ΠΔΕ Ιόνιων Νήσων: Εκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ως αναπληρωτές
ΠΔΕ Ιόνιων Νήσων

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατά τόπους υπηρεσιών.

Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. των ΚΕΔΔΥ, η έκδοσή τους θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 20-4-2018, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις παραλάβουν αυτοπροσώπως ή κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση που η έκδοση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας δεν είναι εφικτή έως τις 27-04-2018, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (βλ. συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc) Η βεβαίωση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας θα υποβληθεί στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων έως την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018.

Κατεβάστε την αίτηση στο παρακάτω σύνδεσμο: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

best of network

σχετικά άρθρα