Ερμηνευτική εγκύκλιος για τα Μεταπτυχιακά - Δείτε το έγγραφο
Υπουργείο Παιδείας 

Το υπουργείο Παιδείας ​ανάαρτησε ερμηνευτική εγκύκλιο για τα μεταπτυχιακά, σχετικά  με τις τροποποιητικές διατάξεις που εντάχθηκαν στο νόμο 4521/18 (Α 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»- Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.4485/17.

Α. Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018 δημοσιεύτηκε ο ν.4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ. Ειδικότερα, στο εδ. δ της παρ. 6 και στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:

« 6. ……..δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ΄εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες». Παρακαλούμε, συνεπώς για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά τη διαδικασία ίδρυσης- επανίδρυσης των ΠΜΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4485/17 (Α΄114), επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση