Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών
Ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθμ. Κ1/189291 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/02.12.2019 Τεύχος Β’), το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει ότι προέβη ταχύτατα στην κατάρτιση των Συμβάσεων Χρηματοδότησης με τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων της Επικράτειας και οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Από το σύνολο των 710 Σχολικών Επιτροπών, έχουν ήδη καταρτιστεί οι 525, ήτοι όλες όσες απέστειλαν τα απαραίτητα στοιχεία στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  Καλούνται οι Σχολικές Επιτροπές όπως ανταποκριθούν άμεσα στο με Α.Π. 604/438/44780/3.12.2019 έγγραφο Προέδρου ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα «Συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών», προκειμένου το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να προχωρήσει στην αποπληρωμή των Συμβάσεων για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Οι υπόλοιπες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί, θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

 

σχετικά άρθρα

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε νησιωτικές περιοχές
Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε νησιωτικές περιοχές
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους των νησιών και ιδίως των μικρών και...
Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε νησιωτικές περιοχές
Βουλή: Τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις για την εκπαίδευση θα συζητηθούν τη Δευτέρα
Βουλή: Τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις για την εκπαίδευση θα συζητηθούν τη Δευτέρα
Οι δύο ερωτήσεις αφορούν τα δικαιώματα των αναπληρωτών και το διορισμό των ΑμεΑ εκπαιδευτικών
Βουλή: Τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις για την εκπαίδευση θα συζητηθούν τη Δευτέρα