Συντάξεις εκπαιδευτικών: Πίνακες του νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ
Συντάξεις εκπαιδευτικών

Πίνακες του νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ κ. Φιλιππίδη

Εκπαιδευτικοί γυναίκες με τρία ή περισσότερα τέκνα που είχαν συμπληρώσει 20 έτη το 2010 εξαιρούνται της αύξησης των ορίων ηλικίας

Εκπαιδευτικοί γυναίκες με ανήλικο τέκνο που είχαν συμπληρώσει 25 έτη το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους έως 18/8/2015

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες με ανήλικο τέκνο που είχαν συμπληρώσει 25 έτη το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους έως 18/8/2015

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας τους έως 18/8/2015 και όσοι το β' εξάμηνο του 2015 στο 58ο και 6 μήνες και για κάθε έτος μέχρι το 2021 κατά 6 μήνες αργότερα και για το 2020 στο 61ο έτος της ηλικίας τους

 

ekpaide.jpg
pimakes.jpg
pinma.jpg

Δείτε εδώ αναλυτικά

σχετικά άρθρα