των πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021(Α’ 156).

Ως περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις εν λόγω πυρκαγιές θεωρούνται οι πληγείσες Δημοτικές ενότητες των Δήμων:

- Αιγιαλείας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας

- Άκτιου Βόνιτσας της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/ νίας

- Ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας

- Αρχαίας Ολυμπίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας

- Αχαρνών της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής

- Γορτυνίας της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας

- Διονύσου της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής

- Δωρίδος της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας

- Ερυμάνθου της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας

- Ιστιαίας-Αιδηψού της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας

- Καρύστου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας

- Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βορείου τομέα Αθήνας

- Λαυρεωτικής της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής

- Λοκρών της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας

- Λουτρακίου - Περαχώρας

 - Αγίων Θεοδώρων της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας

- Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής

- Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας

- Μεγαλουπόλεως της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας

- Μεγαρέων της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής

- Οιχαλίας της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας

- Πατρέων της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας

- Πύλου - Νέστορος της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας

- Πύργου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας

- Ρόδου της περιφερειακής ενότητας Ρόδου

- Ωρωπού της περιφερειακής ενότητας Αττικής

Στέγαση και σίτιση δικαιούχων φοιτητών

Στις αιτήσεις που υποβάλλουν οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης για στέγαση σε φοιτητικές εστίες και σίτιση στις λέσχες των Α.Ε.Ι. που φοιτούν, λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του πληγέντος, παράλληλα με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο οικείο Α.Ε.Ι.-Λέσχη και είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) Η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση (αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος των πυρκαγιών. Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο δικαιούχος να προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστροφές, άλλως χάνει το χορηγηθέν δικαίωμα.

β) Δήλωση Ε1 του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα. Ειδικά για τις λέσχες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της περ. β’ (Ε1 και βεβαίωση Δ.Ο.Υ.), αλλά αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της περ. α’.

Μετεγγραφές δικαιούχων φοιτητών

Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης ηλεκτρονικά, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, στην πλησιέστερη στην κύρια κατοικία των ιδίων ή συγγενούς έως και δεύτερου βαθμού ή του κηδεμόνα τους, αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ’ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους ή δεν πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ’ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 τότε οι φοιτητές αυτού δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος εγγραφής του στο Τμήμα προέλευσης.

Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων ή μετακινούμενων. Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων μετεγγραφής ή του εκ μετακίνησης είναι η Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής σε όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021, υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπή, σε ημερομηνίες και διαδικασία που θα ανακοινωθούν με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Τα έντυπα Ε1 και Ε9 έτους 2020 του ιδίου εφόσον ο αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η άνω των 25 ετών ή του γονέα προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, του προστατευόμενου μέλους και της περιουσιακής κατάστασης.

2) Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο και περιφέρεια) για την πιστοποίηση της καταστροφής της οικίας ή της επιχείρησης στην οποία να αναγράφεται και η ημερομηνία της πυρκαγιάς.

3) Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή ή στο Τμήμα Προέλευσης.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 5) Πιστοποιητικό απόδειξης της συγγένειας εφόσον η αίτηση για μετεγγραφή αφορά στον τόπο της κύριας κατοικίας συγγενούς έως και β’ βαθμού καθώς και το έντυπο Ε1 έτους 2020 του συγγενούς συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της φιλοξενίας. Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της πλατφόρμας που υπέβαλαν την αίτηση.

Δείτε το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βίντεο με τη Γεωργία που «βγαίνει μπροστά» στην κάμερα για τον βιασμό της

Πώς θα πάρεις το άγνωστο Επίδομα 244,35 ευρώ με 3 δικαιολογητικά

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
«Έφυγε» πρόωρα από κορονοϊό καθηγήτρια Γυμνασίου της Θεσσαλονίκης - Ο αποχαιρετισμός της Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
Κορονοϊός: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
fakelos covid sxoleio arnitis goneas
«Η κυβέρνηση τιμωρεί τους γονείς που απουσιάζουν από τη δουλειά για να συνδράμουν το παιδί τους»
Σφοδρές αντιδράσεις για την κυβερνητική απόφαση να περικοπεί η αμοιβή των εργαζόμενων γονέων που λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού κατά 50%
«Η κυβέρνηση τιμωρεί τους γονείς που απουσιάζουν από τη δουλειά για να συνδράμουν το παιδί τους»
Τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια αποπροσανατολισμού δε θα περάσουν!Με το κεφάλι ψηλά συνεχίζουμε τον αγώνα για το Σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας!
«Μια απλή καταγραφή των πεπραγμένων της Υπουργού Παιδείας αποδεικνύει την υποκρισία αλλά και την επιλογή της Εκπαίδευσης ως χώρου πειραματισμού  για...
Τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια αποπροσανατολισμού δε θα περάσουν!Με το κεφάλι ψηλά συνεχίζουμε τον αγώνα για το Σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας!