Εκπαιδευτικοί ΕΑ "πρωταθλητές δρόμου", με πενιχρό μισθό και αβέβαιο μέλλον
Kείμενο διαμαρτυρίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ02.ΕΑΕ μειωμένου ωραρίου εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλης στήριξης) δυτικής Θεσσαλονίκης

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη με μειωμένο ωράριο παράλληλης στήριξης νιώθουν την αδικία που έγινε και η οποία φοβούνται πως θα τους αφήσει άνεργους την επόμενη σχολική χρονιά. Σε διαμαρτυρία που έστειλαν στο alfavita.gr αναφέρουν πως μέχρι τώρα αναβαθμίζονταν σε πλήρες εκπαιδευτικό ωράριο και αυτό "συνιστά κατάφωρη αδικία εις βάρος μας".
Σε συμπαράστασή τους η Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης με κείμενό της στο alfavita.gr αναφέρει πως οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί με αυτή την τακτική αναγκάζονται να ζήσουν με έναν πενιχρό μισθό ενώ μετατρέπονται σε πρωταθλητές δρόμου γιατί τοποθετούνται σε πολλά σχολεία..
Διαβάστε το κείμενο διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών και το κείμενο συμπαράστασης στης Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: 

Kείμενο διαμαρτυρίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ02.ΕΑΕ μειωμένου ωραρίου εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλης στήριξης) δυτικής Θεσσαλονίκης

Συντάσσουμε το παρόν κείμενο διαμαρτυρίας με σκοπό να γίνουν γνωστά τα αιτήματα μας και να δρομολογηθούν λύσεις στο θέμα που μας απασχολεί.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αδικία που υφιστάμεθα ως εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου παράλληλης στήριξης που προσληφθήκαμε στο νομό Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση δυτικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-19.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης λίγες μέρες μετά την πρόσληψή τους αναβαθμίζονταν αναλαμβάνοντας πλήρες εκπαιδευτικό ωράριο. Αυτό κατά βάση συνέβη και φέτος με εξαίρεση κάποιους νομούς (όπως Ημαθία, Ξάνθη, Βοιωτία, Πιερία, Λάρισα, Ηράκλειο, Δυτική Θεσσαλονίκη). Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προέκυψε στη διεύθυνσή μας από την πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών σε σχέση με τα κενά που δηλώθηκαν από τη Διεύθυνση. Συνεπώς, η αναβάθμισή μας δεν υλοποιήθηκε πράγμα που συνιστά κατάφωρη αδικία εις βάρος μας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι με λιγότερα μόρια από εμάς και χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον πίνακα, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε άλλους νομούς και αναβαθμίστηκαν, να προηγηθούν στους επικείμενους πίνακες αναπληρωτών 2019-2020, λόγω της δικής μας απώλειας μορίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει εμάς τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου δυτικής Θεσσαλονίκης σε ανεργία το επόμενο έτος.

Καθόλου αμελητέο δεν είναι επίσης το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου βιοποριζόμαστε δύσκολα μιας και αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε σε μια νέα πόλη. Ωστόσο, υπομέναμε αυτή την κατάσταση αναμένοντας την αναβάθμιση.

Τέλος, αν όλοι οι συνάδελφοι της παράλληλης στήριξης παρέμεναν μειωμένου ωραρίου ή αν όλοι αναβαθμιζόμασταν δεν θα συνέτρεχε λόγος διαμαρτυρίας καθότι θα υπήρχε ισότιμη μεταχείριση. Με δεδομένο όμως ότι το 65% των συνάδελφων αναβαθμίστηκε, βάσει των τελευταίων στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν, αναγκαζόμαστε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

Αιτούμαστε λοιπόν να γίνει η αναβάθμιση μας με κάθε δυνατό τρόπο από τη Διεύθυνση, την Περιφέρεια και το Υπουργείο και προτείνουμε:

 1.  την απορρόφησή μας σε νέα τμήματα ΣΜΕΑΕ (εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη).
 2.  την αξιοποίηση του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας στην ειδική εκπαίδευση σύμφωνα με τον νόμο 4264/2014, άρθρο 46, παράγραφος 2, ο οποίος αναφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισής μας α) σε παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας διεύθυνσης, β) στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας ατόμων που υποστηρίζονται με παράλληλη στήριξη και γ) σε ΚΕΔΔΥ εφόσον η ειδικότητά μας προβλέπεται. Παρακάτω επισυνάπτεται η εν λόγω νομοθεσία.
 3. 《2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8), καταργούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για  τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψης τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτηση τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές  με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική  μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω,  οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.» Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης ωρών από μέρους της διεύθυνσης δυτικής Θεσσαλονίκης και της εν μέρει αποκατάστασης της εν λόγω αδικίας και αποτελεί πλέον θέμα καλύτερης οργάνωσης και καλής θέλησης. Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου και της Διεύθυνσης.

  Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

  προξένου Κορομηλά 51

  e.elme.thess@gmail.com

  ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

  Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε αυτές τις μέρες, 2 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής, τόσο στα τμήματα ένταξης, όσο και στην παράλληλη στήριξη, καταδεικνύοντας τα πολυάριθμα κενά και τις ανάγκες που δεν έχουν μέχρι τώρα καλυφθεί, παρά τις διακηρύξεις του για προτεραιότητα στην ειδική αγωγή και την υποτιθέμενη ευαισθησία του στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών.

  Οι συνάδελφοι αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής ζουν για ακόμη μια φορά τον εμπαιγμό της πρόσληψης τους ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, οι οποίοι στη συνέχεια μετατρέπονται σε πλήρους ωραρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι όχι μόνο η μείωση του πενιχρού μισθού που δεν φτάνει για την κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και η τοποθέτησή τους σε πολλά σχολεία που αυξάνει την ταλαιπωρία τους, μετατρέποντας τους σε πρωταθλητές δρόμου, ενώ παράλληλα, λειτουργεί σε βάρος της εκπαίδευσης των μαθητών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

  Απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών στην εδική αγωγή εδώ και τώρα και την πρόσληψη όλων των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ως πλήρους ωραρίου.

  Απαιτούμε να αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοι με ισότιμο τρόπο και δικαιώματα, όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

  Δεν ανεχόμαστε καμία αυθαιρεσία και αλλαγή τοποθέτησης συναδέλφων αναπληρωτών με αποφάσεις Διοίκησης ή των συμβούλων- συντονιστών ειδικής αγωγής.

   

   

best of network

σχετικά άρθρα

Εμπειρία Πανεπιστημίου Οξφόρδης στην Αθήνα, για μαθητές ηλικίας 15-19 ετών
Εμπειρία Πανεπιστημίου Οξφόρδης στην Αθήνα, για μαθητές ηλικίας 15-19 ετών
Νέοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα μοναδικό, παγκόσμιο εκπαιδευτικό event στο Byron College
Εμπειρία Πανεπιστημίου Οξφόρδης στην Αθήνα, για μαθητές ηλικίας 15-19 ετών
Ο Π.Λαφαζάνης κατέθεσε μήνυση κατά του Τσίπρα για  «παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας» 
Ο Π.Λαφαζάνης κατέθεσε μήνυση κατά του Τσίπρα για  «παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας» 
Με αφορμή τις διώξεις κατά του γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας
Ο Π.Λαφαζάνης κατέθεσε μήνυση κατά του Τσίπρα για  «παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας»