Κατάτμηση του «ΦΠΨ» - Αντιδρά στην δημιουργία τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων η Κοσμητεία και προτείνει διάλογο με το υπουργείο
Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Επί του φλέγοντος ζήτηματος της κατάτμησης του ενιαίου τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας (ΦΠΨ) τοποθετείται η Κοσμητεία της Σχολής.

Υπενθυμίζεται πως σχετικό νομοσχέδιο ορίζει την δημιουργία τμήματος Α) Φιλοσοφίας και Β) Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ το γνωστικό πεδίο της Ψυχολογίας καλύπτεται από το ήδη υπάρχον τμήμα.

Στην ανακοίνωση της Κοσμητείας τονίζεται πως δεν υπάρχει διαφωνία ως προς τον προσανατολισμό και την απόφαση της κατάτμησης, εγείρονται όμως σοβαρά ζητήματα για το υπό ίδρυση τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Συγκεκριμένα, κρίνεται πως το υπό ίδρυση τμήμα και το όνομα του «δεν ανταποκρίνεται στα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ., το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών καθώς και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και προοπτικές απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου». 

Επίσης, στην ανακοίνωση υποδεικνύεται ως πρόβλημα η μη παροχή παιδαγωγικών μαθημάτων από το υπό ίδρυση τμήμα προς τα υπόλοιπα τμήματα της Φιλοσοφικής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα για την παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια των αποφοίτων.

Τέλος, η Κοσμητεία δηλώνει  πρόθυμη να συζητήσει με το Υπουργείο προκειμένου να εξευρεθεί λύση για την ονομασία του νέου Τμήματος, η οποία θα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2018, με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα για να συζητήσει το άρθρο 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».

Η Κοσμητεία συμφωνεί με την ιδέα της μετεξέλιξης του Τμήματος σε δύο νέα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθώς και της ενοποίησης του Τομέα Ψυχολογίας με το υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις διαδοχικές αποφάσεις του ιδίου του Τμήματος, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Η Κοσμητεία, με βάση το κείμενο του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου, κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η προτεινόμενη ονομασία του ενός εκ των δύο νέων Τμημάτων ως «Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων», αντί της προταθείσης από τα ως άνω συλλογικά όργανα «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές». 

Το όνομα αυτό δεν ανταποκρίνεται στα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ., το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών καθώς και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και προοπτικές απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου. Επιπλέον, δυσχεραίνει την παροχή των παιδαγωγικών μαθημάτων από το υπό δημιουργία Τμήμα στους φοιτητές όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής για την διασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των Τμημάτων. Η Κοσμητεία είναι πρόθυμη να συζητήσει με το Υπουργείο προκειμένου να εξευρεθεί λύση για την ονομασία του νέου Τμήματος, η οποία θα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Τέλος, η Κοσμητεία καλεί το Υπουργείο να λάβει υπόψη συνολικά τις προτάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων και, βάσει αυτών, να προχωρήσει στην τελική νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Η Κοσμήτωρ

Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου

best of network

σχετικά άρθρα

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ
Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να «ανοίξει» το 2019 η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά καθώς τα πρώτα κρουαζιερόπλοια αναμένονται στη...

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