Δύο θέσεις εργασίας για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων - Πίνακας διεξαγωγής συνεντεύξεων
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Καλούμε τους υποψηφίους με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/13/42203/12-11-2019 για τις δύο θέσεις στη Διαχείριση Συνεργασιών του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, να παρουσιαστούν για συνέντευξη την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10 π.μ , στον 5ο όροφο στα γραφεία της Ν/Υ, οδός Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη) με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
44768-3/12/201919/2/202010:00
44803-3/12/201919/2/202010:00
44774-3-12-201919/2/202010:00
44237-28/11/201919/2/202010:00
45159-5/12/201919/2/202010:00
44818-3/12/201919/2/202010:00
44622-2/12/201919/2/202010:00
44989-4/12/201919/2/202010:00
44815-3/12/201919/2/202010:00
44990-4/12/201919/2/202010:00
44999-4/12/201919/2/202010:00
45000-4/12/201919/2/202010:00
44995-4/12/201919/2/202010:00
44280-28/11/201919/2/202010:00
43604-19/11/201919/2/202010:00
44993-4/12/201919/2/202010:00
44817-30/11/201919/2/202010:00
44779-3/12/201919/2/202010:00
44816-30/11/201919/2/202010:00
44313-28/11/201919/2/202010:00
44860-3/12/201919/2/202010:00
44992-4/12/201919/2/202010:00
44998-4/12/201919/2/202010:00
44637-2/12/201919/2/202010:00
44799-3/12/201919/2/202010:00
44820-3/12/201919/2/202010:00
43574-22/11/201919/2/202010:00
44330-28/11/201919/2/202010:00
44490-28/11/201919/2/202010:00
44798-3/12/201919/2/202010:00
44975-4/12/201919/2/202010:00
43972-26/11/201919/2/202010:00
44991-4/12/201919/2/202010:00

σχετικά άρθρα

Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου
Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινάει νέο κύκλο σεμιναριακής μοριοδοτούμενης επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή στις 24 Φεβρουαρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις...
Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου