7 Προσλήψεις ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HELNET - Πανελλήνια πειραματική υποδομή"- Υποέργο 7, Πράξης "HELIX- National Digital Infrastructures for Research» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5561) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, κύριο Κοράκη Αθανάσιο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τομέα σχετικό με την επιστήμη των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας.
- Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Προϋπηρεσία και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια σε: α) σχεδιασμό αρχιτεκτονικής β) ανάλυση και μοντελοποίηση γ) ασφάλεια
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ερευνητικά προγράμματα.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
- Εμπειρία σε κύκλους διεργασιών για εκτέλεση πειραμάτων σε ερευνητικές διαδικτυακές υποδομές
- Εμπειρία σε εφαρμογή/υλοποίησή αλγορίθμων σε ερευνητικές υποδομές

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
- Εμπειρία σε κύκλους διεργασιών για εκτέλεση πειραμάτων σε ερευνητικές υποδομές
- Εμπειρία σε χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Η/Υ ή/και Επιστήμονας Πληροφορικής
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
- Γνώση αρχιτεκτονικών, πρωτοκόλλων και ελέγχου τοπολογίας δικτύων
- Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη χρήση διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών για εκτέλεση πειραμάτων και μετρήσεων

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Η/Υ ή/και Επιστήμονας Πληροφορικής
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
- Γνώση τεχνικών ελέγχου κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών και πόρων σε διαδικτυακές υποδομές νέφους
- Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη χρήση και σχεδίαση διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Η/Υ ή/και Επιστήμονας Πληροφορικής
- Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του μηχανικού λογισμικού (software engineering)
- Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού σε web platforms και δικτυακές υποδομές.
- Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων και δικτύων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: [email protected]) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 
Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 

Επίσημα πλέον, η Αθήνα βρίσκεται στον παλμό των Χριστουγέννων. «Από την καρδιά της πόλης, εδώ από την πλατεία Συντάγματος, η Αθήνα στέλνει σήμερα...

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά