Πρότυπα-Πειραματικά: Απόφαση του εκάστοτε υπουργού το ωράριο των εκπαιδευτικών
Και γνωμοδοτική αρμοδιότητα στην Επιστημονική Επιτροπή για τους πλεονάζοντες

Του Νίκου Μάστορα

Ο υπουργός Παιδείας θα αποφασίζει για το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πρότυπα-πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο της κ.Νίκης Κεραμέως, ενώ η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕΠΠΣ) των σχολείων αποκτά γνωμοδοτικό ρόλο για τη διάθεση εκπαιδευτικών που θα κριθεί ότι πλεονάζουν.

Αυτές είναι ορισμένες απο τις αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο στη λειτουργία των Πρότυπων-Πειραματικών σχολείων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 168 του νέου ν/σ, αναφέρεται ότι η ΕΕΠΠΣ γνωμοδοτεί για τη διάθεση των εκπαιδευτικών των οποίων παρατάθηκε η θητεία,  εφόσον πλεονάζουν, σε άλλο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο στην ίδια περιφέρεια. Αν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να υπηρετήσει με τη διαδικασία αυτή, τίθεται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, διατηρώντας τα δικαιώματα που απορρέουν από την παράταση της θητείας του. Για όσους εκπαιδευτικούς ανανεώθηκε η απόσπασή τους σε πρότυπο-πειραματικό επίσης η ΕΕΠΠΣ γνωμοδοτεί για τη διάθεσή τους σε άλλο πρότυπο-πειραματικό εφόσον πλεονάζουν, κι αν εξακολουθούν να πλεονάζουν επιστρέφουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο του νέου ν/σ, αλλάζει το άρθρο 96 του προηγούμενου νόμου (4610/2019) και προστίθεται, μεταξύ άλλων, η πρόβλεψη ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία.

168b.png

168g.png

 

 

σχετικά άρθρα

Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών στο ζήτημα των εργασιακών τους δικαιωμάτων
Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Συνάντηση για την επανέναρξη της κατάρτισης αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών στο επάγγελμα του ξεναγού
Συνάντηση για την επανέναρξη της κατάρτισης αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών στο επάγγελμα του ξεναγού
Εκπρόσωποι πτυχιούχων τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών συναντήθηκαν με τον υπουργό Τουρισμού
Συνάντηση για την επανέναρξη της κατάρτισης αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών στο επάγγελμα του ξεναγού