ΑΣΕΠ - Προσλήψεις: Τα Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια εκπαιδευτικών το 2020
Τα κορυφαία μοριοδοτούμενα σεμινάρια Δημόσιων Πανεπιστημίων που αφορούν εκπαιδευτικούς με ανοικτές αιτήσεις κάθε μήνα

Παρουσιάζουμε τα κορυφαία μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα από δημόσια Πανεπιστήμια αποκλειστικά εξ αποστάσεως και ασύγχρονα που αφορούν εκπαιδευτικούς και έχουν ανοικτές αιτήσεις.

Το ενδιαφέρον για πραγματοποίηση επιμόρφωσης 7μηνης ή 9μηνης έχει πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα καθώς το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να περιλαμβάνει την μοριοδότηση από σεμινάρια δημόσιων πανεπιστημίων για διορισμούς και προσλήψεις.

Εξ αποστάσεως Μοριοδότηση Εκπαιδευτικών

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα σεμινάρια που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν ανοικτές αιτήσεις και είναι εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

Ο επιμορφούμενος μπορεί να διαβάζει όποτε θέλει καθώς είναι ασύγχρονα. Εκτός του σεμιναρίου στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και του σεμιναρίου "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) η πλειοψηφία των επιμορφωτικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αποτελούν τα πρώτα σε ζήτηση σε όλη την Ελλάδα μοριοδοτούμενα σεμινάρια. Το σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων πραγματοποιείται από το ΙΠΤΗΛ (ΕΚΕΤΑ)

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Τα περισσότερα από τα παρακάτω σεμινάρια έχουν μειώσει τα δίδακτρά τους λόγω του κορωνοϊού! Μάλιστα αποτελούν ενδεχομένως και αυτά με το χαμηλότερο κόστος σε όλη την Ελλάδα από δημόσια Πανεπιστήμια

Δείτε τι ισχύει επιγραμματικά για τις μοριοδοτήσεις  (δείτε αναλυτικά την κάθε περίπτωση)

α) Προσλήψεις - Διορισμούς Εκπαιδευτικών (όλα τα 7μηνα και 9μηνα!)
β) Προσλήψεις σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ (Μόνο το σεμινάριο εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και κάθε σεμινάριο στην ειδικότητά του)
γ) κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης (Μόνο τα 9μηνα)
δ) Ένταξη σε επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών (Τα σεμινάρια της ειδικής αγωγής)
ε) Προσλήψεις συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ΣΔΕ (μόνο το σεμινάριο συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός)
ζ) Προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων σε ΣΔΕ (Μόνο η σχολική ψυχολογία)
η) Μελλοντικό πλεονέκτημα για το προσφυγικό (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ή Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας)

Τα Κορυφαία Σεμινάρια (Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική)

Αδιαμφισβήτητα το κορυφαίο αντικείμενο για επιμόρφωση είναι η Ειδική Αγωγή όπως θα δείτε και παρακάτω.

Τα πρώτα σε ζήτηση στην Ελλάδα επιμορφωτικά προγράμματα στην Ειδική Αγωγή είναι το σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή (7μηνών και 420 ωρών) και το 9μηνο (440 ωρών)  σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Παρέμβαση, Διαφοροδιάγνωση  του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συνήθως αυτός που πραγματοποιεί ή έχει ήδη πραγματοποιήσει επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή πραγματοποιεί και το  μοριοδοτούμενο  - 7μηνο 420 ωρών σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία ή την Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο (λόγω ΔΥΕΠ, ΤΥ και προσφυγικού) που θα δείτε παρακάτω.

Κατανομή Νέων προσλήψεων στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα πάνω στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα ΔΥΕΠ, τις τάξεις υποδοχής και το προσφυγικό στην εκπαίδευση. Αποτελεί δυνητικό πλεονέκτημα σε ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Αν βέβαια είστε φιλόλογος προσανατολιστείτε στην επιμόρφωση πάνω στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Και τα δύο σεμινάρια συνδυαστικά είναι η το πιο ισχυρό εφόδιο για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Μοριοδότηση Στελεχών Εκπαίδευσης (Διευθυντών κλπ) - Τι αλλάζει

Η θητεία των διευθυντών πήρε παράταση! Αυτό σημαίνει πως αναβαθμίζεται η αναγκαιότητα για πολλούς μόνιμους εκπαιδευτικούς  να λάβουν την μοριοδότηση για τις κρίσεις με το σεμινάριο Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Για τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πραγματοποιεί  το κορυφαίο σεμινάριο εξ αποστάσεως στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης που επιλέγουν κυρίως μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης

Τι αναφέρει ο νόμος για τα σεμινάρια

Τα 9μηνα ή 7μηνα σεμινάρια σύμφωνα με το νόμο (400 τουλάχιστον ωρών) από δημόσια Πανεπιστήμια πληρούν τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για διορισμούς και προσλήψεις

Τι ισχύει για τον επικουρικό πίνακα της Ειδικής Αγωγής;

Τα παρακάτω σεμινάρια της Ειδικής Αγωγής που σας παρουσιάζουμε σας εντάσσουν και στους επικουρικούς πίνακες.

