εικαστικά μαθήματα
Με επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας, οι αναπληρωτές εικαστικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον της τέχνης στα σχολεία και ζητάνε το άνοιγμα οργανικών θέσεων στον κλάδο τους.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Εικαστικών Κοζάνης ζητούν τη σύσταση οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενόψει των επικείμενων διορισμών.

Τη φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 προσλήφθηκαν περίπου 1500 αναπληρωτές εικαστικοί Πανελλαδικά στα δημοτικά, καλύπτοντας πάγιες λειτουργικές θέσεις. Παρά τα δέκα και πλέον χρόνια που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχουν δοθεί οργανικές θέσεις για τον κλάδο, με κίνδυνο να αποκλειστούν από τους επικείμενους διορισμούς.

Η επιστολή των εικαστικών αναφέρει:

Είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Εικαστικών του κλάδου Καλλιτεχνικών ΠΕ08. Εξειδικευμένο επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκουμε κάθε χρόνο εικαστικά στα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης. Αναπληρωτές εικαστικοί εκπαιδευτικοί που για χρόνια αναπληρώνουμε τους εαυτούς μας, στελεχώνοντας το δημόσιο σχολείο και καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παραπάνω από μια δεκαετία. Ενόψει των επικείμενων διορισμών, με την 2ΓΕ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την απουσία οργανικών θέσεων της ειδικότητάς μας και κατά επέκταση του μέλλοντος της Τέχνης στην εκπαίδευση. Τα Εικαστικά με την ευρύτερη τους διάσταση, ήταν εξ αρχής συνυφασμένα με την ελληνική εκπαίδευση. Στον 20ο αιώνα αναφέρονται ως ιχνογραφία και ελευθέρα σχεδιογραφία.

Τα προγενέστερα χρόνια στα δημοτικά σχολεία ως Τεχνικά. Με την σύγχρονη τους μορφή διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων τα τελευταία 11 περίπου χρόνια. Από πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, πανεπιστημιακής πενταετούς φοίτησης, πιστοποιημένης με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και θεωρητικές σπουδές. Η συμβολή τους στην ολιστική εκπαίδευση των μαθητών είναι αναμφισβήτητη. Μέσω των Εικαστικών προσφέρεται στους μαθητές η ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες. Να καλλιεργηθεί η λεπτή κινητικότητα και να αναπτυχθεί η πλάγια σκέψη, κατεξοχήν καλλιτεχνική πρακτική. Να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με δημιουργικό τρόπο και παράλληλα προωθείται η συνεργασία, η ομαδικότητα και η ενσυναίσθηση.

Μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του Ελληνικού πολιτισμού μέσα από την βιωματική σχέση με το εικαστικό έργο, κατανοώντας και ενώνοντας το μουσειακό έργο με το δικό τους, δημιουργώντας το ιστορικό συνεχές. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που κυριαρχεί η στείρα απομνημόνευση και η αδιάκοπη μετάδοση πληροφορίας, η Τέχνη αποτελεί τη σίγουρη οδό για να αναπτυχθεί η αντιληπτική ικανότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών. Σε μία χώρα που ο οπτικός αναλφαβητισμός αποτελεί βασικό μειονέκτημα του δυναμικού της, η Οπτική Παιδεία παρέχει το αλφάβητο της κατανόησης της εικόνας στη σύγχρονη εποχή.

Γνωρίζοντας την Τέχνη, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, ώστε σαν αυριανοί πολίτες, να είναι σε θέση να τη διαφυλάξουν και να τη συνεχίσουν. Τα οφέλη της διδασκαλίας των εικαστικών στο σχολείο, παρά την ελάχιστη υλικοτεχνική υποστήριξη που παρέχεται, τα εισπράττουμε εδώ και χρόνια από τους μαθητές και αναγνωρίζονται από τους γονείς, τις σχολικές κοινότητες και τις κοινωνίες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης θεμελιώνουν με την Τέχνη τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και αναγνωρίζουν την συμβολή τους στη δημιουργική σκέψη και κριτική στάση σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς.

Η καλλιτεχνική παιδεία οφείλει να είναι προσβάσιμη σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού δημόσιου σχολείου, αλλά όλα αυτά τα χρόνια βιώνουμε τα εξής:

  • Απόκρυψη των πραγματικών κενών και ανάθεση της διδασκαλίας των Εικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μη εξειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να καταλήγουν άθυρμα, χάνοντας την επιστημονική τους διάσταση. Ειδικότερα, στην περιοχή της Κοζάνης ο αριθμός των εικαστικών εκπαιδευτικών είναι σημαντικά μικρότερος με βάση τον αριθμό των σχολείων. Συγκεκριμένα θα αναφέρουμε πως οι εκπαιδευτικοί-εικαστικοί που θα έπρεπε να αντιστοιχούν στα σχολεία του νομού Κοζάνης είναι περίπου 28, ενώ οι προσλήψεις των τελευταίων χρόνων δεν ξεπερνούν τις 8 ή 9 ετησίως.
     
  • Κατάργηση του μαθήματος των εικαστικών στην Α΄ τάξη του Λυκείου και των μαθημάτων ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, από τη Γ’ τάξη, με βάση το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών για το Γενικό Λύκειο.
     
  • Κανένας μόνιμος διορισμός Εικαστικού εκπαιδευτικού σε Γενική και Ειδική Αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ως εκπαιδευτικοί Εικαστικών λοιπόν, προβληματιζόμαστε για το μέλλον του μαθήματός μας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και της εικαστικής τέχνης γενικότερα

στη χώρα μας. Διερωτόμαστε αν ο εξοβελισμός της Τέχνης από την εκπαίδευση αποτελεί μέρος του οράματος για το ελληνικό δημόσιο σχολείο του 21ου αιώνα.

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουν συσταθεί ακόμη οργανικές θέσεις στο Δημοτικό Σχολείο για τον κλάδο των Εικαστικών, με βάση το ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τα λειτουργικά κενά είναι πολυάριθμα και χιλιάδες συνάδελφοι στήριξαν και στηρίζουν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, την τελευταία περίπου δεκαπενταετία.

Συγκεκριμένα, στην φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 προσλήφθηκαν περίπου 1500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εικαστικών. Επιθυμούμε και διεκδικούμε την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, μόνο με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

Οι Εικαστικοί Εκπαιδευτικοί της Κοζάνης

Γεωργία Αλεξίου

Βασιλεία Βακιρτζή

Χρήστος Βογιατζής

Αφροδίτη Γκρίζη

Ελένη Δινοπούλου

Γλυκερία Διονυσοπούλου

Βασιλική Ελευθεριάδου

Βασίλης Καλογνωμής

Αλέξανδρος Καραγιάννης

Απόστολος Καραγιάννης

Βάσω Καρακίτσιου

Ελένη Κοϊμτσίδη

Τριανταφυλλιά Κουρκούτη

Μαρία Κωτίδου

Ειρήνη Σαναΐδου

Ευδοξία Σαπνάρα

Κατερίνα Τουρτούρα Ματιάκη

Γλυκερία Τσέπουρα

Παρασκευή Τσιμοπούλου

Αλεξάνδρα Τσιτσιντά

Άννα Χαραβιτσίδου

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η εκπαιδευτικός Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
Η αδόκητη απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια των σχολείων μας και στην εκπαιδευτική μας κοινότητα, καθώς η Μαρούσα είχε πολλά...
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η εκπαιδευτικός Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
ypoyrgeio paideias
Απαράδεκτο, παραπλανητικό Έγγραφο του υπουργείου Παιδείας δίχως καμία νομική ισχύ
Παραπλανητική και εκτός πλαισίου αρμοδιότητάς του η απόπειρα του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να «εξαφανίσει» τη στάση εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Απαράδεκτο, παραπλανητικό Έγγραφο του υπουργείου Παιδείας δίχως καμία νομική ισχύ
EKPAIDEYTIKOS
Μια επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το σχολικό εκφοβισμό που "ξεχείλιζε“... "σεξιστικά χωρατά” !
Ο επιμορφωτής «κάνει ταληράκια» τις επιλογές της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας: μετάθεση των ευθυνών στους εκπαιδευτικούς, άρση ευθύνης από...
Μια επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το σχολικό εκφοβισμό που "ξεχείλιζε“... "σεξιστικά χωρατά” !