ΚΕΣΥΠ Τέλος; Πού είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός;
Οι υπεύθυνοι σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού των ΚΕΣΥΠ

Με την υπ’ αρ. Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5440/τ.Β΄/5.12.2018), από την 26η Νοεμβρίου 2018 παύει η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και λήγει η θητεία των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα ΚΕ.ΣΥ.Π. εδώ και δυο δεκαετίες περίπου υποστήριξαν, εμψύχωσαν, πληροφόρησαν, οργάνωσαν πλήθος εκδηλώσεων, υλοποίησαν πολυάριθμες δράσεις Επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές/τριες, γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Τα ΚΕΣΥΠ, τα υπό αναστολή από το 2010 ΓΡΑΣΥ και από το 2011 ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ήταν οι δομές που ξεκίνησαν με προσδοκίες και φιλοδοξίες να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά δυστυχώς στην πορεία οι δομές εγκαταλείφθηκαν, υποβαθμίστηκαν και φθάσαμε στην πλήρη κατάργησή τους.

Έχουμε επανειλημμένως στείλει υπομνήματα και τεκμηριωμένες προτάσεις, ανακοινώσεις και επισημάνσεις μας προς τους Υπουργούς Παιδείας και τους συνεργάτες τους, στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας για το σοβαρό αυτό θέμα της προετοιμασίας, του προσανατολισμού, της υποστήριξης των έφηβων μαθητών/τριών που καλούνται να λάβουν κρίσιμες και καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, για τις οικογένειες που αγωνιούν και πληρώνουν ένα μεγάλο κόστος υλικό και συναισθηματικό, μπροστά στο αβέβαιο και απρόβλεπτο μέλλον των παιδιών τους, των εκπαιδευτικών που κι αυτοί με τη σειρά τους θέλουν υποστήριξη, για να υποστηρίξουν τους μαθητές τους. Θέσαμε στη διάθεση του υπουργείου την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες και τους τρόπους που αυτές μπορούν να καλυφθούν. Κανείς όμως δεν εστίασε στις πραγματικές αγωνίες των μαθητών/τριών μας για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων τους, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση, τη συμβουλευτική για την υποστήριξή τους στη διερεύνηση των στόχων τους και τόσα άλλα, το βάρος των οποίων τόσα χρόνια, παρ΄ όλη την εγκατάλειψη και υποβάθμιση με καταργήσεις και περικοπές, σηκώνει ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ένα βάρος που μπορεί να συνεχίσει να σηκώσει, όταν επιτέλους όσοι και όσες βρίσκονται σε καίριες θέσεις λήψης αποφάσεων σε αυτή τη χώρα, θα κατανοήσουν τη σημασία αυτών των υπηρεσιών και θα αφήσουν επιτέλους αυτό το θεσμό να ξεδιπλώσει τη δυναμική του.

 Παρά τη συνειδητοποίηση από πλευράς Πολιτείας, εκπαιδευτικών και γονέων για τη σημαντικότητα του θεσμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την εισηγητική έκθεση του νόμου 2525/1997 ότι ο Ε.Π. «αρχίζει στο σχολείο και ολοκληρώνεται στην αγορά εργασίας», δεν επιτεύχθηκε επαρκώς η συστηματοποίηση προσπαθειών να αποδώσουν καρπούς. Εδώ και δύο δεκαετίες δαπανήθηκαν χρήματα, οργανώθηκαν επιμορφωτικά προγράμματα, πειραματικές εφαρμογές, διαπιστώθηκαν – με έρευνες και μελέτες - οι αιτίες και οι δυσκολίες αναποτελεσματικής εφαρμογής, έγινε παραγωγή επιμορφωτικού υλικού, γράφτηκαν σχολικά βιβλία, εντάχθηκαν σχετικά μαθήματα στα ωρολόγια προγράμματα, ιδρύθηκαν δομές αλλά δυστυχώς ο θεσμός ακολούθησε φθίνουσα πορεία κι αυτό οφείλεται χρόνια τώρα αποκλειστικά στην αδιαφορία της επίσημης πολιτείας.

