Εντός τεσσάρων μηνών η επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων Κολεγίων - ξένων πανεπιστημίων
Εντός τεσσάρων μηνών θα εκδίδεται η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας - Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται πρακτική άσκηση ή γραπτή δοκιμασία επάρκειας

Της Χρύσας Βαϊνανίδη

Εντός τεσσάρων μηνών θα εκδίδεται η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών σύμφωνα τη νέα ρύθμιση που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας.

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης θα εκδίδεται με βάση το πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Αρμόδια αρχή

Η αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται με παράβολο 100 ευρώ.

Η αρμόδια αρχή θα μπορεί επίσης να απαιτεί από τον αιτούντα να κάνει πρακτική άσκησης προσαρμογής με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια, ή την υποβολή σε γραπτή δοκιμασία επάρκειας σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα.

β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.

Στην περίπτωση λοιπόν που απαιτηθεί πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εντός τεσσάρων μηνών θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η σχετική απόφαση που ορίζει όλες τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης ή δοκιμασίας εκδίδεται η απόφαση αναγνώρισης εντός τριάντα ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ή της πρακτικής άσκησης.

Επαγγελματικές οργανώσεις

Η δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι επαγγελματικές οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να αναλάβουν την αρμοδιότητα εξέτασης αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας. Οι επαγγελματικές οργανώσεις είναι εξ αντικειμένου ειδικευμένες στην παρακολούθηση της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης και στις οποίες οι απόφοιτοι θα ενταχθούν ως μέλη.

* Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίνεται σκόπιμη η ρητή πρόβλεψη εξαίρεσης από τη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των επαγγελμάτων για τα οποία η Οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης, όπως γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, αρχιτέκτονες τα οποία ρυθμίζονταν παλαιότερα με χωριστές για το καθένα «τομεακές οδηγίες».

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτόματης αναγνώρισης δίνεται η δυνατότητα εξέτασης των πτυχίων βάσει των διατάξεων περί «γενικού συστήματος» αναγνώρισης. Επομένως τα παραπάνω επαγγέλματα δεν υπάγονται σε περαιτέρω εναλλακτική διαδικασία αναγνώρισης με δεδομένη την ιδιαιτερότητά τους στα ζητήματα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Δείτε επίσης: 

Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ - Καταργούνται τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης

Οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας για τον τομέα της Έρευνας

Στη Βουλή το μίνι σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας

1.png

 

2.png

 

3.png
4.png

 

Δείτε επίσης: 

Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι διατάξεις για τα Μεταπτυχιακά - Τι αλλάζει

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Η Γλώσσα και η Λογοτεχνία με τα νέα προγράμματα σπουδών: Μια αποτίμηση
Η Γλώσσα και η Λογοτεχνία με τα νέα προγράμματα σπουδών: Μια αποτίμηση

Τα νέα προγράμματα σπουδών στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία για τα ΓΕΛ ήρθαν για να εφαρμοστούν  σε ένα Λύκειο «κουρασμένο» από την αποστήθιση...

Η Γλώσσα και η Λογοτεχνία με τα νέα προγράμματα σπουδών: Μια αποτίμηση
Προφυλακιστέος ο εκπαιδευτικός από την Ερέτρια που συνελήφθη για αποπλάνηση 14χρονης μαθήτριας
Προφυλακιστέος ο εκπαιδευτικός από την Ερέτρια που συνελήφθη για αποπλάνηση 14χρονης μαθήτριας
Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την κατηγορία της αποπλάνησης και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Προφυλακιστέος ο εκπαιδευτικός από την Ερέτρια που συνελήφθη για αποπλάνηση 14χρονης μαθήτριας
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Αναλυτικά οι διατάξεις
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Αναλυτικά οι διατάξεις
Αναλυτικά το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Αναλυτικά οι διατάξεις