Αναλυτικός πίνακας γενικής εκπαίδευσης με προϋπηρεσία και βαθμό
Πίνακας με βελτιώσεις

Μετά από βελτιώσεις, ο συνάδελφος μας έστειλε ξανά τον πίνακα γενικής με την προϋπηρεσία (μέχρι πέρυσι) και τον βαθμό.

Σίγουρα λείπουν πολλά προσόντα αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμος σε κάποιους που θέλουν να έχουν μια εικόνα στις διαφορές μορίων και σειράς, πριν την προσμέτρηση των επιπλέον κριτηρίων.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά με όλα τα ονόματα όπως δημοσιεύτηκε από την ομάδα στο fb AΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

4 μόρια στους διορισμούς με ECDL - Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ

σχετικά άρθρα