Παρατηρητήριο για την Παιδεία από τον ΣΥΡΙΖΑ
Μια πρωτοβουλία ενημέρωσης, συντονισμού και δράσης για θέματα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Το Παρατηρητήριο αποτελεί μια πρωτοβουλία ενημέρωσης, συντονισμού και δράσης για θέματα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Τμήματος Παιδείας και του Κοινοβουλευτικού Τομέα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διατύπωση προτάσεων άμεσης βελτίωσης ζητημάτων που προκύπτουν από την πανδημία του νέου κορονοϊού (covid-19).

Πιο συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο για την Παιδεία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με:
  • τις συνθήκες που επικρατούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, τις ελλείψεις και ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισμό,
  • την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών και των μαθητριών,
  • την υποστήριξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων,
  • τις δράσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής υποστήριξης.
Στις σελίδες του υπάρχουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά νέα, ανακοινώσεις συλλογικών οργάνων, θέσεις και προτάσεις βελτίωσης επιμέρους ζητημάτων, μελέτες και άρθρα γνώμης.
 
Επισκεφθείτε το Παρατηρητήριο για την Παιδεία:
Επίσης, επικοινωνήστε στο: [email protected]

σχετικά άρθρα