Σχολική Ψυχολογία βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών μετά την Ειδική Αγωγή όπως και η Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πολύ σημαντικό στον τομέα του είναι σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργείου η Σχολική Ψυχολογία λόγω των προσλήψεων σχολικών ψυχολόγων στα σχολεία και της εισαγωγής του θεσμού του καθηγητή εμπιστοσύνης.

Παράλληλα οι επικείμενες χιλιάδες προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων ενισχύουν την τάση προς την Σχολική Ψυχολογία

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (έχουν ανοικτές αιτήσεις)

 • Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: (7μηνο) και 420 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Μοριοδότηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  7 μηνών - 420 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- Μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΣΔΕ
 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σεμινάριο στην 

 • Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  (9μηνο) και 440 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις


Διάρκεια: 9μηνο - 408 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
- Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/ξένης Γλώσσας του Παν.Αιγαίου: Θεωρία και Πράξη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις


Αιτήσεις έως 16 Οκτωβρίου
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
- Πλεονέκτημα για φιλολόγους και όσους θέλουν να εργαστούν στο προσφυγικό και στις ΜΚΟ
-  Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Σεμινάριο στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: (7μηνο ) και 420 ωρών
Επίκειται έναρξη στις 26 Οκτωβρίου
Αιτήσεις έως 16 Οκτωβρίου

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- Μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΣΔΕ
 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια:  (9μηνο) και 400 ωρών

Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • ---> Σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΠΤΗΛ

Ανοικτές αιτήσεις έχει το κορυφαίο αυτή την στιγμή σεμινάριο στην Ελλάδα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.) και παρέχει δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Το σεμινάριο είναι 200 ώρες ώστε να μοριοδοτεί επιπρόσθετα και στις προσλήψεις σε ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ και ΣΕΚ - Δικαίωμα για απευθείας εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ

Το πλεονέκτημα του εν λόγω σεμιναρίου είναι πως πραγματοποιείται από Δημόσιο Φορέα, πράγμα απαραίτητο με βάση το νόμο! Παράλληλα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως χωρίς καμία υποχρεωτική παρακολούθηση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  200 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: 800 ώρες - 8 μήνες
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο μοριοδοτεί με 2 μόρια τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για α) γενικό εκπαιδευτικό προσωπικό β) για σχολικούς ψυχολόγους και για γ) συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: 800 ώρες (8 μήνες)
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ" δίνει 2 έξτρα μόρια για τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου: Διδακτική και μεθοδολογία

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  8 μηνών - 800 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου: Διδακτική και μεθοδολογία" δίνει 2 έξτρα μόρια για τις προσλήψεις στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Βάσεις 2021: Για τη Μυρτώ που έγραψε 12.500 μόρια πάνω από την περσινή βάση και «απέτυχε»

Διορισμοί Εκπαιδευτικών 2021: Η πρόσκληση Διορισμού - αιτήσεων

Αλλάζει ο νόμος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκπαιδευτικών: 2 σεμινάρια αντί για ένα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πιστοποίηση Αγγλικών  ΕΥΚΟΛΑ και Ευέλικτα με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Κωνσταντίνος Μπούμπας
Ποιος Βουλευτής προτείνει  οι γονείς να αξιολογούν με sms τους εκπαιδευτικούς;
Ο κ. «Καθαρά χέρια, Καθαρές ιδέες, Καθαρές λύσεις» ασχολείται με την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς
Ποιος Βουλευτής προτείνει  οι γονείς να αξιολογούν με sms τους εκπαιδευτικούς;
ΑΣΕΠ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ C2
Τα αλλάζει όλα η Πιστοποίηση Αγγλικών που ΔΕΝ χρειάζεται Προφορικά - Έκθεση
Τα πάνω κάτω φέρνει η Πιστοποίηση Αγγλικών LTE που παρέχει το GoLearn σε όλη την Ελλάδα την οποία λαμβάνεις με τηλεξετάσεις από το σπίτι σου MONO σε...
Τα αλλάζει όλα η Πιστοποίηση Αγγλικών που ΔΕΝ χρειάζεται Προφορικά - Έκθεση
Πλήρης οδηγός για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - ΣΔΕ
Προσλήψεις Εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δ.Ε. 2021- Αιτήσεις και μόρια
Άλλαξε η νομοθεσία για τις μοριοδοτήσεις προσλήψεων στα ΣΔΕ - Πότε γίνονται οι αιτήσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών - Τι άλλαξε στις αρχές...
Προσλήψεις Εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δ.Ε. 2021- Αιτήσεις και μόρια