ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, Β Φάση
«Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2019-2020».

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι

1) Το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας με την υπ΄αριθμ. 7η/30-09-2019 πράξη του προχώρησε στην κατανομή συνολικά είκοσι τριών (23) πιστώσεων που χορηγήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ για την πρόσληψη αναπληρωτών των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

2) Καλεί, τους κάτωθι υποψήφιους για πρόσληψη αναπληρωτές των κλάδων του ΕΕΠ & ΕΒΠ να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες και ΚΕΣΥ κατά νομό (σε όλα τα κενά) σύμφωνα με την νέα αίτηση - δήλωση προτιμήσεων για το σχολικό έτος 2019-2020 που υποβλήθηκε από 29-8-2019 έως και 2-9-2019. Η δήλωση προτίμησης και Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης θα υποβληθούν, από σήμερα Τρίτη 01/10/2019 έως και αύριο Τετάρτη 02/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ.. Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης δήλωσης τοποθέτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email στο [email protected] με σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές.

Διευκρινίσεις:

- Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν επιθυμεί την πρόσληψή του για το σχολικό έτος 2019- 2020 θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης. Στη συνέχεια θα κληθεί ο επόμενος υποψήφιος προς πρόσληψη σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης να υποβάλλει δήλωση προτίμησης.

- Σε περίπτωση που υποψήφιος για πρόσληψη δεν υποβάλλει δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση, ούτε υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή του, θα τοποθετηθεί στο νομό στον οποίο έχει προσληφθεί σύμφωνα με την αίτησή του και τη σειρά κατάταξής του και σε κενή θέση η οποία δεν θα έχει δηλωθεί από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους για πρόσληψη στον κλάδο του.

Δείτε την απόφαση εδώ 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ-23 πιστώσεις

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕEΠ

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

σχετικά άρθρα