Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής
Ενημέρωση πό τις αιρετούς Φωτεινή Καββαδία και Ζέττα Μελαμπιανάκη, Παρεμβάσεις ΠΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 – 9 – 2020 συνεδρίαση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής, τα θέματα της Η. Δ. της συνεδρίασης ήταν τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο :  Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.

ΘΕΜΑ 2ο:  Χορήγηση άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος  2020 – 2021.

ΘΕΜΑ3O:Διακοπή άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος  2020 – 2021.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διευθύνσεις εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόσπαση  εκπ/κών Π. Ε. ως συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα της Π. Δ. Ε. Αττικής.

Το Α.Π. Υ. Σ. Π. Ε. Αττικής ψήφισε ομόφωνα στο 1ο θέμα.  Απάλλαξε από τα καθήκοντά τους συναδέλφους – στελέχη εκπαίδευσης (3 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών σχολείων, 3 Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες Δημοτικών σχολείων και 8 Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων) κατόπιν αιτήσεώς τους.

 Στο 2ο θέμα  ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε 6 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2020-2021, για διάφορους λόγους (οικογενειακούς, λόγους υγείας, σπουδών κλπ.) με βάση τους νόμους 1566/1985 και 3528/2007.

Στο 3ο θέμα το συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη διακοπή άδειας χωρίς αποδοχές  σε 1 συνάδελφο κατόπιν αίτησής της.

Στο 4ο θέμα  το συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση απόσπασης 4 εκπαιδευτικών από 3 διευθύνσεις Π. Ε. ( Α΄ και Β΄ Αθήνας και Πειραιά) κατόπιν αιτήσεώς τους.

Στο 5ο θέμα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 6 στελέχη εκπαίδευσης  απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό και έτσι το συμβούλιο με ψήφους 4 υπέρ και 1 αποχή χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στα 4 στελέχη εκπαίδευσης.  Για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε έναν εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΚΕΣΥ το συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα.

Για τις άδειες ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Με βάση πάγια τοποθέτησή μας απέχουμε από τη διαδικασία και επισημαίνουμε ότι:

Αφενός η  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι αναφαίρετο δικαίωμά όλων των εκπαιδευτικών, είναι επίσης μία ανάγκη που  επιδείνωσαν οι μισθολογικές περικοπές  των μνημονιακών χρόνων σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμους και αναπληρωτές).

Αφετέρου:

α) τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα  Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. για  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου παρουσιάζουν αλληλοκάλυψη ωρών και ημερών πολλές φορές  (στο παρελθόν έχουν εγκριθεί 6 έργα ετησίως).

β) οι αυξημένες  αποδοχές που λαμβάνουν δεδομένου ότι το ΑΠΥΣΠΕ δεν τις ελέγχει  

γ) οι χρονικές και επιστημονικές δεσμεύσεις που τα έργα αυτά επιβάλλουν στο στελεχικό δυναμικό των Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.  με τα ήδη αυξημένα καθήκοντα καθώς και η στόχευσή των έργων.

Ζητάμε να υπάρχει από τις αρμόδιες και υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες άμεση παρέμβαση για να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που  θα καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική ενασχόληση των στελεχών εκπαίδευσης με έργο εκτός και εις βάρος των βασικών καθηκόντων τους. Επισημαίνουμε ότι ο Ν.3528/2007 αρ.31 θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου,  αλλά την κύρια  ευθύνη  για το πλαίσιο έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο με τη «σύμφωνη -αιτιολογημένη γνώμη» του.

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. Να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου στα στελέχη με ερώτημα-αίτημα  της περιφέρειας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Να υπάρχει ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος και η οικονομική καταγραφή των ποσών που εισπράττονται από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

 Τέλος στο 6ο Θέμα: Απόσπαση  εκπ/κών Π.Ε.  ως συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα της ΠΔΕ Αττικής.

Απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό.  Ενημερωτικά εξετάστηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών της Π.Ε,  ενώ οι θέσεις που προτείνει η περιφερειακή διεύθυνση Π. & Δ. Ε για τη συγκεκριμένη δομή  είναι 3. Επίσης εξετάστηκε και μία αίτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. από το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. .

Απείχαμε από τη συγκεχυμένη  διαδικασία λόγω και των αμφισβητούμενων  κριτήριων & ιεράρχησης αυτών όπως αυτά ορίζονται από την ΥΑ 139654/Γ4ΦΕΚΒ2985 /2017.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, εν τέλει, αφορά μια εισήγηση που η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι συχνά παρακάμπτεται από το Υπουργείο που καταληκτικά τοποθετεί κατά βούληση τους  συντονιστές. Συνεχίζουμε να απαιτούμε:

 • την πλήρη ένταξη των παιδιών–προσφύγων – συνεκπαίδευση – πλήρους ωρολογίου διδακτικού προγράμματος  με τμήματα υποδοχής και υποστηρικτικής διδασκαλίας! Διορισμούς εκπαιδευτικών – ολόκληρων και όχι μισών!
 • Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση όλων των προσφυγόπουλων μέσα στα σχολεία μας και όχι εκχώρηση λειτουργιών της εκπαίδευσης σε Μ.Κ.Ο. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 • Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας είχαν 6 μήνες για να οργανώσουν το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.
 •  Δεν έπραξαν το παραμικρό!!!
 • Αποφάσισαν να χρήσουν τη μάσκα ως το μόνο μέσο προστασίας από την πανδημία. Ύστερα από τη λαϊκή κατακραυγή στην άποψη της υπουργού Παιδείας ότι η μάσκα είναι προσωπικό αξεσουάρ αποφάσισαν να παράσχουν 1 μάσκα στους μαθητές, αλλά ούτε αυτό δεν κατόρθωσαν να πράξουν σωστά.
 •  Έστειλαν στους μαθητές αντί για μάσκες κουκούλες!!!

Το υπουργείο παιδείας και ο ΕΟΔΥ χωρίς να εξασφαλίσει ούτε καν το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας έστειλε οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων χρήζοντας ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς υπεύθυνους για τα όλα!!! 

Σε αυτή την αναλγησία της κυβέρνησης και  του υπουργείου Παιδείας απαντάμε με συγκεκριμένα ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις.

Στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 για την Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι: «Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας». Ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε, μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις και κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά δύσκολο ή πρακτικά αδύνατον να εφαρμοστούν με βάση τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας των σχολείων (ανεπαρκές διδακτικό, βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, έλλειψη κατάλληλων χώρων, υποχρηματοδότηση, δόμηση του ωρολογίου προγράμματος, κ.λπ.). Θεωρούμε λοιπόν, ότι πριν αναζητηθούν από τους εκπαιδευτικούς ευθύνες σχετικές με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που περιγράφονται στο ως άνω θεσμικό πλαίσιο και στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:

 1. Στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 για την Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι ένας εκπαιδευτικός σε κάθε σχολική μονάδα θα αναλάβει υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, δηλαδή, να εκτελεί χρέη σχολίατρου ή/και σχολικού νοσηλευτή, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις, πιθανόν με κάποιο δίωρο σεμινάριο. Και μάλιστα, δια της αλληλοδιδακτικής μεθόδου θα αναλάβει να εκπαιδεύσει και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό ώστε να μπορεί να διακρίνει ένα πιθανό κρούσμα covid-19 από μια περίπτωση απλής γρίπης ή αδιαθεσίας που σχεδόν καθημερινά αντιμετωπίζουμε στα σχολεία. Πέραν αυτού, προκύπτουν ορισμένα πρακτικά προβλήματα. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπουν για την περίπτωση πιθανού κρούσματος «απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας». Στο νηπιαγωγείο που δεν υπάρχουν αίθουσες και βοηθητικοί χώροι κενοί, σε ποιόν ακριβώς χώρο θα «απομονώνεται» το παιδί και ποιος θα το επιβλέπει; Η νηπιαγωγός; Και τα υπόλοιπα νήπια τι θα απογίνουν; Στο δημοτικό σχολείο αντίστοιχα ποιος θα επιβλέπει το παιδί; Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες του τμήματος στο οποίο διδάσκει ο υπεύθυνος cοvid τι θα απογίνουν; Επίσης, εάν έχουμε δύο, τρεις ή τέσσερις μαθητές την ίδια ημέρα που χαρακτηρίζονται πιθανά κρούσματα, που θα απομονώνονται; Στον ίδιο χώρο ή σε διαφορετικούς; Ποιοι θα τα επιβλέπουν και ποιος θα κάνει μάθημα στις τάξεις τους; Θα ανταποκριθεί η υπηρεσία στο αίτημα να προσληφθούν σχολικοί νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία ώστε να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα;
 2. Επίσης, στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι στην περίπτωση μαθητή που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας «παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του». Ποια λύση προτείνεται εάν δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος; Ποιοι θα επιβλέπουν τον μαθητή; Εάν οι μαθητές είναι περισσότεροι από ένας θα παραμένουν στον ίδιο χώρο ή σε διαφορετικούς;
 3. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρονται σε «Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της διδασκαλίας». Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η παραπάνω σύσταση στην περίπτωση της διδασκαλίας Γαλλικών και Γερμανικών που προβλέπεται η ανάμιξη μαθητών από δύο διαφορετικά τμήματα σε ένα τμήμα Γαλλικών και σε ένα Γερμανικών; Πώς θα υλοποιηθεί στη λειτουργία του πρωινού τμήματος 07:00 – 08:00; Θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να έχουμε κατάτμηση των τμημάτων Γαλλικών και Γερμανικών; Πώς θα υλοποιηθεί στη λειτουργία των τμημάτων ένταξης και υποδοχής; Θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να έχουμε έναν/μια μαθητή/μαθήτρια σε κάθε διδακτική ώρα στα τμήματα ένταξης και υποδοχής;
 4. Στην  εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: Φ7/118240/Δ1 άρθρο 9 (απουσία εκπαιδευτικού) αναφέρεται ότι «ο τρόπος κάλυψης  έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, χωρίς να διαφοροποιείται το ωράριο αποχώρησης των μαθητών». Ο ορθός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω έκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών χωρίς να προκύπτει συγχρωτισμός είτε εκπαιδευτικών είτε μαθητών στα τμήματα είναι να τοποθετηθεί σε κάθε σχολείο ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για συμπλήρωση ωραρίου, ενισχυτική διδασκαλία και αντικατάσταση συναδέλφων που απουσιάζουν έκτακτα. Υπάρχει η πρόβλεψη για παρουσία επιπλέον εκπαιδευτικών στα σχολεία  για την επίλυση αυτών των έκτακτων αναγκών;
 5. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρονται σε «Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών από διαφορετικά τμήματα κατά τη λήψη γεύματος στο σχολείο (π.χ. ολοήμερο σχολείο). Προτείνεται η λήψη των γευμάτων στο θρανίο των παιδιών στην τάξη τους ή και σε άλλο χώρο με την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων (π.χ. τραπεζαρία, προαύλιο)». Προσπερνάμε την πρωτοφανή σύσταση να τρώνε τα παιδιά καθημερινά το μεσημεριανό τους στο προαύλιο η οποία στοχεύει προφανώς στη σκληραγώγηση των μικρών μαθητών ιδιαίτερα τα κρύα και βροχερά μεσημέρια του χειμώνα. Δεδομένου ότι οι «τραπεζαρίες» των σχολείων συνήθως είναι κάποια σχολική αίθουσα ή κάποιος άλλος χώρος (πχ. προθάλαμος αίθουσας εκδηλώσεων) χωρίς δυνατότητα τήρησης αποστάσεων ασφαλείας ανάμεσα στα παιδιά που ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΑΝΕ ΜΑΣΚΕΣ γιατί θα τρώνε και δεδομένου ότι το ενδεχόμενο να παίρνουν οι μαθητές το γεύμα τους στο θρανίο τους προϋποθέτει παραπάνω διδακτικό προσωπικό που δεν διαθέτει το Υπουργείο, πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η παραπάνω οδηγία; Επίσης, πώς θα υλοποιηθεί η οδηγία στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ολοήμερου, όπου υπάρχει διαρκής ανάμιξη μαθητών διαφορετικών τμημάτων;
 6. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ πρέπει να γίνει «προσπάθεια για λειτουργία του Νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους».

Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν έως 25 παιδιά ανά τμήμα  με έναν /μια νηπιαγωγό, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε εν μέσω  πανδημίας  (ενώ το ανώτατο ήταν 22 παιδιά). Στο παράδειγμά μας, που αποτελεί την μεγάλη πλειοψηφία των νηπιαγωγείων της χώρας, σε ένα διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο τα παιδιά της πρωινής υποδοχής (πρώτη ομάδα) αναμειγνύονται με τα διαφορετικά παιδιά των βασικών τμημάτων (δεύτερη ομάδα) και κατόπιν με τα υπόλοιπα παιδιά του ολοήμερου τμήματος (τρίτη ομάδα). Υπάρχουν λοιπόν νήπια που θα βρίσκονται σε 3 διαφορετικές ομάδες παιδιών καθημερινά και ίσως και με 3 νηπιαγωγούς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τους.

