Καταργείται το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Στο ΙΕΠ οι αρμοδιότητες
Δήλωση των μελών του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) μετά από την ενημέρωση που έλαβε ο Πρόεδρός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. από το Υπουργείο Παιδείας στις 27/05/2020 για επικείμενη κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε και ανάθεση της πλήρους ευθύνης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρόθεση που αποτυπώνεται στο άρθρο 101 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 28/05/2020), απέστειλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. δήλωση που περιελάμβανε τα ακόλουθα:

  1. Το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)  (https://ekepe.wordpress.com/)  ιδρύθηκε με τον ν. 4610/2019 ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα ενταγμένη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει και να υλοποιεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίστηκαν με την Υ.Α. 104939/28-6-2019 (ΦΕΚ 422/Β΄/3-6-2019), ενώ ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. ορίστηκε ταυτόχρονα –εκ του ρόλου του– μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την Υ.Α. 140286 (ΦΕΚ 721/11-9-2019 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).
  2. Το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. δεν ιδρύθηκε ως ανταγωνιστικός αλλά ως συμπληρωματικός και υποστηρικτικός φορέας του Ι.Ε.Π.. Γι’ αυτό, άλλωστε, στον ιδρυτικό του νόμο ορίζεται ότι: «Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ι.Ε.Π.»
  3. Τα μέλη του Συμβουλίου εργάστηκαν χωρίς πρόσθετη αμοιβή από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα. Σε αυτό το διάστημα έπραξαν με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί.
  4. Τον Δεκέμβριο του 2019 κατέθεσαν  στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τρεις προτάσεις για την επιμόρφωση περίπου 100.000 εκπαιδευτικών (https://ekepe.wordpress.com/proposals/):
  • «Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη της παιδαγωγικής και οργανωτικής καινοτομίας στο σχολείο», τρίμηνης διάρκειας,  που απευθύνεται σε 42.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
  • «Μικτή (blended learning) εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους», μικρής διάρκειας, που απευθύνεται σε 30.500 εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης ετησίως.
  • «Αυτομόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», σύντομης διάρκειας, που απευθύνεται σε 30.000 εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης ετησίως.
  1. Με βάση τις ανωτέρω προτάσεις, το ΕΚ.ΕΠ.Ε. θα μπορούσε να είχε ήδη αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα. Έχει, άλλωστε, την τεχνογνωσία να τα εφαρμόσει άμεσα –σε συνεργασία ασφαλώς με το Ι.Ε.Π.– πράγμα που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίοδο της πανδημίας και των μέτρων κοινωνικής απόστασης που αυτή επιβάλλει.

 

Ευχόμαστε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επιτυχία στο έργο του.

Εκ μέρους των μελών του Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγίου

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα