Κατανομή προσλήψεων αναπληρωτών στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας κατανομή προσλήψεων αναπληρωτών στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε τάξεις υποδοχής (ΖΕΠ) μέσω της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Mε απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας παρακαλούνται οι ΠΔΕ όπως προβούν στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι. και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/108909/Δ1/4-7-2019 (Β’ 2891) Υπουργική Απόφαση με θέμα:  «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ» και στην με αριθ. πρωτ. Φ1/170112/Δ1/31-10-2019 (Β΄4249) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της Φ1/108909/Δ1/4-7-2019 (ΦΕΚ Β΄/2891/05-07-2019) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».

Στο πλαίσιο αυτής της κατανομής πιστώσεων και εν μέσω διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 24 Φεβρουαρίου ξεκινάει το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ακριβή τίτλο:

"Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο" που αφορά την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες, τα ΔΥΕΠ και τις τάξεις υποδοχής και μοριοδοτεί (δείτε αναλυτικά που) για προσλήψεις και διορισμούς με βάση το προσοντολόγιο Γαβρόγλου δηλαδή την ισχύουσα νομοθεσία

Αποτελεί το κορυφαίο σεμινάριο πάνω στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον κο Λοϊζο Σοφό και πραγματοποιείται σε 7μηνες (408 ώρες) εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα. Δείτε εδώ αναλυτικά

Δείτε παρακάτω την κατανομή των πιστώσεων - προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

golearn

Ανοικτές αιτήσεις έως τις 24 Φεβρουαρίου για το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 70 ΓΙΑ Τ.Υ. Ι ΚΑΙ ΙΙ Ζ.Ε.Π.

 

 

ΠΑΠ

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤ

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

10

 

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 

25

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

52

 

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

18

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΠ

 

ΑΝAΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

 

56

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

139

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

23

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

36

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

62

 

 

ΜΕΤ

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

35

 

 

ΠΑΠ

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

28

 

 

 

σχετικά άρθρα