Πολυνομοσχέδιο: Σοβαρές ενστάσεις για τις αλλαγές στα Πρότυπα Σχολεία εκφράζουν οι γονείς των μαθητών
Επιστολή προς τα πολιτικά κόμματα έστειλαν οι σύλλογοι γονέων των Προτύπων Σχολείων Αναβρύτων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής, Ζωσιμαίας, Ιωνιδείου

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων των Προτύπων Σχολείων, έπειτα από κοινή συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) με θέμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, καταλήξαμε στα ακόλουθα:

Ως προς το Άρθρο 18, “Εισαγωγή στα Πρότυπα”, ζητούμε τη διατήρηση του καθεστώτος αυτοδίκαιης μετάβασης των μαθητών/τριών από το Πρότυπο Γυμνάσιο στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο μέσω των ισχυουσών ενδοσχολικών απολυτήριων εξετάσεων, δίχως τις ειδικές ενδιάμεσες εισαγωγικές εξετάσεις που προβλέπει το σ/ν.

Το καθεστώς αυτό πρέπει να ισχύσει και για τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων που τώρα αποκτά, για πρώτη φορά, Πρότυπο Λύκειο.

Οι μαθητές/τριες εισάγονται στα Πρότυπα Γυμνάσια μέσω εξετάσεων, οι οποίες είναι εξαιρετικά απαιτητικές και απολύτως αδιάβλητες. Επομένως, οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο έχουν ήδη αξιολογηθεί για τον εξαετή κύκλο φοίτησης που έχουν μπροστά τους στην ενιαία Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως άλλωστε προβλέπει ο έως τώρα ισχύων νόμος.

Όπως όλοι γνωρίζουμε και είναι διεθνώς εδραιωμένο, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ενιαία οντότητα, ενιαία βαθμίδα, με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν διαιρείται ούτε τεμαχίζεται.

Οι ενδιάμεσες εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα, για μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, προκαλούν μόνο προβλήματα, εξαιρετικά σοβαρά, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

● Διαταράσσεται η συνέχεια και η σταθερότητα της φοίτησης των μαθητών/τριων εντός της εξαετούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κατ’ εξαίρεση για τα Πρότυπα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, γενικού ή θεματικού χαρακτήρα, οι μαθητές/τριες θα συνεχίζουν κανονικά από το Γυμνάσιο στο Λύκειο με τις ισχύουσες ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Εδώ τίθεται επιπρόσθετα και ένα συνταγματικό ζήτημα ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης.

● Με τρεις ξεχωριστές εισαγωγικές εξετάσεις μέσα σε έξι χρόνια, δηλαδή εξετάσεις για εισαγωγή στο Πρότυπο Γυμνάσιο στην ηλικία των δώδεκα, εξετάσεις για εισαγωγή στο Πρότυπο Λύκειο στα δεκαπέντε, εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο στα δεκαοκτώ, οι μαθητές/τριες θα περιδινούνται συνεχώς σε ένα σύστημα εξετασιοκεντρικό. Έτσι απομειώνεται στην πράξη ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Προτύπων Σχολείων που βασίζεται στη διευρυμένη μάθηση, την καλλιέργεια και εμβάθυνση της πραγματικής γνώσης, τη γνωριμία με την καινοτομία και οι μαθητές θα εστιάζουν μόνο σε συγκεκριμένα αντικείμενα που θα αφορούν στις νέες ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στο Λύκειο. 2/3

● Η υποβολή μαθητών -οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί με την εισαγωγή τους στο Πρότυπο Γυμνάσιο- στη δοκιμασία ενός πειραματικού σωλήνα αδιάκοπων επαναξιολογήσεων προκαλεί αφόρητο ηθικό και ψυχολογικό φορτίο και καταργεί κάθε πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, πιθανή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, παρά τη θέληση του ίδιου του μαθητή, θα συνοδεύεται όχι μόνο από τις δύσκολες απαιτήσεις μιας νέας ένταξηςκοινωνικοποίησης, αλλά και από αίσθημα αποτυχίας και ματαίωσης και μάλιστα, ακριβώς στο μέσον της εφηβείας. Αυτά, δεν τα ισχυριζόμαστε μόνον εμείς ως Σύλλογοι Γονέων, αλλά οι καλές πρακτικές και τα παιδαγωγικά πρωτόκολλα που ισχύουν διεθνώς.

● Ειδικά για τους μαθητές/τριες που σήμερα φοιτούν στην Α’ και στη Β’ Γυμνασίου, το σ/ν έρχεται να αλλάξει τους κανόνες της εξαετούς πορείας τους εντός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η πορεία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει με δεδομένο ό,τι ισχύει για όλα τα σχολεία ανεξαιρέτως, μαζί και για τα Πρότυπα: η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο γίνεται αυτοδίκαια με τις ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις. Πόσο ορθό και θεμιτό θεωρείται άραγε αυτό, ειδικά όταν τίθενται και συνταγματικού-νομικού χαρακτήρα ζητήματα όπως της ασφάλειας δικαίου και της απορρέουσας από αυτήν προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και προς τη σταθερότητα ορισμένης νομικής κατάστασης; Για αυτή την αιφνιδιαστική αλλαγή ήδη διαμαρτύρονται, όπως φαίνεται και στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης στη σχετική ιστοσελίδα, μέχρι και οι γονείς των μαθητών/τριων που έχουν ήδη προετοιμαστεί για τις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις του Γυμνασίου οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την διατήρηση του θεσμού των Προτύπων και αναμένουμε άμεσα το ΦΕΚ προκήρυξης τους.

● Σε καμιά περίπτωση δεν καλυπτόμαστε από την πιθανότητα ή τη δυνατότητα οποιασδήποτε μεταβατικής διάταξης που θα εξαιρεί από εισαγωγικές εξετάσεις για το Λύκειο, τους μαθητές/τριες που σήμερα φοιτούν στην Α’ και στη Β’ Γυμνασίου και τους μαθητές/τριες που φέτος θα εισαχθούν στο Γυμνάσιο. Δίχως να κρίνουμε προθέσεις, θεωρούμε την επιβολή ενδιάμεσων εξετάσεων για εισαγωγή στο Λύκειο ως ένα μέτρο που θα λειτουργούσε de facto υπονομευτικά –επ’ ουδενί ενισχυτικά- σε σχέση με τα Πρότυπα Σχολεία για όλους τους λόγους που προαναφέραμε. Εν κατακλείδι, θέτουμε μία αρραγή και ανυποχώρητη γραμμή αντίθεσης, εκπροσωπώντας ως αιρετοί τις οικογένειες των σημερινών και αυριανών μαθητών/τριων των Προτύπων Σχολείων και αποδεχόμαστε πλήρως το σαφές μήνυμα που εξέπεμψαν όλοι οι γονείς και μαθητές/τριες οι οποίοι ανάρτησαν σχόλια κάτω από το Άρθρο 18 στη διαβούλευση.

Ως προς το Άρθρο 18, παράγραφος 2, “Μεταφορά”, ζητούμε απόσυρση της παραγράφου που αναφέρει «Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια».

Πρέπει να ισχύσει και για τους μαθητές/τριες των Προτύπων Σχολείων, η ίδια πρόβλεψη μεταφοράς που ισχύει για τους μαθητές των υπολοίπων υπερτοπικών δημόσιων σχολείων στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, αλλιώς τίθεται ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης και οριζόντιας εφαρμογής του νόμου.

Ως προς το Άρθρο 19, παράγραφος 3, “Διδακτικό Προσωπικό”, ζητούμε να δοθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την πλήρωση κενών θέσεων σε Πρότυπα Σχολεία σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως της Περιφέρειας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ένας εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων να διδάξει στο Πρότυπο Σχολείο της επιλογής του μέσα από το οποίο θα ενίσχυε περαιτέρω την κατάρτισή του και αντίστοιχα, ένα σχολείο θα διευκολυνόταν να εντάξει στο δυναμικό του τον πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό με βάση την ειδικότητα και τα προσόντα του, ενώ τυχόν κενά θα καλύπτονταν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πριν τις γιορτές πιθανόν θα ανοίξουν τα σχολεία: Νέες δηλώσεις Κεραμεώς

Tο περιζήτητο σεμινάριο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Παν.Αιγαίου για μόρια - Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτησή του

Μητσοτάκης: Πρώτα θα ανοίξουν τα δημοτικά

Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο για διορισμούς στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιες 2021: Μόνο οι μαθητές υποβάλλουν το Νοέμβριο αίτηση συμμετοχής

 


 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Οι περιοχές που ανησυχούν περισσότερο τις υγειονομικές αρχές, λόγω κορονοϊού - Ποιες βρίσκονται στο «κόκκινο» σύμφωνα με το Νίκο Χαρδαλιά
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;
Άρχισε η συζήτηση για την ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων… Και αναρωτιόμαστε εύλογα. Άραγε με ποιον τρόπο;
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;