Πώς  μπορεί να επιτευχθεί η οδηγία του ΕΟΔΥ όταν η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων, πλην μονοθεσίων, λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με μη σταθερές ομάδες;

 1. Στις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ αναφέρεται «Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19» χωρίς μέχρι τώρα να έχουν προσληφθεί καθαριστές/ιστριες και χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας /εργασίας τους. Ποιος  είναι ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία  «καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες» όταν στο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει προσληφθεί επαρκές προσωπικό και στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει καθαριστής/-ια σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράμματος και στους περισσότερους Δήμους όταν  θα τοποθετηθούν  θα είναι για ένα τρίωρο;

Θα υπάρχουν καθαριστές/-ιες  καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου;

 1. Στις οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπεται ότι «Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες». Θα μεριμνήσει η υπηρεσία για τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να εξασφαλιστούν στα σχολεία οι απαραίτητες μπάλες ή έστω επάρκεια υλικών απολύμανσης για τόσο αυξημένη χρήση;
 2. Όπως προβλέπει το 6.6 της ΚΥΑ: «Το μάθημα της πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση». Επίσης, τόσο για την αίθουσα πληροφορικής όσο και για κάθε άλλη αίθουσα όπου μπαίνουν διαφορετικά τμήματα «συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές». Όταν η αλλαγή της ώρας γίνεται χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα σε ποιο ακριβώς χρόνο θα γίνεται η «μεσολάβηση αερισμού», πώς θα πραγματοποιείται αυτός ο καθαρισμός και από ποιόν; Δεδομένου ότι οι αίθουσες Πληροφορικής έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα, συγκεκριμένο αριθμό θρανίων και υπολογιστών, θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα ή θα συνωστίζονται δύο και τρεις μαθητές σε κάθε υπολογιστή και θα τον χρησιμοποιούν εναλλάξ; Είναι δυνατόν στο κυλικείο η απόσταση ασφαλείας να είναι 1,5 μ. και στο μάθημα της Πληροφορικής 20 εκατοστά;
 3. Πόσες μάσκες χρειάζεται ένα παιδί που θα παραμείνει στο σχολείο από τις 08:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. ή από τις 07:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.; Όταν κάποια μάσκα πέσει κάτω ή λερωθεί ή χρησιμοποιηθεί λάθος ή καταστραφεί ή ιδρώνει από την πολύωρη χρήση δεν πρέπει να αντικαθίσταται; Θα φροντίσει η υπηρεσία να προμηθεύσει τα σχολεία με επαρκές απόθεμα μασκών ώστε να αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται επιπλέον μάσκες;
 4. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη σύσταση για διαφορετικά διαλείμματα; Όπως π.χ. η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής ταυτόχρονα με το διάλειμμα, οι μετακινήσεις ειδικοτήτων σε διαφορετικά σχολεία την ίδια ημέρα, η αδυναμία να φτιαχτεί πρόγραμμα στο οποίο να μην υπάρχει επικάλυψη των ωρών των συναδέλφων των ειδικοτήτων ιδιαίτερα σε μεγάλα σχολεία κ.λπ.;
 • Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας  από τις 14/9/2020 αποφάσισε να λειτουργήσει τα σχολεία χωρίς να εξασφαλίσει όρους ασφάλειας και να προστατεύσει την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών και εν τέλει του ελληνικού λαού.
 • Επιμένουμε στο ασφαλές άνοιγμα των σχολείων με 15 μαθητές στο τμήμα!!!
 • Οι μάσκα δεν μπορεί να είναι το μόνο μέτρο προστασίας!!!

Καββαδία Φωτεινή Τακτική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας :6932628101 – 2108068683

Μελαμπιανάκη Ζέττα Αναπληρωματική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας: 6977885092

εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων  Π.Ε.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός: Με πόσα αντισώματα είμαστε ασφαλείς

Έκτακτα μέτρα τη Δευτέρα σε Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

floisvos ptoma gynaikas
Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στο Φλοίσβο - Έφερε τομή στην κοιλιά
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από το πάρκο Φλοίσβου Π. Φαλήρου - Έφερε τομή στην κοιλιακή χώρα
Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στο Φλοίσβο - Έφερε τομή στην κοιλιά
xara kefalidou apantisi se kerameos
Κεφαλίδου σε Κεραμέως: Μαθητές-εκπαιδευτικοί σήκωσαν το βάρος της ανεπάρκειας του υπουργείου
«Καλά κάνετε κα Κεραμέως και ευχαριστείτε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς γιατί μόνοι και έρημοι σήκωσαν όλο το βάρος της ανεπάρκειας του...
Κεφαλίδου σε Κεραμέως: Μαθητές-εκπαιδευτικοί σήκωσαν το βάρος της ανεπάρκειας του υπουργείου