9 προσλήψεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»
Εύρεση εργασίας 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη συστήματος myschool – “Inschool 2017-2018”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου.

5 θεσεις

Απαραίτητα προσόντα:

– Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).

– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας του ΥΠΠΕΘ.

3 θέσεις

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.

– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.

– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).

– Επαγγελματική εμπειρία ως Επιστήμονας Πληροφορικής τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας στην πλατφόρμα .Net με χρήση ASP/C# και SQL Server.

– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μία θέση

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ΑΤΕΙ.

– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.

– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).

– Επαγγελματική εμπειρία ως Επιστήμονας Πληροφορικής τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα, με καλή γνώση εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία σχολικών μονάδων και στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

σχετικά άρθρα