Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Νομικά κενά εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με σχετική αναφορά

Νομικά κενά σε διάφορα σημεία του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αναφορά της προς το γραφείου της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Η αναφορά της Αρχής στάλθηκε αρμοδίως και υπηρεσιακά στις 21 Ιανουαρίου 2021, ενώ εμπεριέχεται στην αιτιολογική έκθεση, όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση στις επιτροπές.

Ακαθόριστα τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Μεταξύ άλλων, στη σελίδα 2 αναφέρεται: «Όπως παγίως κρίνει η Αρχή όταν μία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου τότε η διάταξη θα πρέπει μεταξυ άλλων να αναφέρει βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων, πέρα του σκοπού αυτής, και των δεδομένων τα οποία θα τύχουν προστασίας».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «ο νομοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας η οντότητα η οποία έχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου ως προς το σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας, ενώ ο σκοπός θα πρέπει να συνδέεται με τις οριζόμενες στο νόμο αρμοδιότητες του φορέα».

Κενό στην προστασία των προσώπων

Στη σελίδα 3 της αναφοράς τονίζεται: «Οι περιορισμοί ατομικού δικαιώματος πρέπει να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, να τελούν σε πρόδηλη λογική συνάφεια με το σκοπό αυτό, να είναι πρόσφοροι, κατάλληλοι και αναγκαίοιι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, νην θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος και να μην απονέμουν στη διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαίο στη νομοθετική διάταξη να υπάρχουν σαφείς και ακριβείς κανόνες που επιβάλλουν έναν ελάχιστο αριθμό απαιτήσεων ούτως ώστε τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία να έχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι προστατεύονται αποτελεσματικά τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα τους».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύπτουν και άλλα νομικά ζητήματα

Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, «αποτελούν αρχικές βασικές παρατηρήσεις, που είναι εστιασμένες στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου και δεν εξαντούν τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως σχετίζονται με το σχέδιο νόμου συνολικά»

Ουσιαστικά αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύπτουν και άλλα νομικά ζητήματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στα διάφορα άρθρα του νομοσχεδίου.

Η άποψη ενός δικηγόρου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος στο elawyer.blogspot.com, «με το νομοσχέδιο για την αστυνόμευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισάγεται η δυνατότητα βιντεοεπιτήρησης των πανεπιστημιακών χώρων, με συνέργεια των Α.Ε.Ι. και της ΕΛ.ΑΣ. Σαφέστατα και μπορούν να επιτηρούνται οι εν λόγω δημόσιοι χώροι, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό τόσο του GDPR, όσο και του Ν.4624/2019 που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο και την Οδηγία 2016/680 για την επεξεργασία δεδομένων από τις διωκτικές αρχές. Το νομοσχέδιο έχει ορισμένες σχετικές διατάξεις που παρουσίασαν προβλήματα, τα οποία εντόπισε ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προέδρου επισημάνθηκαν ορισμένα κενά στην προστασία δεδομένων, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τις προς ψήφιση διατάξεις. Ανάμεσα στα κενά που εντόπισε ο κ. Μενουδάκος είναι και ότι ενώ αναγνωρίζονται ως "από κοινού" υπεύθυνοι επεξεργασίας τα Α.Ε.Ι. και η ΕΛ.ΑΣ., δεν έχει διευκρινιστεί το μέτρο της ευθύνης της κάθε πλευράς. Η Αρχή αναφέρει ότι δεν έχει τηρηθεί το άρθρο 26 του GDPR που ορίζει τα εξής:

"Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, αποτελούν από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Αυτοί καθορίζουν με διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες ευθύνες τους για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και τα αντίστοιχα καθήκοντά τους για να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, μέσω συμφωνίας μεταξύ τους, εκτός εάν και στον βαθμό που οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκεινται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Στη συμφωνία μπορεί να αναφέρεται ένα σημείο επικοινωνίας για τα υποκείμενα των δεδομένων."

Ενώ λοιπόν με σαφήνεια ο GDPR λέει ότι ο καθορισμός της μεταξύ τους ευθύνης ΔΕΝ γίνεται "μέσω συμφωνία μεταξύ τους", όταν οι αρμοδιότητες των υπεύθυνων επεξεργασίας καθορίζονται από την νομοθεσία, όπως εξ ορισμού συμβαίνει με τις αρμοδιότητες των Α.Ε.Ι. και της ΕΛ.ΑΣ., αίφνης, το Υπουργείο Παιδείας, μετά την επισήμανση της Αρχής, έρχεται και προβαίνει στην εξής τροποποίηση του νομοσχεδίου:

"Οι λεπτομέρειες ως προς την κατανομή της ευθύνης τους για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., ιδίως όσον αφορά στα καθήκοντά τους για την ικανοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, για την ενημέρωσή τους, ως προς τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα καθορίζονται με Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπογράφουν οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και τηρούν για σκοπούς λογοδοσίας"!!!

Δηλαδή ενώ ο ΓΚΠΔ ξεκάθαρα ορίζει στο άρθρο 26 ότι οι ευθύνες καθορίζονται "με διαφανή τρόπο" και ΟΧΙ με μεταξύ τους συμφωνία όταν οι αρμοδιότητες ορίζονται νομοθετικά, το Υπουργείο Παιδείας φέρνει διάταξη εντελώς αντίθετη με τον GDPR ορίζοντας ότι ο καθορισμός ευθυνών καθορίζεται με "μνημόνιο συνεργασίας", δηλαδή με συμφωνία τους, το οποίο δεν δημοσιεύουν καν (πάει ο "διαφανής τρόπος"), αλλά το τηρούν σε ένα συρτάρι».

Ολόκληρη η αναφορά της ΑΠΔΠΧ

ekthesi 1
ekthesi 2

 

ekthesi 3
ekthesi 4

 

ekthesi 5
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ: Πλήρης οδηγός εκπαιδευτικού
Το alfavita.gr ετοίμασε έναν χρήσιμο οδηγό για τις για ψηφιακές εξετάσεις που θα λάβουν χώρα σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.) σε όλη την Ελλάδα -...
Εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ: Πλήρης οδηγός εκπαιδευτικού
Πανελλήνιες 2021: Ποιες είναι οι φετινές «κομβικές» αλλαγές
Πανελλήνιες 2022: Με ποια κριτήρια η ύλη αντί να παραμείνει στα ίδια επίπεδα προ-κορονοϊού τελικά αυξήθηκε;
Κραυγές αγωνίας για την εξεταστέα ύλη στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις
Πανελλήνιες 2022: Με ποια κριτήρια η ύλη αντί να παραμείνει στα ίδια επίπεδα προ-κορονοϊού τελικά αυξήθηκε;
kerameos-vouli
Voucher 200€ σε εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προβλέπει η τροπολογία
Αναλυτικά η τροπολογία για τη χορήγηση voucher 200€ σε εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ - Ρύθμιση και για το μηχανογραφικό των πανελλαδικών 2022
Voucher 200€ σε εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προβλέπει η τροπολογία