Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Προθεσμίες και αιτήσεις
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για τους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών στη Γενική εκπαίδευση: Προθεσμίες - αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών

Σε αναβρασμό εν μέσω καύσωνα βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα καθώς «τρέχουν» οι δύο προκηρύξεις του υπουργείου Παιδείας βάσει των οποίων θα προκύψουν οι 11.700 μόνιμοι διορισμοί στην Γενική εκπαίδευση.

Να σημειωθεί ότι οι μόνιμοι διορισμοί των 11.700 εκπαιδευτικών στα σχολεία, προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν πριν από τις 15 Αυγούστου και θα προκύψουν από τους τελικούς πίνακες αναπληρωτών του ΑΣΕΠ βάσει της σειράς προτεραιότητας των εκπαιδευτικών.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται καθώς οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης, διαφέρουν αναλόγως των κλάδων των εκπαιδευτικών. Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές ή/και Μουσικά Σχολεία επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στις δύο προκηρύξεις. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας, που επιθυμεί ο υποψήφιος. 

Οι δύο προκηρύξεις των μόνιμων διορισμών

Με δύο διαφορετικές προκηρύξεις που «τρέχουν» θα προκύψουν οι 11.700 διορισμοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης μουσικών σχολείων και περιοχών για μόνιμο διορισμό αναλόγως της ειδικότητας τους ως εξής:

Η πρώτη προκήρυξη δέχεται αιτήσεις μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Αίτηση για μόνιμο διορισμό μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι:

  • στους τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και
  • τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.

Η δεύτερη προκήρυξη δέχεται αιτήσεις από σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021. Αίτηση για μόνιμο διορισμό μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι:

  • στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02

Τι έπεται των μόνιμων διορισμών

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

Στην περίπτωση διορισμού υποψηφίου, ο οποίος δεν διαθέτει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο εν λόγω υποψήφιος επιμορφώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού του.

Η κατανομή των μόνιμων διορισμών

Η κατανομή των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που πρόκειται να καλυφθούν κατά κλάδο και ειδικότητα είναι οι εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α/ΘΜΙΑΒ/ΘΜΙΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑ/ΘΜΙΑΒ/ΘΜΙΑ
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-10 ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -20
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -19 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9567
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ -108 ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ -50
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1.346 ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -179
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -1.106 ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -77
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -87 ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -26
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -305 ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ -3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ -424 ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ -87 ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1421 ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -47
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 193112 ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ -87
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 3617 ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ -1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 26545 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ -79
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7626 ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -36
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  (ΜΙΘΕ)-ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -7
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -10
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1.500 -ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-4
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3.700 -ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-30
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -18 ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 13562 ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -51
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -51 ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 171-
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
-29 ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 15-
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -148 ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ -68
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ -60 ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ -2
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ -19 ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -5

Μετά τους διορισμούς οι προσλήψεις αναπληρωτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, είναι να καλέσει στο τέλος του δεύτερου 10ήμερου του Αυγούστου τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να δηλώσουν περιοχές προτίμησης, έτσι ώστε τη Δευτέρα 30 Αυγούστου ή την Τρίτη 31 Αυγούστου, να «τρέξει» η Α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Την φετινή χρονιά, βάσει του αριθμού των περσινών προσλήψεων αναπληρωτών (περίπου 45.000), του αριθμού παραιτήσεων / συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών (περίπου 7.000) καθώς και των 11.700 μόνιμων διορισμών, υπολογίζεται ότι στην Α' φάση θα γίνουν περίπου 16.500 προσλήψεις αναπληρωτών

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι η Α' φάση αναπληρωτών είχε «τρέξει» στις 26 Αυγούστου 2020 και αφορούσε συνολικά 21.075 προσλήψεις αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Φέτος θα κάτσουμε παραπάνω: Αυξάνονται οι υποχρεωτικές αργιές

Προσφορές 60.000 αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων από την ΕΛΣΤΑΤ - Αιτήσεις έως 27/9

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

ΑΠΘ: Κινητοποιήσεις φοιτητών ενόψει του ανοίγματος των σχολών
Μια εβδομάδα πριν το άνοιγμα των σχολών, και τα τμήματα το ένα μετά το άλλο είτε αναβάλλουν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είτε τηρούν σιγή...
ΑΠΘ: Κινητοποιήσεις φοιτητών ενόψει του ανοίγματος των σχολών
Προσλήψεις αναπληρωτών - β΄φάση: Σήμερα η ανακοίνωση
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν -εκτός απροόπτου- οι προσλήψεις των αναπληρωτών για τη β' φάση. Γράφουμε εκτός απροόπτου γιατί λίγο μετά τις 12 το...
Προσλήψεις αναπληρωτών - β΄φάση: Σήμερα η ανακοίνωση
Τζούφη: Στη Βουλή τα χιλιάδες κενά στην παράλληλη στήριξη
Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα χιλιάδες είναι τα κενά που καταγράφονται στην Παράλληλη Στήριξη, κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μερόπη Τζούφη
Τζούφη: Στη Βουλή τα χιλιάδες κενά στην παράλληλη στήριξη
εκπαιδευτικοί απεργία ενάντια στην αξιολόγηση - συνέλευση προέδρων
ΕΛΜΕ Λάρισας: Συμπαράσταση για τις επιθέσεις από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς
Με ψήφισμα που αποφάσισαν οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ της χώρας στη γενική τους συνέλευση _Οχι στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
ΕΛΜΕ Λάρισας: Συμπαράσταση για τις επιθέσεις από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς