Χίος: Τι απαντά η Διευθυνση ΔΕ στην καταγγελία του αναπληρωτή που δεν εγκρίθηκε η απόσπαση της γυναίκας του
Πρόκειται για οικογένεια αναπληρωτών με τρία παιδιά

Απάντηση στα όσα καταγγέλλει στο alfavita.gr αναπληρωτής εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη Χίο απέστειλε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Μ. Βλυσίδου.

Ο αναπληρωτής κατήγγειλε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτός και η γυναίκα του, επίσης αναπληρώτρια στην περιοχή, η οποία κατέθεσε αίτημα απόσπασης από τις Οινούσσες στο νησί, προκειμένου να μεγαλώσουν μαζί τα τρία παιδιά τους.

Όμως, ο αναπληρωτής Ι.Β αναφέρει πως παρόλο που το ΠΥΣΔΕ ενέκρινε το αίτημα απόσπασης, η Προϊσταμένη δεν το υπέγραψε ως παράνομο.

Η διευθύντρια Εκπαίδευσης από την πλευρά της υποστηρίζει ότι "τόσο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, γενικότερα, όσο και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χίου, ειδικότερα,  λειτουργούν  πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας".

Έτσι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τονίζει στην ανακοίνωσή της η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, "ισχύει ό,τι αυτολεξεί  αναφέρεται στο απαντητικό σε σχετικό αίτημα της εκπαιδευτικού  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ".

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Χίου, όπως απεστάλη στο alfavita.gr:

"Απαντώντας στην πρόσφατη δημοσίευση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού Βρουβάκη Ιωάννη στον ηλεκτρονικό τύπο, δηλώνουμε ότι τόσο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, γενικότερα, όσο και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χίου, ειδικότερα,  λειτουργούν  πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας·  για τη συγκεκριμένη, δε, περίπτωση ισχύει ό,τι αυτολεξεί  αναφέρεται στο απαντητικό σε σχετικό αίτημα της εκπαιδευτικού  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«Σχετικά με την αίτηση που υποβάλατε στην υπηρεσία μας με το προαναφερόμενο έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπεται δυνατότητα μετακίνησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περιοχή διαφορετική από την περιοχή πρόσληψης, καθώς:

(α) Οι σχετικές διατάξεις του ν. 4229/2014 περί μετακίνησης προσωρινών αναπληρωτών σε άλλη περιοχή εντός περιφέρειας ή σε άλλη περιφέρεια από αυτήν που τοποθετήθηκαν κατά την πρόσληψή τους, τυγχάνουν εφαρμογής αποκλειστικά για τους προσλαμβανόμενους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από την οικεία διάταξη και τα διαλαμβανόμενα στο προαναφερθέν έγγραφο της Επιτελικής Δομής, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των οποίων κρίνεται επιτακτική, λόγω και της ιδιαιτερότητας της φύσεως των προγραμμάτων χρηματοδότησης.

(β) Η μετακίνηση εκπαιδευτικών σε περιοχή διαφορετική από την περιοχή πρόσληψης, ενέχει τον κίνδυνο καταστρατήγησης των πινάκων αναπληρωτών, με την τοποθέτηση των μετακινούμενων αναπληρωτών σε περιοχή, την οποία είχαν επιλέξει και, ενδεχομένως, θα κατελάμβαναν συνυποψήφιοί τους με καλύτερη κατάταξη στον οικείο πίνακα. 

Κατά συνέπεια, το αίτημά σας για μετακίνηση από την περιοχή Β΄ Χίου, (περιοχή πρόσληψής σας) στην περιοχή Α΄ Χίου, δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα των υποψηφίων είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο αντιμετωπίζονται με ευαισθησία από την Διοίκηση, ειδικά όταν αυτά αφορούν σε σοβαρά κοινωνικά ή ιατρικά προβλήματα των αιτούντων, υπό το πρίσμα, όμως, του ισχύοντος νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα διορισμών και προσλήψεων και το οποίο οφείλει να τηρεί, για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων.»

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Ευτυχία Μ. Βλυσίδου"

σχετικά άρθρα