ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Εκκλησιαστική εκπαίδευση: Να μην καταργηθούν οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Σύλλογος Αποφοίτων Φοιτητών της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων: Είμαστε αντίθετοι στη σταδιακή κατάργηση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και στην ενδεχόμενη συγχώνευση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Αποφοίτων Φοιτητών της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, με αφορμή τις φήμες και διαρροές για επικείμενο Σχέδιο νόμου αναφορικά με τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, καταθέτουν τις σκέψεις και προτάσεις τους για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Προγραμμάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 

Οι απόφοιτοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης ενός νομοσχεδίου που θα προάγει και θα αναβαθμίζει τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, αλλά δηλώνουν «αντίθετοι στη σταδιακή κατάργηση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος μεταξύ των οποίων και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων για την οποία όπως διαρρέεται σχεδιάζεται η συγχώνευσή της με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και η κατάργησή της σε βάθος τριετίας». 

Τέλος, ζητούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και για τους μελλοντικούς εισακτέους και απευθύνουν έκκληση στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο «να σταθεί στο ύψος της και να διατηρήσει ζωντανή της Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, υπερασπιζόμενη τα δίκαια αιτήματα των αποφοίτων και των σπουδαστών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».

Εισαγωγικά

Όπως αναφέρουν, στη χώρα υφίστανται δύο Προγράμματα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, τα οποία λειτουργούν από δεκαετίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων και στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Η λειτουργία των Προγραμμάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής διέπεται από τον ιδρυτικό νόμο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που είναι ο Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με αυτόν στο Άρθρο 3, παρ.1.: «Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες…χορηγούν πτυχία ισότιμα με εκείνα των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ η λειτουργία των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008».

Υφιστάμενο καθεστώς

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Προγραμμάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών περιγράφονται στον Ν. 3432/2006 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 3432/2006, που έχει ως εξής: «Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών των Προγραμμάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής των Ακαδημιών. Τα προγράμματα σπουδών των δύο ομοειδών Ακαδημιών (Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Ανώτ. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης) έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στον τομέα της Εκκλησιαστικής Μουσικής και της Ψαλτικής Τέχνης.

Οι δύο υφιστάμενοι όροι «Εκκλ. Μουσική» και «Ψαλτική [Τέχνη]» υποδηλώνουν ότι οι φοιτητές καταρτίζονται τόσο στη Θεωρία της Εκκλ. Μουσικής όσο και στην πρακτική της έκφραση (Ψαλτική Τέχνη). Πρέπει να τονιστεί ότι και στις δύο ομοειδείς Ακαδημίες διδάσκεται και εφαρμόζεται σε υψηλό επίπεδο η αρμονική σύζευξη Θεωρίας και Πράξης της Εκκλ. Βυζαντινής Μουσικής, ενώ ταυτόχρονα διδάσκεται σε ευρεία κλίμακα η παραδοσιακή μουσική σε συνάρτηση με τα παραδοσιακά όργανα. Τούτο το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα από την ανάγνωση και μόνο των προγραμμάτων σπουδών των δύο Ακαδημιών, καθώς οιοσδήποτε μπορεί να διαπιστώσει ότι περιλαμβάνουν:

000.png

Το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής έχει οκτώ εξάμηνα σπουδών και πρόκειται για τμήμα, στο οποίο οι φοιτητές εκπαιδεύονται για την εκμάθηση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης. Οι υποψήφιοι, αγόρια και κορίτσια, απόφοιτοι Λυκείου, εισάγονται με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μπορούν να δηλώσουν το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, όσοι έχουν πρόσβαση στις Σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η φοίτηση και η παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς και όλων των εκδηλώσεων των Ακαδημιών, είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους, επιλέγουν και παρακολουθούν τον προτεινόμενο αριθμό μαθημάτων από τα επιλεγόμενα μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως υποχρεωτικό. Η ξένη γλώσσα μπορεί να είναι κατ’ επιλογή αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Εξετάζεται υποχρεωτικά και το προαγωγικό αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για τη λήψη του πτυχίου, χωρίς να υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία και χωρίς διδακτικές μονάδες.

Το σύνολο των διδακτικών μονάδων, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων, ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών, ανέρχεται σε εξήντα (60). Για να καταστεί πτυχιούχος ο φοιτητής των Ακαδημιών θα πρέπει να συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες (ECDS) Απαραίτητη προϋπόθεση λήψεως του πτυχίου είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Η πτυχιακή εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές από τα επιστημονικά αντικείμενα που διδάσκονται και εκπονείται με την επίβλεψη του οριζόμενου συμβούλου καθηγητή. Το θέμα επιλέγεται στο Ε΄ ή στο ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών και η εργασία μπορεί να κατατεθεί από τις αρχές του Η΄ Εξαμήνου. Η πτυχιακή εργασία, ανεξάρτητα από την επιτυχή ή μη περαίωση των μαθημάτων, εγκρίνεται μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και επιτυχή υποστήριξη ενώπιον του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και των φοιτητών της Ακαδημίας.

Οι απόφοιτοί γίνονται και έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής, επειδή ακριβώς οι υψηλού επιπέδου σπουδές τους στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και τη Δημοτική Παράδοση διασφαλίζουν την επιτυχία τους, καθώς η γνώση της μουσικής είναι απαραίτητη για την κατανόηση και μελέτη της τέχνης ως λόγου (μουσικολογία) και ως πράξεως (εκτέλεση) σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δεν μπορεί να παραληφθεί το γεγονός πως ακόμα και οι διδάσκοντες καθηγητές των προγραμμάτων των εν λόγω Ακαδημιών, εκλέγονται και εξελίσσονται στις βαθμίδες της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και όλες οι υπόλοιπες σχολές Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

Αδιέξοδα και αδικίες που απορρέουν από το υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο

Είναι φανερό από τα παραπάνω εκτεθέντα ότι το φάσμα της διδασκόμενης ύλης είναι ευρύτατο και αναμφισβήτητα ευρύτερο της διδασκομένης στα Ωδεία, που παρέχουν πτυχία ή διπλώματα με τα οποία οι κάτοχοί τους διορίζονται στην εκπαίδευση, ενώ οι απόφοιτοι των Ακαδημιών στερούνται αδίκως τέτοιου προνομίου.

Επίσης, οι απόφοιτοι των Ακαδημιών δεν γίνονται δεκτοί ως καθηγητές στα Ωδεία και τις μουσικές σχολές (βλ. άρθρο 16 του ΒΔ 16, ΦΕΚ 7/τεύχος 1ον/15-01-1966, Περί ιδρύσεως Ιδιωτικών Μουσικών Ιδρυμάτων), αν και η μουσική τους παιδεία είναι ευρύτερη τυπικά και ουσιαστικά ως τριτοβάθμια. Αυτό και μόνο το γεγονός συνιστά αδικία αλλά και αντινομία, καθώς ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως κατώτερο και ανενεργό έναντι του πτυχίου του Ωδείου.

Σύμφωνα με το πνεύμα της συνθήκης της Bologna αλλά και της κοινής λογικής, το περιεχόμενο των σπουδών πρέπει να προσδιορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα προγράμματα σπουδών, οι απόφοιτοι θα έπρεπε να απορροφηθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 3432/2006 σε υπηρεσίες της Εκκλησίας που σχετίζονται με την Εκκλησιαστική Μουσική και Δημοτική Παράδοση είτε αυτό αφορά την ιεροψαλτική διακονία, είτε άλλους εκκλησιαστικούς φορείς, όπως ιδρύματα και σχολές των Μητροπόλεων.

Η δυσχερής οικονομική συγκυρία, η διατύπωση του νομοθέτη «αποκλειστικώς» στο ως άνω Άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 3432/2006 και τα νομικά κωλύματα περί σχολών και Ωδείων ακυρώνουν την προοπτική απορρόφησης των αποφοίτων ακόμα και στις Σχολές και τα Ωδεία των Μητροπόλεων (αφού και αυτά διέπονται από τους νόμους περί Ωδείων και Σχολών) και καθιστούν το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών αυτών εξαιρετικά δυσοίωνο.

Προτάσεις

Α. Με βάση την παραπάνω επιχειρηματολογία καθίσταται σαφές ότι οι απόφοιτοι των εν λόγω Προγραμμάτων επιβάλλεται να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με αυτά των Καθηγητών/τριών Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής. Οι απόφοιτοι θα μπορούσαν να απορροφηθούν ως εξειδικευμένο προσωπικό σε όσους φορείς, εκκλησιαστικούς ή μη, σχετίζονται με τη μουσική (Εκκλησιαστική και Δημοτική) και την εκπαίδευση, καθώς και την ιεροψαλτική διακονία.

Δηλαδή:

α) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μουσικά σχολεία) ως Καθηγητές Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής με την κατηγοριοποίησή τους σε ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (πρώην ΠΕ16.01 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. ΠΕ16.02 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

β) Στην ιδιωτική εκπαίδευση ως Καθηγητές Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής

γ) Στα Ωδεία της χώρας ως Καθηγητές Βυζαντινής Μουσικής ή Παραδοσιακού τραγουδιού.

δ) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμμετοχή σε εξετάσεις ΑΣΕΠ.

ε) Σε σχολές Βυζαντινής Μουσικής Μητροπόλεων, Αρχιεπισκοπών κλπ ή άλλων φορέων. στ) Σε ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα, Οργανισμούς, Θέατρα και Μουσεία.

ζ) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και ιδιωτικούς

Συνεπώς είναι άμεση η ανάγκη της τροποποίησης του άρθρου 17, παρ. 4 του Ν. 3432/2006 με ειδική μνεία – προσθήκη στα ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των Προγραμμάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής με αυτά των Καθηγητών/τριών Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Β. Συμπερίληψη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στον κλάδο ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Γ. Νομοθετική ρύθμιση για το δικαίωμα συμμετοχής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για την απονομή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Δ. Συμμετοχή σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ για διεκδίκηση θέσης στην εκπαίδευση ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Είμαστε υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίου που θα προάγει και θα αναβαθμίζει τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Είμαστε αντίθετοι στη σταδιακή κατάργηση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος μεταξύ των οποίων και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων για την οποία όπως διαρρέεται σχεδιάζεται η συγχώνευσή της με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και η κατάργησή της σε βάθος τριετίας.

Ζητάμε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και για τους μελλοντικούς εισακτέους. Ζητάμε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να σταθεί στο ύψος της και να διατηρήσει ζωντανή της Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, υπερασπιζόμενη τα δίκαια αιτήματα των αποφοίτων και των σπουδαστών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Βόλος: Αρνητής γονιός μήνυσε δάσκαλο γιατί έκανε γρήγορη δοκιμή στην κόρη του

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδότησε και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

theodoridou
Θεοδωρίδου: Τα παιδιά αποτελούν «ρεζερβουάρ» νέων μεταλλάξεων
«Τα παιδιά μεταδίδουν και αποτελούν "ρεζερβουάρ" νέων μεταλλάξεων», είπε η Μ Θεοδωρίδου κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης...
Θεοδωρίδου: Τα παιδιά αποτελούν «ρεζερβουάρ» νέων μεταλλάξεων
Συγχωνεύσεις τμημάτων: Αποχή μαθητών στην Καβάλα - «Στην πληροφορική θα μοιραζόμαστε 3 άτομα τον ίδιο υπολογιστή»
«Στην πληροφορική θα μοιραζόμαστε 3 άτομα τον ίδιο υπολογιστή», σημειώνουν οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β' τάξης του 2ου ΓΕΛ Καβάλας, λόγω των...
Συγχωνεύσεις τμημάτων: Αποχή μαθητών στην Καβάλα