Thumbnail
Διαβάστε παρακάτω το δελτίο τύπου της ΟΙΕΛΕ

Όπως μας ενημερώνει η ΟΙΕΛΕ με το δελτίο τύπου της που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω υπάρχει δικαστική απόφαση σταθμός για την ιδιωτική εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών  

Ο λόγος για την τελεσίδκη απόφαση του άρειου πάγου με την οποία απογορεύει κάθε μονομερή μεταβολή της σύμβασης του ιδιωτικού εκπαιδευτικού και την αναιτιολόγητη απόλυση του

Η εν λόγω απόφαση του Άρειου Πάγου βάζει οριστικό τέλος στη βάρβαρη αυτή πρακτική. Απορρίπτει αίτηση του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος κατά απόφασης του Εφετείου Αθηνών (285/2013), σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τη στιγμή που ο ίδιος δεν συναινεί στη μεταβολή αυτή.

Διαβάστε παρακάτω αυτούσιο το δελτίο τύπου που λάβαμε στο alfavita.gr από την ΟΙΕΛΕ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ

Η υπ. αριθμ. 624/2015 απόφαση του Άρειου Πάγου μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική για την ιδιωτική  εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς βάζει οριστικά τέλος στο όνειδος των μονομερών, βλαπτικών μεταβολών εργασίας και στις εξ’ αυτού του λόγου αναιτιολόγητες απολύσεις των συναδέλφων μας.

Μετά την εισαγωγή του όρου της αναιτιολόγητης απόλυσης στην ιδιωτική εκπαίδευση (Ν. 3848/2010) και, ιδίως, μετά τη νομοθετική απορρύθμιση Αρβανιτόπουλου (Ν. 4254/2014) που απελευθέρωσε τις απολύσεις των εκπαιδευτικών, πολλοί σχολάρχες εκμεταλλεύτηκαν το νέο καθεστώς και προχώρησαν μαζικά σε αλλαγές συμβάσεων. Εκατοντάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με την απειλή της απόλυσης αναγκάστηκαν να υπογράψουν μετατροπές συμβάσεων από αορίστου χρόνου σε ορισμένου, συχνά μάλιστα διάρκειας λίγων μηνών (συνήθως από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο, προκειμένου να απολύονται το καλοκαίρι και να επαναπροσλαμβάνονται με την έναρξη του επόμενου έτους), ή αναγκάστηκαν να αποδεχθούν νέες συμβάσεις με μειωμένο ωράριο. 

Η εν λόγω απόφαση του Άρειου Πάγου βάζει οριστικό τέλος στη βάρβαρη αυτή πρακτική. Απορρίπτει αίτηση του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος κατά απόφασης του Εφετείου Αθηνών (285/2013), σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τη στιγμή που ο ίδιος δεν συναινεί στη μεταβολή αυτή.

Η απόφαση του Άρειου Πάγου αλλάζει δραματικά τα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Επιβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τη σύμβαση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού και, φυσικά, ότι σε περίπτωση απόλυσης λόγω άρνησης του να δεχθεί τη μεταβολή των όρων εργασίας του, η απόλυση αυτή είναι παράνομη ως καταχρηστική (βάσει όσων προβλέπει το Άρθρο 281 του Α.Κ.).

Η ΟΙΕΛΕ κοινοποιεί με επιστολή της την απόφαση του Άρειου Πάγου στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τονίζοντας ότι πλέον, τόσο με την έκδοση της γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ όσο και με την απόφαση αυτή, αποδεικνύεται η σαθρή νομοθετική βάση της απελευθέρωσης των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου (όπως άλλωστε προβλέπει και η γνωμοδότηση του ΝΣΚ)  είναι αναγκαία η ψήφιση μιας νέας ρύθμισης. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνταγματική επιταγή για προστασία του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού αγαθού, τη νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τον Υπουργό Παιδείας

Τον  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη


Κύριε Υπουργέ,

Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας σχετικά με ιστορική απόφαση (624/2015) του Άρειου Πάγου που απαγορεύει πλέον τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (μετατροπή σύμβασης επί τα χείρω σε ό, τι αφορά τη διάρκεια της σύμβασης και τον αριθμό των ωρών) και απαγορεύει την απόλυση για λόγους καταχρηστικόητας σε όσους αρνηθούν την βλαπτική μεταβολή.

 Τόσο η απόφαση αυτή, όσο και η Γνωμοδότηση 266/2014 του ΝΣΚ που απαγορεύει την ύπαρξη συμβάσεων μικρότερων του έτους και τις απολύσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, καταδεικνύουν τη σαθρότητα του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος στην ιδιωτική εκπαίδευση (τροπολογία Αρβανιτόπουλου). Όπως προβλέπει η Γνωμοδότηση, χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση που θα εναρμονίζεται με τη συνταγματική επιταγή για προστασία του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης.

Γνωρίζετε πως ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης έχει καταστεί πεδίο ανομίας και ασυδοσίας από αρκετούς παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης.  Η απόσυρση της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Άλλωστε και η Ε.Ε. ζητά από την ελληνική πολιτεία να παρέμβει για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο χώρο.

Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη, οι εγχώριοι και οι διεθνείς θεσμοί καλούν για τη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση της ομαλότητας, της διαφάνειας και της νομιμότητας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ως μόνο εμπόδιο στην εξέλιξη αυτή στέκει η ισχυρή, ομολογουμένως, βούληση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι, επομένως, αναγκαίο η Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες, για τις οποίες άλλωστε έχει δεσμευτεί.

 


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


Συνημμένα (Απόφαση του Αρείου Πάγου και το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας)

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ
ΔΥΠΑ- Ημέρα Καριέρας στα Ιωάννινα: Πάνω από 800 θέσεις εργασίας σε 35 επιχειρήσεις
Στην εκδήλωση, που διοργανώνεται ένα χρόνο μετά την πρώτη «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, έχουν μέχρι στιγμής...
ΔΥΠΑ- Ημέρα Καριέρας στα Ιωάννινα: Πάνω από 800 θέσεις εργασίας σε 35 επιχειρήσεις