Φθάσαμε σήμερα στη γένεση μιας νέας δομής, το ΚΕ.Σ.Υ. Πάλι με υψηλές προσδοκίες και αναβαθμισμένους στόχους και φιλοδοξίες για επιτυχία. Και μέσα σε αυτή  τη δομή που αποτελεί κυρίως μετεξέλιξη του πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συμπεριλαμβάνεται κάπου εκεί σε μια γωνιά και ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με 140 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στη Συ.Ε.Π. Η διεκδίκηση αυτών των θέσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων γίνεται με κριτήρια εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Ε.Π. (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ΠΕΣΥΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ, και επιμόρφωση 400 ωρών τουλάχιστον και τριετή προϋπηρεσία σε δομές Σ.Ε.Π.) χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα ουσιαστικά κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των συμβούλων (παρακολουθήσεις σεμιναρίων, συνεδρίων, οργάνωση δράσεων και προγραμμάτων κ.λπ.) και κυρίως  η εμπειρία στο θεσμό. Την επιλογή θα επηρεάσουν κυρίως τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (χρόνια υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα κ.λπ.). Αυτός ο τρόπος επιλογής και η ισόβια οργανική και όχι ο τρόπος που μέχρι τώρα ήταν ο κατάλληλος για την επιλογή στελεχών στις δομές, δηλαδή τα επιστημονικά κριτήρια επιλογής και η θητεία, υποβαθμίζει την προσφορά του θεσμού και το ρόλο του. Η γραφειοκρατική διαδικασία που επιλέγει το υπουργείο θα εγκλωβίσει στις οργανικές θέσεις όσους αντιληφθούν στην πορεία ότι είναι ανεπαρκείς για το ρόλο και τη θέση ευθύνης που επιλέγουν να μετατεθούν ή επιθυμούν να επιστρέψουν στο σχολείο τους. Οι 140 θέσεις είναι αυτονόητο ότι δεν επαρκούν και θα είναι απλώς η βιτρίνα και όχι η πραγματική κάλυψη των αναγκών των χιλιάδων μαθητών/τριών και σχολείων.

Μόνο, εάν διατηρηθεί η αυτονομία και ο διακριτός ρόλος του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη νέα δομή, θεσμοθετηθεί και τεθεί ο στόχος να ενισχυθεί με επιπλέον δομές και θέσεις θητείας όσων έχουν τα ουσιαστικά προσόντα και εμπειρία, επιμορφωθεί και προσληφθεί επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και με ένταξη του μαθήματος Σ.Ε.Π. στο Γυμνάσιο και Λύκειο, μπορούμε να ελπίζουμε σε πραγματικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες Ε.Π. στο δημόσιο σχολείο.

Μπορεί οι άνθρωποι να μην είναι αναντικατάστατοι, οι θεσμοί όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναντικατάστατοι, όταν μάλιστα χρειάστηκαν κόπο και χρόνο, για να καταξιωθούν στην κοινωνία. Μπορεί οι δομές και οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν να έκλεισαν τον κύκλο τους, ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού όμως όχι, όπως δείχνει η σημασία που δίνεται παγκόσμια σε αυτόν.

Υψώνουμε τη φωνή μας προς κάθε αρμόδιο, για την αξία του θεσμού και την αναγκαιότητά του, διότι δεν μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε καμία ισόβια πορεία στις θέσεις που αξιολογικά κριθήκαμε να υπηρετήσουμε το θεσμό και αφού η πολιτεία δαπάνησε κονδύλια, για να μας επιμορφώσει. Τόσα χρόνια όμως δίπλα στους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για να γίνουν οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών με βάση το δικό τους θέλω και μπορώ κι όχι, όπου τους σπρώξει το εξεταστικό σύστημα.

