Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα ιδιαίτερης αξίας διδακτικών αντικειμένων - Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανακαλύψουν ψηφιακά τεκμήρια και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Η ΜΗΤΙΔΑ αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την υποβοήθηση της συνεργατικής δραστηριότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας και την προώθηση της μαθητο-κεντρικής, ενεργούς και μη τυπικής μάθησης.

Μέσω της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να ανακαλύψουν ψηφιακά τεκμήρια και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν περιεχόμενο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων συνεργασίας και ελεύθερο περιεχόμενο από τις πηγές του ΕΚΤ (αποθετήρια, βάσεις δεδομένων).

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων και τις ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές πηγές που διαθέτει η ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διδακτικής πράξης και την επαγγελματική τους αυτοβελτίωση.

Η ΜΗΤΙΔΑ παρέχει σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία που βοηθούν το έργο και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και προωθούν τη μαθητοκεντρική, ενεργή μάθηση. Σήμερα διαθέτει περισσότερες από 1.200.000 πηγές περιεχομένου για εκπαιδευτική χρήση.

Ποια γνωστικά πεδία καλύπτει το παραγόμενο περιεχόμενο;

Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από τα αποθετήρια του ΕΚΤ και άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων, αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές στις ακόλουθες ευρείες θεματικές περιοχές:

 • Θεματική Περιοχή #1: «Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός», που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από μία ή περισσότερες (υπο)περιοχές όπως π.χ. μουσική, χορό, τέχνες, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, γλώσσα κ.ά.
 • Θεματική Περιοχή #2: «Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός», που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από μία ή περισσότερες (υπο)περιοχές όπως π.χ. αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, κοινωνία στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο, αρχείο θέατρο, κ.ά.
 • Θεματική Περιοχή #3: «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον» που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από μία ή περισσότερες (υπο)περιοχές όπως π.χ. βιοποικιλότητα, προσαρμογές οργανισμών, απειλούμενα είδη, φύση στην πόλη κ.ά.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές και το αρχικό και επιστημονικά έγκριτο περιεχόμενο που φιλοξενεί η ΜΗΤΙΔΑ στις παραπάνω θεματικές.

Είμαι εκπαιδευτικός. Πώς μπορώ να δημιουργήσω περιεχόμενο;

Μέσω της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία περιεχομένου αξιοποιώντας εφαρμογές και εργαλεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο μέλλον, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας το διδακτικό υλικό και ενδεχομένως εντασσόμενα στα προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα παρέχει 4 επιμέρους εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού:

 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος - Τα ηλεκτρονικά μαθήματα επιτρέπουν τη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την πολύπλευρη και βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την ευέλικτη και ενεργό μάθηση μέσα από τον πειραματισμό και τη διερεύνηση.
 • Δημιουργία Θεματικού Χάρτη - Οι θεματικοί χάρτες παρουσιάζουν μια ελκυστική και εύκολη για τον χρήστη γεωγραφική πλοήγηση στο περιεχόμενο. Οι θεματικοί χάρτες είναι διαδραστικοί άρα ο μαθητής μπορεί να «εξερευνήσει» το διαθέσιμο περιεχόμενο και να το συσχετίσει με χρονολογίες και περιοχές.
 • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Σεναρίου - Η ανακαλυπτική και μαθητοκεντρική - ομαδοσυνεργατική μάθηση αποτελούν τη βάση των εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία παράλληλα προάγουν τη διεπιστημονικότητα και τη δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου.
 • Συμμετοχή σε Ομάδες Συνεργασίας - Η πλατφόρμα συμβάλλει στη δημιουργία ομάδων ηλεκτρονικής συνεργασίας, ανάλογα με τη θεματική περιοχή, μεταξύ των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό οργανώνονται δίκτυα χρηστών που αξιοποιούν και εμπλουτίζουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Θεματικές Ενότητες

➢ Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός

Η θεματική ενότητα «Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές:

 • μουσική,
 • χορό,
 • τέχνες,
 • αρχιτεκτονική,
 • λογοτεχνία,
 • γλώσσα

➢ Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Η θεματική ενότητα «Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές:

 • αρχαιολογία,
 • αρχιτεκτονική,
 • κοινωνικές τάξεις στην αρχαιότητα,
 • πολιτική,
 • αρχαίο θέατρο

➢ Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

Η θεματική ενότητα «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές:

 • βιοποικιλότητα,
 • διαχείριση περιβάλλοντος,
 • γειτονιές,
 • βιομηχανία

Η παραπάνω ενότητες απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ πατώντας εδώ.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πανεπιστημιο αιγαιου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια όπως ορίζει η νομοθεσία μοριοδότησης δασκάλνω και καθηγητών έως τις 31 Μαρτίου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών