Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης – Οργανικά κενά στην Α' Αθήνας
Του Τάκη Ρουμπή, αιρετού ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 176287/Ε2/12-11-2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ. από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), θα υποβληθούν οι αιτήσεις μετάθεσης για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.)

γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

δ) στα Μειονοτικά Σχολεία

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις για τις οποίες η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι υπηρετούντες με 5ετή θητεία και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκπαιδευτικοί.

Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν με τη με αριθμό 163166/Ε2/18-10-2019 Υπουργική Απόφαση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μόνο αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-01-2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οριστικών τοποθετήσεων (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση) στην Α΄ Αθήνας, είναι 7 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 4 ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 154 ΠΕ70-Δασκάλων και 14 ΠΕ79-Μουσικής. Σε αυτά προστέθηκαν από παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις 4 κενά ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, 9 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 37 κενά ΠΕ70-Δασκάλων και 2 κενά ΠΕ79-Μουσικής. Με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, δυνάμει του άρθρου 254 του Ν.4610/2019, προστέθηκαν 2 κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής. Στους υπόλοιπους κλάδους δεν υπάρχουν οργανικά κενά.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020, είναι 45 ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 47 ΠΕ70-Δασκάλων σε Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία, καθώς και 1 κενό ΠΕ79-Μουσικής.

Στα παραπάνω κενά θα προστεθούν και εκείνα που θα έχουν προκύψει από παραιτήσεις, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέσω ΚΥΣΠΕ, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας.

Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων και τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.100/1997

σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές 2020: Νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΦΕΚ)
Πανελλαδικές 2020: Νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΦΕΚ)
Αφορά το νέο σύστημα που έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη σχολική χρονιά και θα ισχύσει για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020
Πανελλαδικές 2020: Νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΦΕΚ)
Χ. Κεφαλίδου: Άδικος ο τρόπος υπολογισμού της ποσόστωσης υποψηφίων που επιλέγουν το παλαιό σύστημα πανελλαδικών
Χ. Κεφαλίδου: Άδικος ο τρόπος υπολογισμού της ποσόστωσης υποψηφίων που επιλέγουν το παλαιό σύστημα πανελλαδικών
Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας σχετικά με τον άνισο και άδικο τρόπο υπολογισμού της ποσόστωσης για τους υποψηφίους που επιλέγουν το παλαιό σύστημα...
Χ. Κεφαλίδου: Άδικος ο τρόπος υπολογισμού της ποσόστωσης υποψηφίων που επιλέγουν το παλαιό σύστημα πανελλαδικών