Οδηγίες- Διευκρινήσεις για τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών
Σχετικά με τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων

Να ζητήσουν  από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος, ώστε, στη συνέχεια, να φροντίσουν για την τοποθέτησή τους σε σχολείο που απέχει έως είκοσι (20) χλμ. από τη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα, ζητά το υπουργείο Παιδείας από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

“Σε περίπτωση, δε, που η σχολική μονάδα είναι σε νησί, τότε η/ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα εντός του ίδιου νησιού” σημειώνει το υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβλέψουν να υπάρχει στη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων σχετικό πεδίο (τοποθέτησης κατά προτεραιότητα ως σύζυγος στρατιωτικού Ενόπλων Δυνάμεων).

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του Υπ. Παιδείας 

σχετικά άρθρα