Βιβλιοπαρουσίαση και προβολή ταινίας στις 9/2, στις εκδόσεις συναδέλφων
Βιλιοπαρουσίαση


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
CELESTIN FREINET
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2017

ομιλητές:
Νίκος Θεοδοσίου
Χαράλαμπος Μπαλτάς

Παρασκευή 9/2 στις 20:00
Καλλιδρομίου 30

θα προηγηθεί η προβολή της ταινίας
«Τιμή και κέρδος – η πατάτα»
του Yves Alegret (1932,20')

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση
κλαδική εκπαίδευσης
ese.espiv.net [email protected]

σχετικά άρθρα