Στη μέση της χρονιάς το υπουργείο αποφάσισε να καταργηθούν οι δομές, να επιστρέψουν οι υπεύθυνοι στα σχολεία τους και να μείνει ένα κενό στις προσφερόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόσπασης των ενδιαφερομένων. Κράτησε μια στάση απέναντι στα έμπειρα στελέχη τιμωρητική και απαξιωτική για την προσφορά των υπηρεσιών τους τόσα

χρόνια, αρνούμενο να δεχτεί την εμπειρία στο ξεκίνημα της νέας δομής, την επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική τους ανάπτυξη, την οποία πέτυχαν όλα αυτά τα χρόνια με συμμετοχές σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε πλήθος επιμορφωτικών και σεμιναριακών προγραμμάτων. Τώρα που έπρεπε να είμαστε σε εγρήγορση να υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και με αξιόπιστο τρόπο πληροφόρησης τους μαθητές/τριες, να επισκεπτόμαστε προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στα σχολεία, ενόψει και των επικείμενων αλλαγών που θα ψηφιστούν, ενόψει των πανελλαδικών που ακολουθούν, μπροστά στις κρίσιμες αποφάσεις για τον τύπο λυκείου που θα ακολουθήσουν οι μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου, το υπουργείο μας επιστρέφει στα σχολεία προκαλώντας μια αναστάτωση τόσο στα προγράμματά τους όσο και στις ζωές των εκπαιδευτικών που θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές και σχολεία. Κι αυτό, γιατί υπάρχει μια ανεξήγητη βιασύνη για τη λειτουργία μιας νέας δομής, της οποίας δε γνωρίζουμε τον κανονισμό λειτουργίας, τα καθήκοντα/αρμοδιότητες, αλλά ούτε πού θα στεγαστεί αυτή η δομή.

Γονείς, μαθητές/τριες που δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την κατάργηση των δομών προσπαθούν να επικοινωνήσουν, αλλά οι κλήσεις τους μένουν αναπάντητες και οι πόρτες είναι κλειστές και αναρωτιούνται πού να απευθυνθούν.

Αποτελεί απαίτηση της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα της προετοιμασίας των νέων μας εγκαίρως και με την κατάλληλη διαδικασία, να δοθεί η δέουσα βαρύτητα και προσοχή στην οργανωμένη, θεσμοθετημένη και συστηματική εφαρμογή του θεσμού Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Εμείς τα στελέχη των δομών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής υπηρετήσαμε με αγάπη και μεράκι, με συνείδηση και όρεξη για προσφορά, με υπευθυνότητα και κατάθεση προσωπικού χρόνου και μόχθου αυτό το θεσμό και υποσχόμαστε ότι θα φροντίζουμε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μαθητές/τριες, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο για τις υπηρεσίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και θα συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε για αυτόν το θεσμό, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά την αξία του. Ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας και υποστήριξαν κάθε μας δράση και συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Πρόεδρος ΔΣΑ για νομοσχέδιο για διαδηλώσεις: Δεν μπορεί να γίνει καμία πορεία - Θα φτιάξουμε αυτοφοράκηδες πορειών
Πρόεδρος ΔΣΑ για νομοσχέδιο για διαδηλώσεις: Δεν μπορεί να γίνει καμία πορεία - Θα φτιάξουμε αυτοφοράκηδες πορειών
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρης Βερβεσός, μίλησε για το νόμο για τον περιορισμό των συναθροίσεων και των διαδηλώσεων
Πρόεδρος ΔΣΑ για νομοσχέδιο για διαδηλώσεις: Δεν μπορεί να γίνει καμία πορεία - Θα φτιάξουμε αυτοφοράκηδες πορειών
Προμαχώνας: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα
Προμαχώνας: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα
Δημοσιεύθηκε το βράδυ του Σαββάτου η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που αφορά τους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ στον Προμαχώνα
Προμαχώνας: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ πεντάχρονο αγόρι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ πεντάχρονο αγόρι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Στη ΜΕΘ της παιδιατρικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται πεντάχρονο αγόρι
Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ πεντάχρονο αγόρι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα