Thumbnail
Του Χρήστου Κάτσικα

Του Χρήστου Κάτσικα

ΠΡΩΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

                Την εβδομάδα αυτή αναμένεται να ανακοινωθούν οι προθεσμίες για τις εγγραφές των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας θα αρχίσει η διαδικασία για τις μετεγγραφές.

                Φέτος οι υποψήφιοι, σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας των Συντακτών, θα κληθούν να υποβάλουν σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.

               Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

               1. Οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο.

               2. Στη συνέχεια, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι από φέτος, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, καταργείται η «υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», δηλαδή απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης το οποίο μέχρι πέρυσι ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

3. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, η γραμματεία του τμήματος ή της σχολής ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

               Η νέα διαδικασία εγγραφών αναμένεται να επισπεύσει και τη διαδικασία των μετεγγραφών που ακολουθεί ώστε οι φοιτητές που δικαιούνται μετεγγραφή να μη χρειαστεί να περιμένουν μήνες μέχρις ότου μετακινηθούν στο Ανώτατο Ίδρυμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

               Η χορήγηση μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα ακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (ωστόσο ο αριθμός των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα):

               Εισόδημα (ατομικό ή κατά κεφαλήν):

μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως. Μόρια: 5

από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως Μόρια: 4

από 6.001 μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως Μόρια: 3

               Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς Μόρια: 3

               Μέλος πολύτεκνης οικογένειας Μόρια: 2

               Μέλος τρίτεκνης οικογένειας Μόρια: 1

               Αδελφός/ή φοιτητής σε άλλη πόλη Μόρια: 1

               Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις Μόρια: 1

               Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67% Μόρια: 1

               Ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας Μόρια: 1

               Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν 46 τμήματα ΑΕΙ και 33 ΤΕΙ μη αντίστοιχα, από τα οποία δηλαδή δεν είναι δυνατή μετεγγραφή εφόσον κάποιος εισαχθεί εκεί. Οι αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες για τα ΑΕΙ είναι καταχωρισμένες στο ΦΕΚ Β' 2492 18/9/2014 και για τα ΤΕΙ στο ΦΕΚ Β' 639 21/4/2015.

Πρόσβαση σε σχολές με λιγότερα μόρια

               Τη δυνατότητα να εισαχθούν, μέσω της διαδικασίας μετεγγραφών, με πολύ χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής σε κεντρικά τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους έχουν φέτος οι υποψήφιοι που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

                Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά στις βάσεις εισαγωγής που παρατηρούνται κάθε χρόνο μεταξύ ομοειδών τμημάτων των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις τις 2, 3, ακόμη και τις 8 χιλιάδες μόρια.

               Το πιο ακραίο παράδειγμα που παρατηρήθηκε την φέτος στα πανεπιστήμια αφορά τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).      Η βάση για την Αθήνα έφτασε τα 19.999 μόρια ενώ στο αντίστοιχο της Ξάνθης στα 11.965, με τη διαφορά, δηλαδή, να φτάνει τα 8.034 μόρια.

               Ευκαιρίες εύκολης πρόσβασης παρουσιάστηκαν σε πολλά τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όπως στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Πληροφορικής, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολιτικών Μηχανικών κ.λπ.

               Στα τεχνολογικά ιδρύματα, το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε φέτος στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανολόγων Μηχανικών όπου η διαφορά έφτασε τα 8.034 και 6.573 μόρια αντίστοιχα.

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις βάσεις εισαγωγής μεταξύ αντίστοιχων τμημάτων το 2016 (Ενδεικτικά)

Τμήματα

 

Διαφορά μορίων

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

8.034

Γεωγραφίας Αθήνας – Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

5.383

Πληροφορικής Αθήνας – Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα)

5.073

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας – Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος)

4.783

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ – Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

2.388

Κοινωνιολογίας Παντείου (Αθήνα) – Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

2.795

Φιλολογίας Παν. Θεσσαλονίκης – Φιλολογίας Παν. Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

2.714

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας - Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)

2.499

Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας - Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

2.382

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας - Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)

8.203

Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας – Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα)

4.345

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας (Σέρρες)

6.573

 

Αθέατες όψεις 

               Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, οι όποιες προσπάθειες ανάπτυξης πολλών περιφερειακών τμημάτων υπονομεύεται καίρια τα τελευταία χρόνια από μια «ύπουλη» αιμορραγία φοιτητών τους, προς ομοειδείς Σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων. 

               Σε καθεστώς συρρίκνωσης του αριθμού των φοιτητών τους βρίσκονται πολλά τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης, Ιονίου και Πελοποννήσου. 

               Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς λόγω του συστήματος των μετεγγραφών φοιτητών σε άλλα πανεπιστήμια μειώνεται δραματικά ο -ούτως ή άλλως- μικρός αριθμός φοιτητών στο Πανεπιστήμιο.

               Αιτία; Η ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα, το τρομακτικό έλλειμμα σε εστίες, εστιατόρια και η ανεπάρκεια σε βιβλιοθήκες, εργαστήρια υπολογιστών, σπουδαστήρια, αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας που ακυρώνουν την «δωρεάν» ανώτατη εκπαίδευση, ερημώνουν μέσω των μετεγγραφών τα Πανεπιστήμια της περιφέρειας διογκώνοντας εκρηκτικά τα κεντρικά.

               Το ΥΠΠΕΘ κατά καιρούς επισημαίνει ότι «ο νόμος για τις μεταγραφές αδικεί τα περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί ενώ περνάει ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών στα περιφερειακά, στη συνέχεια κάνοντας χρήση των κοινωνικών κριτηρίων για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και μιας σειράς άλλων περιπτώσεων, μεγάλος αριθμός φοιτητών, που πέρασε στην επαρχία, την εγκαταλείπει και μεταγράφεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη». 

               Τι κάνει για να λύσει το πρόβλημα; 

               Αυξάνει τις θέσεις εισακτέων σε σχολές της περιφέρειας προβάλλοντας μια δήθεν πολιτική ανακούφισης των περιφερειακών πανεπιστημίων που χειμάζονται και των τοπικών αγορών που λυγίζουν, ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι η κίνηση αυτή καθώς δεν συνοδεύεται με αύξηση των δαπανών για σίτιση και στέγαση των φιλοξενούμενων φοιτητών, στην ουσία, δεν αποτελεί παρά εικονικό προσκλητήριο σε ανεπιθύμητους καλεσμένους καθώς αυξάνονται οι θέσεις που μένουν ακάλυπτες!

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε 50.000€

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ntountouka
Ειδική αγωγή: Νέο κάλεσμα στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ αύριο
Εκπαιδευτικά σωματεία, ενώσεις γονέων και συλλογικότητες αναπήρων καλούν στην κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει...
Ειδική αγωγή: Νέο κάλεσμα στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ αύριο
συλλήψεις Πολυτεχνειούπολη
Πολυτεχνειούπολη: Με κακουργήματα αντιμέτωποι οι 23 από τους 32 συλληφθέντες
Σωρεία κατηγοριών απήγγειλε ο Εισαγγελέας στους 23 από τους 32 συλληφθέντες στην Πολυτεχνειούπολη - Κατηγορούνται και για κακουργήματα
Πολυτεχνειούπολη: Με κακουργήματα αντιμέτωποι οι 23 από τους 32 συλληφθέντες
rapid test eody
Καταγγελία: Έκοψαν την πρόσβαση του Θ. Λύτρα σε στοιχεία του ΕΟΔΥ μετά τη μελέτη
Μόλις εννέα ημέρες αφότου ο Θεόδωρος Λύτρας έστειλε το Β' μέρος της μελέτης του για την πανδημία και τους θανάτους εκτός ΜΕΘ στους αρμόδιους φορείς,...
Καταγγελία: Έκοψαν την πρόσβαση του Θ. Λύτρα σε στοιχεία του ΕΟΔΥ μετά τη μελέτη
nord stream έκρηξη
Nord Stream: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εκρήξεις
Την Παρασκευή, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream
Nord Stream: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εκρήξεις