Μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της δράσης ‘Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ' (ΜΝΑΕ)
Επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας

Είμαι  Μαθηματικός στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση. Εχθές έληξε η  θητεία μου ως  Σχολική Σύμβουλος (ΦΕΚ 511, β΄, 15-10-18) και σήμερα (16-10-18) παρουσιάστηκα στο σχολείο μου (1ο  ΕΠΑ.Λ. Αθηνών)  όπου πληροφορήθηκα ότι η νεότερη  Μαθηματικός του σχολείου  μας θα πρέπει να αποχωρήσει σύμφωνα με ενημέρωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.

Επικοινώνησα με τον υπεύθυνο στο ανωτέρω συμβούλιο  ο οποίος επικαλέστηκε το άρθρο 3, παρ. 2, 3 της ΚΥΑ Φ25γ /137912 / δ4 /2018, ΦΕΚ 3622/Β/24-8-2018, όπου αναφέρεται ότι για τις ανάγκες  της εναλλακτικής διδασκαλίας  προβλέπεται να  διατίθενται εξολοκλήρου ή για συμπλήρωση ωραρίου είτε μόνιμοι  εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στη  διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είτε αναπληρωτές μέσω   ΕΣΠΑ.        

Προκύπτει λοιπόν το εξής θέμα::

Θα πρέπει η μόνιμη  εκπαιδευτικός να τοποθετηθεί σε άλλο σχολείο και στη θέση της να έρθει άλλος εκπαιδευτικός με αποτέλεσμα την αλλαγή και του ωρολογίου προγράμματος στα τμήματα που λειτουργούν κανονικά μέχρι τώρα. Όμως είναι εφικτό να συνεχιστεί η λειτουργία τους, χωρίς   να αποχωρήσει η μόνιμη Μαθηματικός, εφόσον το ωράριό της και το δικό μου επαρκούν για την κάλυψη της ενισχυτικής διδασκαλίας των Μαθηματικών.

Με δεδομένο το εκδηλωμένο ενδιαφέρον σας για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και το πρόγραμμα Μ.Ν.Α.Ε., παρακαλώ να μεριμνήσετε, προκειμένου να διορθωθεί η αδικία με την αξιοποίηση των υπαρχόντων μονίμων εκπαιδευτικών σε ΕΠΑ.Λ. στην υποστηρικτική διδασκαλία, ώστε να μην προκληθεί αλλαγή στο πρόγραμμα του σχολείου και να ανταποκριθούμε και οι δύο στο έργο μας προς όφελος των μαθητών μας.     

Συμπερασματικά, εφόσον οι ανάγκες ενός σχολείου καλύπτονται από το υπάρχον μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί αναγκάζεται να αποχωρήσει κάποιο μέλος του σε άλλη/ες σχολική/ές μονάδα/ες (συνολικά ή εν μέρει) και το ωράριό του να καλυφθεί από αναπληρωτή ή ωρομίσθιο      εκπαιδευτικό;

                

Με εκτίμηση

Μητρογιαννοπούλου Αγγελική

Μαθηματικός στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών           

                   

σχετικά άρθρα