Ειδική αγωγή: Συγκρότηση ομάδας για να προτείνει αλλαγές στην εκπαίδευση
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκτέλεση εργασιών συγκέντρωσης, αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης βελτιωτικών αλλαγών για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Την ημέρα κορύφωσης των διαμαρτυριών για την εγκατάλειψη της Ειδικής Αγωγής που παραμένει ανοχύρωτη απέναντι στην πανδημία, επέλεξε η υπουργός Παιδείας για να οργανώσει πολυπληθή ομάδα για την ανασυγκρότησή της.

Με σημερινή απόφαση της κ.Νίκης Κεραμέως, αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση άμισθης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συγκέντρωση, αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και για την εισήγηση - τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών, όπου απαιτείται.

H ομάδα αυτή που αποτελείται από 21 μέλη, θα πρέπει να ολοκληρώσει την «Αποτίμηση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου καθώς και χαρτογράφηση βελτιωτικών αλλαγών
» έως 31-05-2021 ενώ ολοκληρώνει το έργο της μέχρι 31-12-2021.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

a. Αλέξανδρος - Σταμάτης Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής της
ομάδας.
b. Γιώργος Σιδερίδης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ε.Κ.Π.Α.) , μέλος.
c. Ιωάννης Ζυμβρακάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αναπληρωτής Συντονιστής.
d. Σπυριδούλα Πετράτου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μέλος.
e. Μαρία Τουρλούπη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
f. Παναγιώτα Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, μέλος.
g. Βασιλική – Ευαγγελία Βασιλάκη, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελου Συρίγου, μέλος.
h. Παναγιώτης Χατζηευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής
Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
i. Μαρία Καράμπελα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ02, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής
Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
j. Αναστασία Γκουβατζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ11.01, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής
Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
k. Μιχαήλ Δαβάκης, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
l. Ελπίδα Παφίτη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος
m. Καλλιόπη Ευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
n. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
o. Αθηνά- Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
p. Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
q. Ευτυχία Μητσοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ01, μέλος.
r. Δημήτριος Αφουξενίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
τυφλών και πολυαναπήρων Αιγάλεω, μέλος.
s. Μαρία Χαϊκάλη, Διευθύντρια Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών
και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, μέλος. 

t. Βασίλειος Βούγιας, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας, τακτικό αιρετό
μέλος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), μέλος.
u. Ιωάννης Μπουσδούνης, Προϊστάμενος Β’ Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γ ́ Αθήνας, μέλος.


 Γραμματέας της ομάδας εργασίας ορίζεται η Ηλέκτρα Βογά, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, από τη
Γραμματεία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.


Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και τα μέλη της συνεδριάζουν τακτικά μία φορά ανά 15 ημέρες από τη
συγκρότησή της και, εκτάκτως, όποτε κριθεί σκόπιμο από τον Συντονιστή αυτής, είτε δια ζώσης
στην έδρα της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε με τηλεδιάσκεψη. Για τις
συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά.


Το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ομάδα εργασίας για την εκτέλεση του έργου
της.


Η ομάδα εργασίας θα παραδώσει Σχέδιο (1ο παραδοτέο): «Αποτίμηση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου καθώς και χαρτογράφηση βελτιωτικών αλλαγών
» έως 31-05-2021.
Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της μέχρι 31-12-2021.

Δείτε την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Τα Θέματα στα Αρχαία για τις Πανελλήνιες

Αυτά είναι τα Θέματα στα Μαθηματικά για τις Πανελλήνιες

Πανελλαδικές - έκθεση: Ντρέπονται (;) να πουν ονόματα «ΒΗΜΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΜΕ  25 ευρώ το μήνα τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το νέο σεμινάριο που μοριοδοτεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ του GoLearn με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 2021: Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος
Πανελλαδικές 2021: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία
Πανελλαδικές-πανελλήνιες 2021: Δείτε αναλυτικά τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία - Εκτιμήσεις και απαντήσεις από το φροντιστήριο Διακρότημα
Πανελλαδικές 2021: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία
πανελλήνιες πανελλαδικές
Πανελλήνιες 2021: Βατά τα θέματα στα Αρχαία, σαφή τα ερωτήματα
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2021: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές βατά και κατανοητά, οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες...
Πανελλήνιες 2021: Η εκτίμηση για τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά