ΑΣΕΠ: Πιστοποιητικά Υπολογιστών που γίνονται δεκτά για μόρια
Τρόποι απόδειξης Γνώσεων Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2021 - Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και με δια βίου ισχύ - Ανανεωμένες πληροφορίες για τις Πιστοποιησεις Υπολογιστών και το ECDL ή το ELIC

Η προκηρύξεις που αφορούν το Δημόσιο, το ΑΣΕΠ, τους διορισμούς και τις προσλήψεις ζητούν από τους ενδιαφερόμενους είτε ώς τυπικό κριτήριο είτε ως μοριοδοτούμενο κριτήριο πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών υπολγιστών στα αντικείμενα: 

α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων
γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Το alfavita.gr παρουσιάζει πιστοποιητικά Πληροφορικής -  πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί π από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμό Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Τα παρακάτω πιστοποιητικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πέρα από τη μοριοδότηση προσλήψεων - διορισμών και στα Μεταπτυχιακά προγράμματα που τα ζητούν καθώς και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο εξωτερικό.

Φορείς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

«INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR» (ΔΠ/12126/12.04.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) που παρέχει το πιστοποιητικό με ονομασία ELIC

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
(30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) που παρέχει το πιστοποιητιό με ονομασία ECDL

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ) που παρέχει το EXAMS CERT

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ) που παρέχει το Standard computer Skills

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα παρακάτω προκύπτουν από το Παράρτημα Η/Υ (Ημερομηνία 17/5/2021) - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή Πιστοποιητικά Πληροφορικής

Αναμφίβολα το πιστοποιητικό πληροφορικής που είναι γνωστό και καθιερωμένο ως το βασικό όνομα πιστοποίησης στην πληροφορική στην Ελλάδα είναι το ECDL το οποίο μπορείτε να το πάρετε εδώ με ένα μέσο όρο κόστους από 225 έως 275 ευρω

Ανερχόμενο Πιστοποιητικό Πληροφορικής στην Ελλάδα είναι  και το ELIC της INNOVINK (PQR) που μπορείτε να το βρείτε με κόστος από 105 ευρώ έως 125 ευρώ

Πώς και που Μπορείς να πάρεις την Πιστοποίηση Υπολογιστών

Μοριοδότουμενο Πιστοποίηση Υπολογιστών παρέχεται από τον εκπαιδευτικό Οργανισμό Golearn σε όλη την Ελλάδα εξ αποστάσεως και ασύγχρονα. 

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα πάνω στις 3 ενότητες. Έχει προηγηθεί εξάσκηση μεσω της πλατφόρμας του Οργανισμού όπου παρέχεται υλικό (Mock Tests - Practice Tests - Σημειώσεις της ομάδας καθηγητών πληροφορικής) ώστε οι υποψήφιοι να αποκτήσουν γρήγορα και άμεσα τα εφόδια για να περάσουν την εξέταση

Μοριοδότηση σε 10 ημέρες

Μπορείτε μέσα σε λίγες ημέρες να δώσετε εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα ενώ πριν άμεσα και εύκολα να έχετε κάνει τα ασύγχρονα μαθήματα και την εξάσκηση που πρέπει ώστε να προλάβετε την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει.

Εδώ μπορείτε να κλείσετε θέση όποτε θέλετε μέσα στο 2021 για να πάρετε εύκολα και ευέλικτα την Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ εξ αποστάσεως
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ που παρέχουν απόδειξη γνώσης χειρισμού η/υ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας τουτομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού ΤεχνολογικώνΕφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης ΣυστημάτωνΥπολογιστών ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Σοκαριστικό Βίντεο από τον αγώνα κάρτ στην Πάτρα - Στη ΜΕΘ ο 6χρονος

Έκτακτα μέτρα από αύριο Δευτέρα σε Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Σεπτεμβριάτικο «Όνειρο Θερινής Νυκτός»: Αναβάθμιση της Δημοκρατίας!..
«Ο άρχων πρέπει να έχει κατά νουν τρία πράγματα: πρώτον, ότι διοικεί ανθρώπους, δεύτερον, ότι διοικεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της...
Σεπτεμβριάτικο «Όνειρο Θερινής Νυκτός»: Αναβάθμιση της Δημοκρατίας!..
τάξη, θρανία, αξιολόγηση
«Περί Αξιολόγησης και άλλων δαιμονίων…» - Έκτακτες συνελεύσεις εκπαιδευτικών
Έκτακτες συνελεύσεις εκπαιδευτικών στη Λέσβο σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που έχουν προκηρύξει οι...
«Περί Αξιολόγησης και άλλων δαιμονίων…» - Έκτακτες συνελεύσεις εκπαιδευτικών
Νηπιαγωγείο
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ: Παρατείνονται οι αιτήσεις
Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για περισσότερες από 330 θέσεις φιλοξενίας βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ: Παρατείνονται οι αιτήσεις