Το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών στη ΔΠΕ Α' Αθήνας
Ενημερωτικό του Τάκη Ρουμπή, αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Α) Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναμένεται να ακολουθηθεί -εκτός απροόπτου- το παρακάτω χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές μεταβολές (οριστικές τοποθετήσεις - βελτιώσεις θέσεων) Ειδικής και Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας:

Προσδιορισμός οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής την Τρίτη 26 Μαΐου και έως τη Δευτέρα 1 Ιουνίου υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, καθώς και όσων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

Η διαδικασία (Α΄ φάση τοποθετήσεων/βελτιώσεων,  αιτήσεις επανεξέτασης, καθώς και  Β΄ & Γ΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων, εάν χρειαστεί για εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση μετά την Α΄ φάση) αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η ανάλογη διαδικασία για τη Γενική Αγωγή.

Β) Συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας θα συνεδριάσει, με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, με θέματα Η.Δ.:

  1. Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών & μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών
  2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

και την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 με θέματα Η.Δ.:

    1. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής για τις οριστικές τοποθετήσεις - βελτιώσεις θέσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
    2. Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

σχετικά άρθρα