Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ
Υπουργείο Παιδείας 

 «Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018- 2019»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) με θέμα «Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, παρ. α΄ του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-09-2002) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

3. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»

4. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-07-2006) με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 148096/Γ2/24-12-2007 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/31-12-2007) Υ.Α. με θέμα «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές − μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Δείτε το έγγραφο εδώ

σχετικά άρθρα

Απάντηση της Ο.Ζαραμπούκα στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου
Απάντηση της Ο.Ζαραμπούκα στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ανακούφιση που οι ανησυχίες μου, ως εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής, για το μάθημα που υπηρετώ στην πρωτοβάθμια...

Απάντηση της Ο.Ζαραμπούκα στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου